לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3821502
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת וארא - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יוסף הלוי איטינגא, פירוש, ביאור, ביאורים, עדות ביוסף, צפרדעים, מכת צפרדע
02:26
פרשת וארא, יום ו´, כ"ט טבת, תשע"ג: | צפיות: 408 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' שבט תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת וארא"
תירוץ קושייתו של בעל ´עדות ביוסף´, מדוע ציינה התורה שהצפרדעים עלו על ארץ מצרים, ולא יצאו מגבולותיה כלל.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת וארא - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רש"י, כישוף, ויקהל שלמה, זהר
03:19
פרשת וארא, יום ה´, כ"ח טבת, תשע"ג: | צפיות: 392 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ח טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת וארא"
ביאורו של הרבי מחבר ספר ´ויקהל שלמה´, מהי הסיבה שרש"י ז"ל מבאר את המילה "בלטיהם" במכת הדם דווקא, כאשר מילה זאת כבר הופיעה לפני כן.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת וארא - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, נועם מגדים, הצדיק הקדוש מאליק, אונס רחמנא פטריה
02:41
פרשת וארא, יום ד´, כ"ז טבת, תשע"ג: | צפיות: 438 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ח טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת וארא"
ביאורו של הרבי הקדוש מאליק זצ"ל, כיצד יתכן שהשם מעניש את פרעה לאחר שהקשה את לבבו, והלא אנוס פטור מן הדין.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת וארא - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי משה טייטלבאום, פירוש, ביאור, ביאורים, טייטלבוים, חסידות סאטמר, ישמח משה, דינא דמלכותא דינא
02:51
פרשת וארא, יום ג´, כ"ו טבת, תשע"ג: | צפיות: 422 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ח טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת וארא"
ביאור נפלא של ´הישמח משה´ זצ"ל על הפסוק "ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלהים", מדוע שני חלקי הפסוק שלכאורה זהים, מוכרחים מתוקף "דינא דמלכותא דינא&...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וארא - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, תפילה למשה, תמימות, אל שדי
02:51
פרשת וארא, יום ב´, כ"ה טבת, תשע"ג: | צפיות: 381 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ח טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וארא"
ביאורו של בעל ספר ´תפילה למשה´ על הפסוק "ושמי ה´ לא נודעתי להם" ועל תמימותם של האבות.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וארא - פרשת וארא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי מאיר מפרמישלן, פירוש, ביאור, ביאורים, רש"י, רשי, וארא אל האבות, זכות אבות, תלמידי הבעש"ט, חסידות פרמישלאן
02:39
פרשת וארא, יום א´, כ"ד טבת, תשע"ג: | צפיות: 407 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ח טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וארא"
פירושו של רבי מאיר מפרמישלאן זצ"ל בנוגע לזכות אבות, מה החידוש בכוונת רש"י בפסוק "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב…" - רש"י: ´וארא אל האבות´.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת שמות - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי אברהם סבע, פירוש, ביאור, ביאורים, צרור המור
02:05
פרשת שמות, יום ו´, כ"ב טבת, תשע"ג: | צפיות: 384 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ח טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי חלק ב´ פרשת שמות"
ביאורו של רבי אברהם סבע זצ"ל, מדוע נקראו ישראל פעם בשם ישראל ופעם בשם בני יעקב.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שמות - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי נחמן מברסלב, פירוש, ביאור, ביאורים, אונקלוס, דיבור, ליקוטי תנינא, ליקוטי מוהר"ן, מוהרן מברסלב, אם תוציא יקר מזולל, גיבורי כוח עושי דברו
04:32
פרשת שמות, יום ו´, כ"ב טבת, תשע"ג: | צפיות: 370 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת שמות"
ביאור בעניין הכוח של דיבורי האמת ולימוד התורה, והקשרו לפסוק "והיה הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלהים". עפ"י דברי רבנו רבי נחמן מברסלב.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שמות - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי נחמן מברסלב, פירוש, ביאור, ביאורים, ליקוטי מוהר"ן, מוהרן מברסלב, דיבור, גלות
03:21
פרשת שמות, יום ה´, כ"א טבת, תשע"ג: | צפיות: 362 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת שמות"
פירושו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, על הסיבה שבגללה לא רצה משה רבנו להיות שליח לגאולה במצרים.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שמות - פרשת שמות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי נחמן מברסלב, פירוש, ביאור, ביאורים, ליקוטי מוהר"ן, מוהרן מברסלב, אלהי העברים, צמצום
05:05
פרשת שמות, יום ד´, כ´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 431 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה טבת תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת שמות"
פירושו של רבנו רבי נחמן מברסלב על כוונת המושג ´אלהי העברים´ שבו משתמש משה לתאר את השם בבואו אל פרעה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035