לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3821515
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תרומה יום שלישי - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
03:05
תרומה, יום ג´, כ"ז שבט, תשע"ד: | צפיות: 275 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"א אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תרומה יום שלישי"
ספר "שב שמעתתא" על הפסוק "ויקחו לי תרומה" מבאר מדוע כתבה התורה ´ויקחו´ ולא ´ויתנו´.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תרומה יום שני - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:40
תרומה, יום ב´, כ"ו שבט, תשע"ד: | צפיות: 327 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"א אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תרומה יום שני"
ספר "זרע קודש" על הפסוק "ויקחו לי תרומה" ומסיים "תקחו את תרומתי" מבאר מדוע כפלה התורה ´ויקחו´ ואח´כ ´תקחו´.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תרומה יום ראשון - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:21
תרומה, יום א´, כ"ה שבט, תשע"ד: | צפיות: 282 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"א אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תרומה יום ראשון"
ספר "חנוכת התורה" על הפסוק "ויקחו לי תרומה" מבאר על משה רבנו, שכתוב עליו ´משה לא מת´.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת משפטים יום שישי - פרשת משפטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:20
משפטים, יום ו´, כ"ג שבט, תשע"ד: | צפיות: 276 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"א אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת משפטים יום שישי"
"החתם סופר" זצ´ל על הפסוק "אל תשת ידך עם רשע להית עד חמס" מבאר מדוע אסור להיות במגע עם רשע ואפילו בדיבור.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת משפטים יום חמישי - פרשת משפטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:33
משפטים, יום ה´, כ"ב שבט, תשע"ד: | צפיות: 308 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"א אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת משפטים יום חמישי"
"עיון יעקב" על הפסוק "אם כסף תלוה את עמי את העני עמך" מפרש פרוש נפלא איך לומדים מהפסוק שצדקה צריכה להיות בסתר.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת משפטים יום רביעי - פרשת משפטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:45
משפטים, יום ד´, כ"א שבט, תשע"ד: | צפיות: 311 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"א אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת משפטים יום רביעי"
"רבינו בחיי" ע´ה על הפסוק "אם המצא תמצא בידו הגנבה, שנים ישלם" מבאר מדוע הכתוב אומר "שנים ישלם"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת משפטים יום שלישי - פרשת משפטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:47
משפטים, יום ג´, כ´ שבט, תשע"ד: | צפיות: 266 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י' אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת משפטים יום שלישי"
ספר "דבש וחלב" "ורצע אדניו את אזנו במרצע" מבאר מדברי רש´י באיזה אוזן צריך לרצוע את העבד.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת משפטים יום שני - פרשת משפטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:56
משפטים, יום ב´, י"ט שבט, תשע"ד: | צפיות: 267 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י' אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת משפטים יום שני"
ספר "חנוכת התורה" על הפסוק "ורצע אדניו את אזנו במרצע" מבאר מדברי רש´י באיזה אוזן צריך לרצוע את העבד.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת משפטים יום ראשון - פרשת משפטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:45
משפטים, יום א´, י"ח שבט, תשע"ד: | צפיות: 262 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י' אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת משפטים יום ראשון"
ספר "כותנות עור" על הפסוק "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" מבאר את הכתוב "אשר תשים לפניהם".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת יתרו יום שישי - פרשת יתרו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:05
יתרו, יום ו´, ט"ז שבט, תשע"ד: | צפיות: 288 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת יתרו יום שישי"
ספר כתנות עור על הפסוק "מדוע אתה יושב לבדך" מבאר את תשובת משה רבנו ע´ה "כי יבא אלי העם לדרש אלהים".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035