לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3737091
לפני 7 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת יתרו יום חמישי - פרשת יתרו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:53
יתרו, יום ה´, ט"ו שבט, תשע"ד: | צפיות: 312 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת יתרו יום חמישי"
ספר "תכלת מרדכי" על הפסוק "עתה ידעתי כי גדול ה´ מכל האלהים כי בדבר אשר זדו עליהם" מבאר מדוע כתוב ´עתה ידעתי´.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת יתרו יום רביעי - פרשת יתרו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:58
יתרו, יום ד´, י"ד שבט, תשע"ד: | צפיות: 264 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת יתרו יום רביעי"
ספר "תפארת שלמה" על הפסוק "ברוך ה´ אשר הציל אתכם מיד מצרים" מבאר מדוע כתבה התורה את ברכת יתרו ומה מיוחד בה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת יתרו יום שלישי - פרשת יתרו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:44
יתרו, יום ג´, י"ג שבט, תשע"ד: | צפיות: 325 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת יתרו יום שלישי"
ספר "ליקוטי כרם שלמה" על הפסוק "ויחד יתרו על כל הטובה" מבאר מדוע כתבה התורה "ויחד יתרו".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת יתרו יום שני - פרשת יתרו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:47
יתרו, יום ב´, י"ב שבט, תשע"ד: | צפיות: 260 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת יתרו יום שני"
ספר חנוכת התורה על הפסוק "וישמע יתרו כהן מדין את כל עשה אלהים למשה" מבאר מדוע נכתב "אלהים" והרי זה מידת הדין ואילו יציאת מצרים זה רחמים של ה´ .
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת יתרו יום ראשון - פרשת יתרו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:02
יתרו, יום א´, י"א שבט, תשע"ד: | צפיות: 286 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת יתרו יום ראשון"
ספר "שארית יעקב" על הפסוק "וישמע יתרו כהן מדיין" מבאר מדוע מכנה אותו התורה "כהן מדיין".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בשלח יום שישי ב´ - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, פרעה, יציאת מצרים
01:46
בשלח, יום ו´, ט´ שבט, תשע"ד: | צפיות: 326 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בשלח יום שישי ב´"
ספר קדושת הלוי על הפסוק "ה´ ימלוך לעולם ועד" מבאר מדוע כאן קדם "ה´ ימלוך" ואילו אצל דוד קדם "ימלוך ה´ ".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בשלח יום שישי - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, פרעה, יציאת מצרים
01:01
בשלח, יום ו´, ט´ שבט, תשע"ד: | צפיות: 358 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בשלח יום שישי"
המהרש"א על הפסוק "אשירה להשם כי גאה גאה" מבאר מדוע יש כפל במילים "גאה גאה"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בשלח יום חמישי - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, פרעה, יציאת מצרים
02:29
בשלח, יום ה´, ח´ שבט, תשע"ד: | צפיות: 284 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בשלח יום חמישי"
ספר "דברי חיים" על הפסוק "ויאמינו בה´ ובמשה עבדו" שואל בתמיהה עד כה לא האמינו מה מחדש לנו הפסוק.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בשלח יום רביעי - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, פרעה, יציאת מצרים
01:04
בשלח, יום ד´, ז´ שבט, תשע"ד: | צפיות: 331 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בשלח יום רביעי"
ספר "זרע קודש" על הפסוק "ה´ יִלָּחֵם לכם" מבאר מדוע כתבה התורה ´יִלָּחֵם´ בקמץ ולא ´ילחֹם´ בחולם.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת בשלח יום שלישי - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, פרעה, יציאת מצרים, רשבי, רבי שמעון בר יוחאי
01:31
בשלח, יום ג´, ו´ שבט, תשע"ד: | צפיות: 298 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת בשלח יום שלישי"
ספר "דגל מחנה אפרים" על הפסוק "ובני ישראל יוצאים ביד רמה", תרגום "בריש גלי" מבאר על גאולת ישראל.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1015