לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3821502
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי ב´ פרשת ויקהל פקודי - פרשת ויקהל פקודי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יוסף שובלי, פירוש, ביאור, ביאורים, ויעש כפרת זהב טהר, כפרה, ברכת המזון, ראשי תיבות, זהב
01:19
פרשת ויקהל פקודי, יום ו´, כ"ה אדר, תשע"ג: | צפיות: 344 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ח אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי ב´ פרשת ויקהל פקודי"
מדבריו של ראש הישיבה שליט"א על הפסוק "ויעש כפורת זהב טהור", והקשר בין כפרה לברכת המזון בכוונה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי א´ פרשת ויקהל פקודי - פרשת ויקהל פקודי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יוסף שובלי, פירוש, ביאור, ביאורים, ענוה, קרשי המשכן
02:02
פרשת ויקהל פקודי, יום ו´, כ"ה אדר, תשע"ג: | צפיות: 369 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ח אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי א´ פרשת ויקהל פקודי"
ביאור נפלא וחשוב מפי ראש הישיבה שליט"א על משמעות הפסוק "והיו תואמים מלמטה ויחדיו יהיו תמים" המדבר בנוגע לקרשי המשכן. מומלץ!
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויקהל פקודי - פרשת ויקהל פקודי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יוסף שובלי, פירוש, ביאור, ביאורים, בגדי השרד, צניעות, לבוש, בגדים
02:07
פרשת ויקהל פקודי, יום ה´, כ"ה אדר, תשע"ג: | צפיות: 371 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ח אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויקהל פקודי"
מדבריו של ראש הישיבה שליט"א על הפסוק "את בגדי השרד לשרת בקדש", בעניין קדושת וחשיבות בגדיו של היהודי.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויקהל פקודי - פרשת ויקהל פקודי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יוסף שובלי, פירוש, ביאור, ביאורים, אישה, נשים, אשת חיל, רש"י
02:16
פרשת ויקהל פקודי, יום ד´, כ"ד אדר, תשע"ג: | צפיות: 331 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ח אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויקהל פקודי"
מדבריו של ראש הישיבה שליט"א על הפסוק "וכל אשה חכמת לב בידיה טוו", מהי חכמתה של האישה?
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויקהל פקודי - פרשת ויקהל פקודי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי , פירוש, ביאור, ביאורים, צניעות, חכמת לב, חרש
01:32
פרשת ויקהל פקודי, יום ג´, כ"ג אדר, תשע"ג: | צפיות: 447 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויקהל פקודי"
מדבריו של ראש הישיבה שליט"א על הפסוק "…חכמת לב לעשות כל מלאכת חרש" משם אנו למדים שהחכמה האמיתית היא בעשייה הדברים בשקט וצניעות.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ויקהל פקודי - פרשת ויקהל פקודי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יוסף שובלי, פירוש, ביאור, ביאורים, רצון השם, ברכה
02:03
פרשת ויקהל פקודי, יום ב´, כ"ב אדר, תשע"ג: | צפיות: 406 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ויקהל פקודי"
מדבריו של ראש הישיבה שליט"א על הפסוק "…כאשר ציוה ה´ כן עשו, ויברך אותם משה", מדוע לא נאמר בתורה איזה ברכה בירך אותם.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ויקהל פקודי - פרשת ויקהל פקודי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יוסף שובלי, פירוש, ביאור, ביאורים, עדות, ארון העדות, פרוכת, לימוד תורה
02:10
פרשת ויקהל פקודי, יום א´, כ"א אדר, תשע"ג: | צפיות: 393 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ויקהל פקודי"
מדבריו של ראש הישיבה שליט"א, מדוע הונחה הפרוכת לפני הארון, והנלמד מכך לחייו של כל יהודי.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה אלשיך, פירוש, ביאור, ביאורים, תורת משה, כעסנות, כעס
01:53
פרשת כי תשא, יום ו´, י"ט אדר, תשע"ג: | צפיות: 407 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת כי תשא"
ביאורו הנפלא של האלשיך הקדוש על פשר המילה ´דיבר´ בפסוק "ויינחם ה´ על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו", בעניין מידת הכעס.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אברהם יהושע השל בן יעקב, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי השיל מקראקא, רבי העשיל, די לצרה בשעתה
02:04
פרשת כי תשא, יום ה´, ח"י אדר, תשע"ג: | צפיות: 412 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת כי תשא"
ביאורו של רבי העשיל מקראקא זצ"ל על הקושייה העולה מדברי המדרש, שמכיוון שציווי ´אנכי ה´ אלהיך´ נאמר בלשון יחיד, רק משה היה מחוייב בו ולכן העם לא חטא בעגל.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי , פירוש, ביאור, ביאורים, וידבר משה, ראייה, עם קשה עורף
02:44
פרשת כי תשא, יום ד´, י"ז אדר, תשע"ג: | צפיות: 443 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת כי תשא"
ביאור מתוך ספר ´וידבר משה´ על הפסוק "ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035