לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3821512
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי לוי יצחק מברדיצוב, קדושת לוי
01:28
פרשת קרח, יום ו´, כ"ט סיון, תשע"ג: | צפיות: 384 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת קרח"
ביאור על הפסוק "המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר". רבי לוי יצחק מברדיצ´וב בספרו ´קדושת לוי´, מסביר מדוע דווקא דתן ואבירם טוענים טענה זו.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי דוד שלמה אייבשיץ, ערבי נחל
02:35
פרשת קרח, יום ה´, כ"ח סיון, תשע"ג: | צפיות: 377 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' תמוז תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת קרח"
רבי דוד שלמה אייבשיץ, בספרו ´ערבי נחל, מבאר את הפסוק "המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם מעדת ישראל". מסביר מדוע בני לוי לא יכלו לעבוד את עבודת הכהונה בנוסף לעבודתם ...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי בן ציון הלברשטאם, קדושת ציון
02:35
פרשת קרח, יום ד´, כ"ז סיון, תשע"ג: | צפיות: 338 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת קרח"
"בקר וידע יהוה את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו". רבי בן ציון הלברשטאם, בספרו ´קדושת ציון´, מסביר מהפסוק את תשובת משה רבנו ע"ה לקרח.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי, ספר סייעתא דשמיא, ספר סעייתא דשמיא
03:04
פרשת קרח, יום ג´, כ"ו סיון, תשע"ג: | צפיות: 369 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת קרח"
פירוש על פי ספר ´סייעתא דשמיא´, מסביר מדוע משה נפל על פניו, ואיך קורח שוב עורר את הקטרוג על עם ישראל. ביאור על הפסוק "וישמע משה ויפל על פניו".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, ויפול משה על פניו, מחלוקת קרח ועדתו, הקפדה
01:04
פרשת קרח, יום ב´, כ"ה סיון, תשע"ג: | צפיות: 411 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת קרח"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל, מדוע נפל משה על פניו במחלוקת קרח ועדתו?
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, יריעות שלמה, מחלוקת קרח ועדתו, ומדוע תתנשאו על קהל ה´
02:14
פרשת קרח, יום א´, כ"ד סיון, תשע"ג: | צפיות: 385 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת קרח"
בירור של בעל ´יריעות שלמה´, מה הייתה בעצם טענתו של קרח כלפי משה ואהרון?
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה גלאנטי, רבי משה גלנטי, לקט יוסף, רמב"ם, מרגלים, פרי הארץ
01:17
פרשת שלח לך, יום ו´, כ"ב סיון, תשע"ג: | צפיות: 377 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ד סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת שלח לך"
ביאורו של רבי משה גלאנטי זצ"ל על הפסוק "והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ", וכי איזה התחזקות צריך בשביל לקחת פרי?
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רש"י, יהושע, יה יושיעך מעצת מרגלים, רבי יהונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן
01:05
פרשת שלח לך, יום ו´, כ"ב סיון, תשע"ג: | צפיות: 386 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ד סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שלח לך"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל בעניין הוספת אות ה´ לשמו של יהושע בן נון, וביאור דברי רש"י "יה יושיעך מעצת מרגלים", מדוע דייקא אותיות י"ה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי אברהם, יוסף, שבט מנשה, שבט אפרים
01:45
פרשת שלח לך, יום ה´, כ"א סיון, תשע"ג: | צפיות: 360 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שלח לך"
ביאורו של ה´דברי אברהם´ זצ"ל, מדוע בשבט מנשה נכתב ´למטה יוסף למטה מנשה´, בעוד שאת שבט אפרים לא ייחס הכתוב ליוסף כלל.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יהונתן אייבשיץ, תפארת יהונתן, מרגלים
02:26
פרשת שלח לך, יום ד´, כ´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 429 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שלח לך"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל על המדרש "שלח לך - לטובתך ולהנאתך", וכי איזה טובה צמחה למשה מהמרגלים?
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035