לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3821506
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בשלח - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, קול באשה ערוה, תוף מרים הנביאה, שירת הים
01:37
פרשת בשלח, יום ד´, י"ב שבט, תשע"ג: | צפיות: 426 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ג שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בשלח"
ביאורו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל, מדוע בשירת הים דווקא מרים והנשים ניגנו בתופים, ולא הגברים.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בשלח - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אלימלך מליז´נסק, פירוש, ביאור, ביאורים, מי כמכה באלים, קרבן העני, תהילים
02:02
פרשת בשלח, יום ג´, י"א שבט, תשע"ג: | צפיות: 438 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בשלח"
מתוך ספר קרבן העני, על הפסוק "מי כמכה באלים ה´…" מה שייכות לומר שבח ה´, בתוך סיפור נס קריעת ים סוף.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בשלח - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אברהם מרדכי אלתר, רבי ישראל אלתר, פירוש, ביאור, ביאורים, אמרי אמת, בית ישראל, זה אלי ואנוהו, חסידות גור, רבי מנחם מנדל מקוצק
03:13
פרשת בשלח, יום ב´, י´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 433 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בשלח"
ביאורו של ה´אמרי אמת´ מגור על הפסוק "זה אלי ואנוהו, אלהי אבי וארממנהו", ועוד מחובתו של היהודי להכיר את הבורא יתברך מעצמו.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בשלח - פרשת בשלח, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים מאיר הגר מויז´ניץ, פירוש, ביאור, ביאורים, עזי וזמרת יה, אמרי חיים, חסידות ויז´ניץ, לימוד
02:03
פרשת בשלח, יום א´, ט´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 363 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בשלח"
ביאורו של בעל ה´אמרי חיים´ מויז´ניץ על הקשרו של הפסוק "עזי וזמרת יה" לדרך בה צריך כל יהודי ללמוד תורה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת בא - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי פנחס מקוריץ, פירוש, ביאור, ביאורים, בני יששכר, רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב, אוכל נפש, פרנסה, יום טוב
02:56
פרשת בא, יום ו´, ז´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 409 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת בא"
ביאורו של רבי פנחס מקוריץ זצ"ל, מדוע נכתב בתורה היתר עשיית מלאכת אוכל נפש אך ורק לגבי שביעי של פסח. בעניין הפרנסה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בא - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אריה גודה בן אכבא, פירוש, ביאור, ביאורים, לב אריה, בכור שור, ברית מילה, קרבן פסח
02:57
פרשת בא, יום ה´, ו´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 416 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת בא"
ביאורו של בעל ספר ´לב אריה´ בזכות איזה מצוות נגאלו בני ישראל ממצרים, כאשר ידוע שאין שכר מצוות בעולם הזה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בא - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי לוי יצחק מברדיצ´וב, פירוש, ביאור, ביאורים, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשנו, קדושת לוי, בושה, עזות
03:32
פרשת בא, יום ד´, ה´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 361 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ה' שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת בא"
ביאורו של רבי לוי יצחק מברדיצ´ב זצ"ל מדוע נכתב "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשנו", דווקא על הכלבים מכל בעה"ח.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בא - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה סופר, פירוש, ביאור, ביאורים, החתם סופר, תורת משה, וגם מקננו ילך עמנו
02:03
פרשת בא, יום ג´, ד´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 369 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ה' שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת בא"
ביאור מתוק מדבש של ה´חתם סופר´ זצ"ל על הפסוק "וגם מקננו ילך עימנו, לא תישאר פרסה…"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בא - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אברהם יהושע העשל מקראקא, פירוש, ביאור, ביאורים, חנוכת התורה, מכת חושך
02:04
פרשת בא, יום ב´, ג´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 453 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת בא"
ביאורו של רבי העשיל מקראקא זצ"ל, מדוע המצרים היו ראויים למכת חשך, אעפ"י שלדברי המדרש היה ניתן לכאורה לפטורם מן הדין.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בא - פרשת בא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי פנחס הלוי איש הורוביץ, פירוש, ביאור, ביאורים, מכת ארבה, פנים יפות, בעל ההפלאה, וכסה את עין הארץ, מכת חושך, הסומא אין לו שובע
02:34
פרשת בא, יום א´, ב´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 379 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת בא"
ביאורו של ´בעל ההפלאה´, מדוע נכתב על הארבה "וכסה את עין הארץ, ולא יוכל לראות את הארץ" שממילא אחריו מגיעה מכת חשך וממילא הארץ לא תיראה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035