לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3821513
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי ישראל בן אליעזר, ביאור, ביאורים, מסכת ביצה, זכרון זאת, קבלת שבת, שבת, הבעל שם טוב
01:51
פרשת כי תשא, יום ג´, ט"ז אדר, תשע"ג: | צפיות: 372 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ז אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת כי תשא"
ביאורו של ´הבעל שם טוב´ זצ"ל לגמרא במסכת ביצה על הפסוק "...שבת וינפש", שכבר בקבלת השבת בכניסתה מצטערים על הנפש היתרה שאובדת.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אליהו בן שלמה זלמן, ביאור, ביאורים,הגר"א, הגאון מווילנה, מחצית השקל, פדיון, צדקה, קול אליהו, טעמי המקרא, טעמים, רביע
01:27
פרשת כי תשא, יום ב´, ט"ו אדר, תשע"ג: | צפיות: 389 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ז אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת כי תשא"
פירושו של הגאון מוילנא זצ"ל, מדוע ישנו טעם ´רביע´ בפסוק "העשיר לא ירבה".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יהונתן אייבשיץ, ביאור, ביאורים, מדרש יהונתן, רבי יונתן אייבשיץ, מחצית השקל, פדיון, צדקה, ערבות
01:44
פרשת כי תשא, יום א´, י"ד אדר, תשע"ג: | צפיות: 350 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ו אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת כי תשא"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל, מדוע בנתינת מחצית השקל, לא יוכל העשיר להרבות כפי יכולתו.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת תצוה - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי פנחס הלוי איש הורוביץ פירוש, ביאור, ביאורים, פנים יפות, אבן עזרא, רמב"ן, מסכת יומא
02:10
פרשת תצוה, יום ו´, י"ב אדר, תשע"ג: | צפיות: 343 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ב אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת תצוה"
ביאורו של בעל "ההפלאה" על הפסוק "והקרבת את הפר לפני אהל מועד", מדוע עניין מיקום הפר נכפל פעמיים.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת תצוה - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אליהו מוילנא, פירוש, ביאור, ביאורים, קול אליהו, פיתוחי חתם, הגר"א, הגאון מוילנא
01:25
פרשת תצוה, יום ה´, י"א אדר, תשע"ג: | צפיות: 342 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת תצוה"
ביאורו הנפלא של הגר"א זצ"ל על הפסוק "פיתוחי חתם קודש לה´".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת תצוה - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, אזור אליהו, פעמון זהב ורמון, מסכת ערכים, מסכת זבחים, לשון הרע
03:56
פרשת תצוה, יום ד´, י´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 377 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת תצוה"
ביאור מתוך ספר "אזור אליהו", בו מבואר כי הפעמון בבגדי הכהונה בא לכפר על עוון לשון הרע, אם כך לשם מה היה הרימון?
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת תצוה - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה יהושע יהודה לייב דיסקין, פירוש, ביאור, ביאורים, המהריל דיסקין, פיתוחי חותם, רש"י, דיסקין, המהרי"ל
03:56
פרשת תצוה, יום ג´, ט´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 374 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת תצוה"
ביאורו של המהרי"ל דיסקין על קושיית הפסוק "והאבנים תהינה על שמות בני ישראל" - הלא מסתבר שהשמות היו חקוקים על האבנים ולא להיפך.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת תצוה - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, ברית שלום, בגדים, לבישת בגדים, תפילה
02:01
פרשת תצוה, יום ב´, ח´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 342 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת תצוה"
נתינת רמז בפרשה להלכה בשו"ע (סימן י"ב), שההופך את בגדו, אין תפילתו נשמעת.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת תצוה - פרשת תצוה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי שלמה אפרים מלונטשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, כלי יקר, לשון הרע, מעיל האפוד כליל תכלת
02:40
פרשת תצוה, יום א´, ז´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 389 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת תצוה"
ביאורו של ה"כלי יקר" זצ"ל, על הקשר בין צבע התכלת של מעיל הכהונה לשמירת הלשון.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת תרומה - פרשת תרומה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבנו בחיי, פירוש, ביאור, ביאורים, יעלת חן, כסף, זהב, כפרה
02:11
פרשת תרומה, יום ו´, ה´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 366 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' אדר תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת תרומה"
ביאור מתוך ספר "יעלת חן", על הקושייה מדוע נזכר הזהב בפרשה קודם לכסף, בעוד שבספר חגי הכסף קדם לזהב.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035