לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3821507
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וארא יום רביעי - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, רבי אליהו מוילנא, הגאון מוילנא, ירושלמי, כלאים, ידוע, ידעוני
02:27
וארא, יום ד´, כ"ב טבת, תשע"ד: | צפיות: 281 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ט טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וארא יום רביעי"
"הגאון מוילנא" שואל על הפסוק "ומלאו בתי מצרים את הערב וגם האדמה אשר הם עליה". מדוע כתוב "האדמה אשר הם עליה" ומתרץ מהירושלמי על חייה בשם ´ידעוני&...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וארא יום שלישי - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי,  הרב יוסף רייזין, עדות ביהוסף, גבול מצרים, כוש, משה מלך כוש
02:28
וארא, יום ג´, כ"א טבת, תשע"ד: | צפיות: 352 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ט טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וארא יום שלישי"
ספר "עדות ביהוסף" על הפסוק "ויעשו כן החרטמים בלטיהם ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים", מדייק על המילים "ארץ מצרים". ומביא ´מהילקוט´ סיפור דב...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וארא יום שני - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, רבי יהושע הורוויץ , עטרת ישועה, מוסר, הנהגה, והגדת לבנך
02:01
וארא, יום ב´, כ´ טבת, תשע"ד: | צפיות: 357 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ט טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וארא יום שני"
ספר "עטרת ישועה" מביא את "המגיד מזלוטשוב" שענה לאדם על התנהגותו מהפסוק "וארא אל אברהם" וכ´ו "באל שדי" ואילו עם משה כתוב "אני ה&qu...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת וארא יום ראשון - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי,  רבי נפתלי צבי הורוביץ, זרע קודש, אל שדי, וארא אל אברהם
03:34
וארא, יום א´, י"ט טבת, תשע"ד: | צפיות: 337 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ט טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת וארא יום ראשון"
ספר "זרע קודש" מבאר מהפסוק "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה´ לא נודעתי להם" מהוא בחינת "באל שדי" ומהוא בחינת ה´ .
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת שמות יום שישי ב´ - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, מצורע חשוב כמת, דוד המלך, חנוכת התורה, רבי השיל מקראקא, מצורע
01:20
שמות, יום ו´, י"ז טבת, תשע"ד: | צפיות: 281 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ז טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת שמות יום שישי ב´"
בספר ´חנוכת התורה´ לרבי העשיל מקראקא מקשה כיצד למד רש"י על פרעה שנצטרע ולא מת, והרי כתוב "וימת".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת שמות יום שישי - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, חסידות צאנז, עטרת חיים, בתיה, משה בתיבה, רחמנים,ביישנים, גומלי חסדים
02:22
שמות, יום ו´, י"ז טבת, תשע"ד: | צפיות: 369 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ז טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת שמות יום שישי"
האדמו"ר מצאנז זצ"ל בספרו ´עטרת חיים´ מבאר כיצד ידעה בתיה בת פרעה שמשה בתיבה היה ´מילדי העברים´ דייקא.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת שמות יום חמישי - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, ותרא אותו כי טוב הוא, זרע קודש, אור הגנוז לצדיקים, משה רבנו
02:20
שמות, יום ה´, ט"ז טבת, תשע"ד: | צפיות: 310 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ז טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת שמות יום חמישי"
בפסוק "ותרא אותו כי טוב הוא", רש"י מבאר "כשנולד נתמלה הבית אורה", בספר ´זרע קודש´ מבאר על "האור הגנוז לצדיקים" ומשה שהיה רבם של ישראל...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת שמות יום רביעי - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אהבת יונתן, רבי יונתן אייבשיץ, להשליך ליאור
03:03
שמות, יום ד´, ט"ו טבת, תשע"ד: | צפיות: 375 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ז טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת שמות יום רביעי"
בפסוק "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו" מבאר רבינו ´יהונתן אייבשיץ´ מדוע גזר פרעה דווקא להשליך ליאור, ולא במיתה אחרת כמו סקילה או שריפה וכו´, עונה מפני הכ...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת שמות יום שלישי - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה סופר, החתם סופר, וייטב אלוהים למיילדות, שכר מצווה
02:20
שמות, יום ג´, י"ד טבת, תשע"ד: | צפיות: 377 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ז טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת שמות יום שלישי"
´החתם סופר´ שואל על הפסוק "וייטב אלוהים למיילדות" - מה הטיב עימהן עונה שכר מצווה, מצווה. שכתוב בהמשך הפסוק "ויירב העם ויעצמו מאוד".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת שמות יום שני - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אליהו מוילנא, הגר"א, הגאון מוילנא, וימררו את חייהם, יציאת מצרים, קול אליהו
02:07
שמות, יום ב´, י"ג טבת, תשע"ד: | צפיות: 371 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ז טבת תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת שמות יום שני"
´הגאון מוילנא´ מבאר מטעמי הפסוק "וימררו את חייהם" שהם "קדמא" ו"אזלא", מדוע יצאו בני ישראל ממצרים אחרי מאתים ועשר שנה, ולא ארבע מאות שנה כמ...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035