לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3819906
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי חיים מצאנז, דברי חיים, חסידות צאנז, מסכת מכות, עגלה ערופה, רבי יהושוע בן לוי
03:31
פרשת שופטים, יום ד´, א´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 347 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שופטים"
דברי מוסר מפי רבי חיים מצאנז זי"ע הנלמדים מפרשת עגלה ערופה, ומדרש על ריב"ל ואליהו ז"ל.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יצחק מאיר שווארץ, אמרי יצחק, יציאת מצרים, אב כבודו מחול, אב שמחל, מלך שמחל
02:17
פרשת שופטים, יום ג´, ל´ אב, תשע"ג: | צפיות: 395 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שופטים"
ביאורו של רבי יצחק מאיר שווארץ זצ"ל בעל ´אמרי יצחק´, על הפסוק "כפר לעמך ישראל אשר פדית ה´" בדרך דרש.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי צבי הירש הלוי הורווביץ, מחנה לוי, בעל ההפלאה, לחמי תודה, תלמוד ירושלמי
01:46
פרשת שופטים, יום ב´, כ"ט אב, תשע"ג: | צפיות: 363 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ה' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת שופטים"
ביאורו של ה´לחמי תודה´ על הפסוק "על פי שניים או שלושה יומת המת לא יומת על פי עד אחד".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת שופטים - פרשת שופטים, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יאיר חיים ברכך, חות יאיר, חוות יאיר, רש"י, שופטים ושוטרים, מינוי דיינים, שכר מצוות
03:03
פרשת שופטים, יום א´, כ"ח אב, תשע"ג: | צפיות: 369 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' אלול תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת שופטים"
ביאורו של רבי יאיר חיים בכרך, בעל "חוות יאיר", כיצד מפרש רש"י שבזכות מצות מינוי דיינים הגונים, יזכו ישראל לשבת על אדמתם, והרי ידוע שאין שכר מצות בעולם הזה כלל.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי אליהו בן שלמה זלמן מוילנא, הגר"א, הגאון מוילנה, קול אליהו, רש"י, צדקה, נתון תתן, עני, פרוטה
01:50
פרשת ראה, יום ו´, כ"ו אב, תשע"ג: | צפיות: 380 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ראה"
ביאורו של ´הגאון מווילנא´ זצ"ל על דברי רש"י בפסוק "נתון תתן", וכיצד יתברך הנותן צדקה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי חיים מצאנז, דברי חיים, עטרת חיים, חסידות צאנז, נתון תתן, עני, צדקה, שכר מצוה
02:13
פרשת ראה, יום ה´, כ"ה אב, תשע"ג: | צפיות: 355 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ראה"
ביאור יפה מפי ´הדברי חיים´ מצאנז זי"ע על הפסוק "נתון תתן" לפיו יתבאר כיצד יוכל אדם למלאות כל מחסורו של עני.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:55
פרשת ראה, יום ד´, כ"ד אב, תשע"ג: | צפיות: 301 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ראה"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:50
פרשת ראה, יום ג´, כ"ג אב, תשע"ג: | צפיות: 383 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ראה"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:37
פרשת ראה, יום ב´, כ"ב אב, תשע"ג: | צפיות: 340 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ראה"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ראה - פרשת ראה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:46
פרשת ראה, יום א´, כ"א אב, תשע"ג: | צפיות: 363 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ו אב תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ראה"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035