לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3846371
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, שפת אמת, הרבי מגור, רבי יהודה אריה לייב אלתר, פירוש, ביאור, ביאורים, השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים
02:33
פרשת שופטים, יום ד´, ד´ אלול, תשע"ב: | צפיות: 1222 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שופטים"
ביאור מספר ´שפת אמת´ על פסוק "השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שופטים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, כלי חמדה, מהרב מאפטא, פירוש, ביאור, ביאורים, שוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים
03:22
פרשת שופטים, יום ג´, ג´ אלול, תשע"ב: | צפיות: 1276 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ג' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שופטים"
סיפור מעשה מהרב מאפטא זצ"ל בקישור לפסוק בפרשת השבוע "שוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שופטים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, כלי חמדה, רבי משולם יששכר הלוי איש הורוויץ, פירוש, ביאור, ביאורים, ושפטו את העם משפט צדק
01:56
פרשת שופטים, יום ב´, ב´ אלול, תשע"ב: | צפיות: 1226 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ב' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת שופטים"
ביאור הפס´ "ושפטו את העם משפט צדק" עפ"י ספר ´כלי חמדה´.
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שני פרשת שופטים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, בוצינא דנהורא, רבי ברוך ממז´יבוז, פירוש, ביאור, ביאורים, שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך
01:38
פרשת שופטים, יום א´, א´ אלול, תשע"ב: | צפיות: 1245 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: א' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת שופטים"
פירושו של רבי ברוך ממז´יבוז זצ"ל מספרו בוצינא דנהורא על פס´ "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת שופטים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ראה - ב´ - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי שמואל אג´ייני, פירוש, ביאור, ביאורים, קרבה שנת השבע שנת השמיטה
03:34
פרשת ראה, יום א´, כ"ד מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 552 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: א' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ראה - ב´"
פירושו של הגאון רבי שמואל אג´ייני זצ"ל את פס´ "הישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלייעל לאמור, קרבה שנת השבע שנת השמיטה, ורעה עינך באחיך האביון, ולא תיתן לו, וקרא עליך א...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - למוצ"ש פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אליהו הצרפתי, פירוש, ביאור, ביאורים, אדרת אליהו, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון
03:26
פרשת ראה, יום שבת, ל´ מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 606 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: א' אלול תשע"ב

"2 דקות של תורה - למוצ"ש פרשת ראה"
ביאורו של הגאון רבי אליהו הצרפתי זצ"ל את פס´ "לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אהרן שוקרון , פירוש, ביאור, ביאורים, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון
03:02
פרשת ראה, יום ו´, כ"ט מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1211 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ח אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ראה"
ביאורו של רבי אהרן שוקרון על הפס´ "לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ראה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יהונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה
02:58
פרשת ראה, יום ה´, כ"ח מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1268 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ז אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ראה"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל את פס´ "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה"
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ראה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי איסר יהודה מאלין מבריסק, פירוש, ביאור, ביאורים, ועשית הטוב והישר למען ייטב לך ולבניך אחריך
03:03
פרשת ראה, יום ד´, כ"ז מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1430 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ראה"
ביאורו של רבי איסר יהודה מאלין מבריסק זצ"ל את הפס´ "ועשית הטוב והישר למען ייטב לך ולבניך אחריך.."
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ראה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ´יק, פירוש, ביאור, ביאורים, וסרתם מהר מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם
03:02
פרשת ראה, יום ג´, כ"ו מנחם אב, תשע"ב: | צפיות: 1277 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ב

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ראה"
ביאורו של הרב מבריסק, רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ´יק, את פס´ "וסרתם מהר מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם.."
לצפייה בשיעור תורה "2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ראה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035