לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3865222
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום שישי - פרשת ויקהל, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:52
ויקהל, יום ו´, כ"א אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 425 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום שישי"
ספר "דברי אברהם" על הפסוק "ראו קרא ה´ בשם בצלאל בן אורי בן חור" מבאר מדוע כותב רש´י "בנה של מרים היה".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום חמישי - פרשת ויקהל, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:35
ויקהל, יום ה´, כ´ אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 404 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום חמישי"
ספר "חנוכת התורה" על הפסוק "וכל הנשים אשר נשא לבן אותנה בחכמה טוו את העזים" מבאר את דברי רש´י "אומנות מיוחדת היתה".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום רביעי - פרשת ויקהל, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:43
ויקהל, יום ד´, י"ט אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 381 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום רביעי"
ספר " דברי אברהם" על הפסוק "ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה" מבאר מקרא תמוה זה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום שלישי - פרשת ויקהל, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:25
ויקהל, יום ג´, י"ח אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 382 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום שלישי"
ספר "דברי יחזקל" על הפסוק "זה הדבר אשר ציווה ה´ לאמור" מבאר מה חידש משה רבנו בכתוב ´לאמור´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום שני - פרשת ויקהל, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:32
ויקהל, יום ב´, י"ז אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 376 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום שני"
ספר "תורת שמעון" על הפסוק "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם, אלה הדברים" מבאר הרב על הכתוב ´ויקהל´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום ראשון - פרשת ויקהל, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:13
ויקהל, יום א´, ט"ז אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 328 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום ראשון"
ספר "בוצינא דנהורא" על הפסוק "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם" מבאר על ישראל שכל אחד ואחד יש לו אות בתורה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת כי תשא יום שישי - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:10
כי תשא, יום ו´, י"ד אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 452 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת כי תשא יום שישי"
´אור החיים´ הקדוש על הפסוק: "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת", מבאר את הקושי על המילים "לעשות את השבת".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת כי תשא יום חמישי - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:03
כי תשא, יום ה´, י"ג אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 389 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת כי תשא יום חמישי"
ספר "דברי אברהם" על הפסוק "ששת ימים, יעשה מלאכה" מבאר מדוע כתבה התורה ´יעשה ´ ולא ´תעשה ´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת כי תשא יום רביעי - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:34
כי תשא, יום ד´, י"ב אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 389 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת כי תשא יום רביעי"
"הגאון מווילנא" על הפסוק "מחלליה מות יומת" באור נפלא ממעשה מרבי חייא על כתוב זה "מחלליה מות יומת".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת כי תשא יום שלישי - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:57
כי תשא, יום ג´, י"א אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 423 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת כי תשא יום שלישי"
"רבי ברוך ממז´יבוז" על הפסוק "מחלליה מות יומת" מבאר מדוע מחלל שבת מות יומת והלא פיקוח נפש דוחה שבת.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035