לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3821510
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת תזריע מצורע - פרשת תזריע מצורע, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי מאיר שמחה הכהן, משך חכמה, נגעים, צרעת, ספחת, בהרת
02:02
פרשת תזריע מצורע, יום ד´, ל´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 382 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: א' אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת תזריע מצורע"
ביאורו של ה´משך חכמה´, מדוע נכתב ´וראה´ פעמיים בפרשה "וראה הכהן את הנגע... וראה הכהן אותו ביום השביעי". בעניין שיקול דעתו של הכהן לגבי מצבו האישי ...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת תזריע מצורע - פרשת תזריע מצורע, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי משה אלשיך, תורת משה, האלשיך הקדוש
02:17
פרשת תזריע מצורע, יום ג´, כ"ט ניסן, תשע"ג: | צפיות: 349 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: א' אייר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת תזריע מצורע"
ביאורו של האלשיך הקדוש זצ"ל, מדוע נכתב בפסוק " והיה בעור בשרו לנגע צרעת" לשון ´והיה´? והרי ידוע ש´והיה´ לשון שמחה הוא.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת תזריע מצורע - פרשת תזריע מצורע, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, ספר בני יוסף, נשלמה פרים שפתינו, זאת תורת היולדת
02:55
פרשת תזריע מצורע, יום ב´, כ"ח ניסן, תשע"ג: | צפיות: 355 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ל' ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת תזריע מצורע"
ביאור מתוך ספר ´בני יוסף´ מדוע נכתב בפרשה "זאת תורת היולדת" לכאורה לסיום העניין, ולאחר מכן מוסיפה התורה עוד פרטים בעניין היולדת.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת תזריע מצורע - פרשת תזריע מצורע, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, אמרי שפר, מילה, ברית מילה, אדם הראשון
01:50
פרשת תזריע מצורע, יום א´, כ"ז ניסן, תשע"ג: | צפיות: 332 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ל' ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת תזריע מצורע"
ביאור מתוך ספר ´אמרי שפר´ מדוע אדם הראשון היה פטור ממצוות המילה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שמיני - פרשת שמיני, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, רש"י, יערות דבש, נדב ואביהוא
01:56
פרשת שמיני, יום ו´, כ"ה ניסן, תשע"ג: | צפיות: 369 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ח ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שמיני"
ביאורו הנפלא של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל עפ"י שיטת רש"י, מדוע דווקא נכנסו שני חוטים של אש לתוך נדב ואביוא ושרפו נשמתם.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שמיני - פרשת שמיני, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה סופר, פירוש, ביאור, ביאורים, חתם סופר, חת"ם סופר, וידום אהרון, וידם אהרון, רמב"ן, הרמב"ן
01:39
פרשת שמיני, יום ה´, כ"ד ניסן, תשע"ג: | צפיות: 388 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ח ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שמיני"
ביאורו של החת"ם סופר זצ"ל על פי שיטת הרמב"ן לפיה אהרון בכה לפני שנאמר בו "וידם אהרון".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שמיני - פרשת שמיני, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי צבי הירש מוואדיסלאב, פירוש, ביאור, ביאורים, וידם אהרון, וידום אהרון, ספר עשרה למאה, אין השכינה שורה אלה מתוך שמחה, שמחה, המגיד מוואדיסלאב
01:32
פרשת שמיני, יום ד´, כ"ג ניסן, תשע"ג: | צפיות: 382 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ח ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שמיני"
ביאור מתוך ספר ´עשרה למאה´ בעניין שבחו של אהרון ושכרו לאחר מותם של בניו- נדב ואביהוא.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שמיני - פרשת שמיני, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי נפתלי צבי הורוביץ מרופשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, אמרי שפר, נדב ואביהוא
02:32
פרשת שמיני, יום ג´, כ"ב ניסן, תשע"ג: | צפיות: 382 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ח ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת שמיני"
ביאור מתוך ספר אמרי שפר על הפסוק "ותצא אש מלפני ה´ ותאכל אתם וימותו", מדוע לכאורה ו"תאכל אותם" ו"וימותו" זוהי כפילות מיותרת.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני פסח חלק אחד עשר - פסח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, מדרש, ילקוט שמעוני, מכת בכורות
01:34
פסח, יום א´, כ´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 401 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני פסח חלק אחד עשר"
מדברי המדרש בעניין מכת בכורות.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ענייני פסח חלק עשירי - פסח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, מדרש, מדרש רבה, מכת חושך, מכת חשך
02:01
פסח, יום א´, כ´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 427 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' ניסן תשע"ג

"2 דקות של תורה - ענייני פסח חלק עשירי"
מדברי המדרש בעניין מכת חושך.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035