לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3846795
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וילך - פרשת וילך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי שלמה יצחקי, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יעקב יוסף מפולנאה, רבי אברהם מרדכי אלתר מגור, לא אוכל עוד לצאת ולבוא
02:43
פרשת וילך, יום א´, כ"ט אלול, תשע"ב: | צפיות: 1219 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ט אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וילך"
פירושם של רבי יעקב יוסף מפולנאה זצ"ל ורבי אברהם מרדכי אלתר מגור זצ"ל על פסוק "לא אוכל עוד לצאת ולבוא"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וילך" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - למוצ"ש פרשת נצבים - פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי שלמה יצחקי, פירוש, ביאור, ביאורים, זוהר הקדוש, חוטוב עציך, שואב מימיך, רש"י, ספר הזוהר, אתם נצבים היום כלכם
03:04
פרשת נצבים, מוצ"ש, כ"ח אלול, תשע"ב: | צפיות: 1309 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ח אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - למוצ"ש פרשת נצבים"
פירושו של רש"י על פסוק "אתם נצבים היום כלכם"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - למוצ"ש פרשת נצבים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת נצבים - פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי שלמה יצחקי, פירוש, ביאור, ביאורים, אחיה של התורה, רש"י, אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, ובחרת בחיים
02:17
פרשת נצבים, יום ו´, כ"ז אלול, תשע"ב: | צפיות: 1171 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ז אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת נצבים"
פירוש רש"י על פסוק "ובחרת בחיים..."
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת נצבים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת נצבים - פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, מוהרנ"ת, פירוש, ביאור, ביאורים, ליקוטי הלכות, רבי נתן מברסלב, חושן משפט, העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ
02:47
פרשת נצבים, יום ה´, כ"ו אלול, תשע"ב: | צפיות: 1104 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ו אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת נצבים"
פירושו של רבי נתן מברסלב זי"ע על פסוק "העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ" עפ"י ספר לקוטי הלכות, חושן משפט הלכות עדות.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת נצבים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת נצבים - פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, מוהרנ"ת, פירוש, ביאור, ביאורים, גמרא ברכות, ליקוטי הלכות, רבי נתן מברסלב, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע
03:34
פרשת נצבים, יום ד´, כ"ה אלול, תשע"ב: | צפיות: 1172 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ה אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת נצבים"
פירושו של רבי נתן מברסלב זי"ע על פסוק "ראה נתתי לפניך היום, את החיים ואת הטוב, ואת המוות, ואת הרע"; "אשר אנוכי מצווך, היום, לאהבה את ה´ אלוהיך ללכת בדרכי...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת נצבים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת נצבים - פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי נחמן, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן, ושבתה עד ה´ אלהיך, ושב ה´ אלהיך את שבותך
03:08
פרשת נצבים, יום ג´, כ"ד אלול, תשע"ב: | צפיות: 1600 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ד אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת נצבים"
פירושו של רבי נחמן מברסלב על פסוקים "ושבתה עד ה´ אלהיך" ; "ושב ה´ אלהיך את שבותך וריחמך" על פי ספר ליקוטי מוהר"ן תורה כ"ה.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת נצבים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת נצבים - פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי נחמן, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן, ושבתה עד ה´ אלהיך
01:40
פרשת נצבים, יום ב´, כ"ג אלול, תשע"ב: | צפיות: 1802 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ג אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת נצבים"
פירושו של רבי נחמן מברסלב זי"ע על פסוק "ושבתה עד ה´ אלהיך" על פי ספר ליקוטי מוהר"ן תורה מ"ח.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת נצבים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת נצבים - פרשת ניצבים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי נחמן, פירוש, ביאור, ביאורים, ספר נחלי דבש, רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן, ושבתה עד ה´ אלהיך
02:55
פרשת נצבים, יום א´, כ"ב אלול, תשע"ב: | צפיות: 1693 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ג אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת נצבים"
ביאורו של רבי נחמן מברסלב זי"ע על פסוק "ושבתה עד ה´ אלהיך" על פי ספר ליקוטי מוהר"ן תורה ו´.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת נצבים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת כי תבא - פרשת כי תבוא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יוסף קארו, פירוש, ביאור, ביאורים, בית יוסף, הבית יוסף, והיה אם שמוע תשמע את ה´ אלהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנכי מצווך היום, ונתנך ה´ אלהיך עליון על כל גויי הארץ
03:02
פרשת כי תבא, יום ו´, כ´ אלול, תשע"ב: | צפיות: 1327 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת כי תבא"
פירושו של רבי יוסף קארו זצ"ל על פסוק "והיה אם שמוע תשמע את ה´ אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנכי מצווך היום ונתנך ה´ אלהיך עליון על כל גויי הארץ ובאו ע...
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת כי תבא" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת כי תבא - פרשת כי תבוא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יוסף קארו, פירוש, ביאור, ביאורים, הבית יוסף, מסכת שבת, נעשה ונשמע, והיה אם שמוע תשמע את ה´ אלהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנכי מצווך היום, ונתנך ה´ אלהיך עליון על כל גויי הארץ
04:47
פרשת כי תבא, יום ה´, י"ט אלול, תשע"ב: | צפיות: 1164 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ט אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת כי תבא"
פירושו של ה´בית יוסף´ על פסוק "והיה אם שמוע תשמע את ה´ אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנכי מצווך היום ונתנך ה´ אלהיך עליון על כל גויי הארץ"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת כי תבא" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035