לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3821502
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת וישלח - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי שאול לויטיבאך, רבי יוסף שאול נתנזון, פירוש, ביאור, ביאורים, דברי שאול, נהר דינור, עבודה שרה, שמש, ירח, כוכבים
02:16
פרשת וישלח, יום ד´, י"ד כסלו, תשע"ג: | צפיות: 522 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת וישלח"
ביאורו של בעל ספר ´דברי שאול´ על הקושייה שכיצד יעקב אבינו התרפא מצליעתו ע"י השמש הנעבדת לעבודה זרה ע"י אומות העולם.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת וישלח - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי שמעון סופר, פירוש, ביאור, ביאורים, ספר דבש וחלב, רש"י, מסכת סנהדרין, הבא להורגך השכם להורגו, חסידות ערלוי
02:38
פרשת וישלח, יום ג´, י"ג כסלו, תשע"ג: | צפיות: 467 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת וישלח"
ביאורו של רבי שמעון סופר זצ"ל הי"ד, על מדוע הצטער יעקב שמא יהרוג אחרים בפגישתו עם עשו, אעפ"י שמצד הדין היה מותר לו.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וישלח - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי יעקב יצחק הלוי הורוביץ, פירוש, ביאור, ביאורים, החוזה מלובלין, זכרון זאת, הצילני מיד אחי מיד עשו, שיר השירים, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה
02:41
פרשת וישלח, יום ב´, י"ב כסלו, תשע"ג: | צפיות: 450 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וישלח"
ביאורו של ´החוזה מלובלין´ רבי יעקב יצחק הורוביץ זצ"ל מעניין הכפילות בפסוק "הצילני מיד אחי מיד עשו".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וישלח - פרשת וישלח, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי יוסף קארו, פירוש, ביאור, ביאורים, בית יוסף על התורה, עם לבן גרתי, שליחות, שליח, מלאכים, עשו
02:38
פרשת וישלח, יום א´, י"א כסלו, תשע"ג: | צפיות: 423 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וישלח"
פירושו של רבי יוסף קארו זצ"ל מעניין הדקדוק של יעקב באמירה למלאכים ששלח לעשו אחיו.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ויצא - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי יצחק מאיר רוטנברג אלתר, פירוש, ביאור, ביאורים, חידושי הרי"ם, חידושי הרי"מ, מדרש רבה, בראשית רבה, נעשה העולם כולו כמן כותל לפניו, ויפגע במקום, חסידות גור, תפילה
01:52
פרשת ויצא, יום ו´, ט´ כסלו, תשע"ג: | צפיות: 459 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת ויצא"
ביאור חידושי הרי"ם על המדרש "ויפגע במקום… נעשה לו העולם כמין כותל לפניו" בעניין התפילה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויצא - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי יהודה אריה ליב אלתר, שפת אמת, פירוש, ביאור, ביאורים, ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש, חסידות גור
01:50
פרשת ויצא, יום ה´, ח´ כסלו, תשע"ג: | צפיות: 474 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת ויצא"
דברי חיזוק מרבי יהודה אריה ליב אלתר זצ"ל על הפסוק "ויפגע במקום וילן שם, כי בא השמש..."
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויצא - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, בראשית רבה, פירוש, ביאור, ביאורים, מדרש רבה, רבי פנחס בשם רבי הונא בר פפא, משלי, אז תלך לבטח דרכך, אם תשכב לא תפחד, הולך בתום הולך בטח
02:17
פרשת ויצא, יום ד´, ז´ כסלו, תשע"ג: | צפיות: 444 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת ויצא"
דברי המדרש רבה על יציאתו של יעקב אבינו בהקשר לפסוקי בטחון בהשם מספר משלי.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויצא - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי חנוך הניך הכהן לוין מאלכסנדר, פירוש, ביאור, ביאורים, תהילים, מזמור קכא, שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, בטחון
02:15
פרשת ויצא, יום ג´, ו´ כסלו, תשע"ג: | צפיות: 470 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת ויצא"
ביאור רבי חנוך הניך זצ"ל על מזמור תהילים קכ"א בהקשר ליציאתו של יעקב אבינו בפרשה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ויצא - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי יהודה אריה ליב אלתר, שפת אמת, פירוש, ביאור, ביאורים, רש"י, יציאת הצדיק עושה רושם, חסידות גור
02:14
פרשת ויצא, יום ב´, ה´ כסלו, תשע"ג: | צפיות: 481 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת ויצא"
ביאורו של רבי יהודה אריה ליב אלתר זצ"ל על פירוש רש"י בעניין "...יציאת הצדיק עושה רושם..." שבתחילת הפרשה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ויצא - פרשת ויצא, שתי דקות של תורה , 2 דקות תורה, רבי ישראל אלתר, רבי אברהם מרדכי אלתר, פירוש, ביאור, ביאורים, בית ישראל, אמרי אמת, חסידות גור, ויצא יעקב, לבן הארמי
02:52
פרשת ויצא, יום א´, ד´ כסלו, תשע"ג: | צפיות: 479 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ב כסליו תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת ויצא"
ביאורו של רבי ישראל אלתר זצ"ל בעניין ויצא יעקב, ועוד פירוש מאביו רבי אברהם אלתר זצ"ל על הפרשה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035