לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3821507
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום חמישי - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי,  חלום יעקב, חלום פרעה, חלום, צדיק
01:20
ויצא, יום ה´, ד´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 404 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום חמישי"
"ויחלם, והנה סלם מצב ארצה, וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו" להבדיל פרעה שחלם על "שבעה פרות","רבי מאיר מפרמישלאן" כתב אמרו חכמינו &qu...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום רביעי - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, רשי, הכתב סופר, ויקח מאבני המקום, שבועה
01:38
ויצא, יום ד´, ג´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 372 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום רביעי"
"ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו", רש"י שהיה ירא מפני חיות רעות, שואל "הכתב" סופר "הרב אברהם שמואל בנימין סופר" מדוע פחד יעקב, מסביר "...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שלישי - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, מהרי א, זכרון אפרים, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, אליפז שרו של עשו
01:22
ויצא, יום ג´, ב´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 418 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שלישי"
מהרי"א בספר "זכרון אפרים" מבאר על הפסוק "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" איך רמוז בתיבות אלה על רדיפת אליפז שרו של עשו אחר יעקב ואת אשר עולל לו בדרך.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שני - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, וירד חרנה, נחל קדומים, ארץ ישראל, נשיאת אישה
02:22
ויצא, יום ב´, א´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 395 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום שני"
"וירד חרנה" כותב רש"י רצה ללכת לחרן, בספר "נחל קדומים" מפרש על החילוק שבין אנשי ארץ ישראל שעשירים הם לבין אנשי בבל שעניים הם, והשוני לגבי נשיאת אישה שקיים ...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויצא יום ראשון - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי,  ויצא יעקב מבאר שבע, יציאת צדיק , יציאה מהארץ, קדושת לוי
01:45
ויצא, יום א´, ל´ חשון, תשע"ד: | צפיות: 420 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ח כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויצא יום ראשון"
"ויצא יעקב מבאר שבע", מפרש רש"י מכאן שיציאת צדיק מין העיר עושה רושם, בספר "קדושת לוי" שואל מדוע נכתב "ויצא יעקב" ולא "וירד יעקב" כידוע ...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תולדות יום שישי - פרשת תולדות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
09:31
תולדות, יום ו´, כ"ח חשון, תשע"ד: | צפיות: 441 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תולדות יום שישי"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תולדות יום חמישי - פרשת תולדות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:04
תולדות, יום ה´, כ"ז חשון, תשע"ד: | צפיות: 417 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תולדות יום חמישי"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תולדות יום רביעי - פרשת תולדות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:04
תולדות, יום ד´, כ"ו חשון, תשע"ד: | צפיות: 478 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תולדות יום רביעי"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תולדות יום שלישי - פרשת תולדות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:15
תולדות, יום ג´, כ"ה חשון, תשע"ד: | צפיות: 450 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תולדות יום שלישי"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת תולדות יום שני - פרשת תולדות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:05
תולדות, יום ב´, כ"ד חשון, תשע"ד: | צפיות: 427 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' כסליו תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת תולדות יום שני"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035