לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3736969
לפני 7 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ו´ דחוה"מ שיעור ח´ - סוכות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, פירוש, ביאור, ביאורים, חיד"א, סוכות, סוכה, ראש דוד, פרשת אמור, ארבעה מינים, תהלים, ויקרא רבה, ועם נברא יהלל יה
03:01
פרשת בראשית, יום ד´, כ"ד תשרי, תשע"ג: | צפיות: 432 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ד תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ו´ דחוה"מ שיעור ח´"
ענייני חג סוכות - פירוש מאת רבנו החיד"א זצ"ל מספרו ראש דוד על מזמור כ"ב פסוק י"ט בתהלים "ועם נברא יהלל יה".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ו´ דחוה"מ שיעור ה´ - סוכות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, פירוש, ביאור, ביאורים, חיד"א, סוכות, סוכה, כיכר לאדן, וכשישראל יוצאין כו´ ולולביהון ואתרוגיהון בידן אנן יד
01:05
חול המועד סוכות, יום ו´, י"ט תשרי, תשע"ג: | צפיות: 357 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ו´ דחוה"מ שיעור ה´"
ענייני חג סוכות - פירוש נפלא - פירושו של רבנו החיד"א זצ"ל מספרו כיכר לאדן בעניין מדרש רבא; "וכשישראל יוצאין כו´ ולולביהון ואתרוגיהון בידן אנן ידעין דישראל אינו...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי דחוה"מ סוכות - סוכות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, פירוש, ביאור, ביאורים, חיד"א, סוכות, סוכה, למה כתיב סוכות חסר ו´, בסכת תשבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, ענני הכבוד, כי בסכות הושבתי את בני ישראל
03:14
חול המועד סוכות, יום ו´, י"ט תשרי, תשע"ג: | צפיות: 377 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי דחוה"מ סוכות"
ענייני חג סוכות - פירוש של רבנו החיד"א זצ"ל את פסוק "בסכת תשבו שבעת ימים"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ו´ דחוה"מ שיעור ז´ - סוכות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, פירוש, ביאור, ביאורים, חיד"א, סוכות, סוכה, מהר"י אלגזי, יוסף תהילות, ארבעת המינים, בית המקדש
02:01
חול המועד סוכות, יום ו´, י"ט תשרי, תשע"ג: | צפיות: 352 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ו´ דחוה"מ שיעור ז´"
ענייני חג סוכות - פירוש מאת רבנו החיד"א זצ"ל מספרו יוסף תהילות על מזמור מ"ח בתהלים.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ו´ דחוה"מ שיעור ו´ - סוכות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, פירוש, ביאור, ביאורים, חיד"א, סוכות, סוכה, רבנו החיד"א, ספר קדמון, 1024, לולב באגודו, הדס בעבותו, מי שנוטל ארבעת מינים כאילו בנה מזבח, אתרוג לולב הדס ערבה גימטריה 1024
01:44
חול המועד סוכות, יום ו´, י"ט תשרי, תשע"ג: | צפיות: 386 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ו´ דחוה"מ שיעור ו´"
ענייני חג סוכות - פירושו של רבינו החיד"א זצ"ל מספרו נחל קדומים ניסוב על פירוש שמצא החיד"א בספר קדמון כתב יד; אתרוג לולב הדס ערבה גימטריה 1024...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ו´ דחוה"מ שיעור ד´ - סוכות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, פירוש, ביאור, ביאורים, חיד"א, סוכות, סוכה, חומת אנך, שיר השירים, אתרוג, ערבה, לולב, הדס, אמרתי אעלה בתמר
02:17
חול המועד סוכות, יום ו´, י"ט תשרי, תשע"ג: | צפיות: 439 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ו´ דחוה"מ שיעור ד´"
ענייני חג סוכות - פירושו של רבנו החיד"א זצ"ל מספרו חומת אנך את פסוק שיר השירים "אמרתי אעלה בתמר אחזה בסנסיניו..."
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ו´ דחוה"מ שיעור ג´ - סוכות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, פירוש, ביאור, ביאורים, חיד"א, סוכות, סוכה, ראש דוד, מלאך ממונה, מדרש ויקרא רבה,  מוהר"ר חיים הכהן, תורת חכם, ארבעה מינים, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים
04:13
חול המועד סוכות, יום ו´, י"ט תשרי, תשע"ג: | צפיות: 398 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ו´ דחוה"מ שיעור ג´"
ענייני חג סוכות - פירושו של רבנו החיד"א זצ"ל מספרו ראש דוד על פסוק "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים" מטובל בסיפור שמספר רבנו החיד"א מצעירותו...
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ו´ דחוה"מ שיעור ב´ - סוכות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, פירוש, ביאור, ביאורים, חיד"א, סוכות, סוכה, שמחת הרגל, לב טוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים
03:51
חול המועד סוכות, יום ו´, י"ט תשרי, תשע"ג: | צפיות: 398 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ו´ דחוה"מ שיעור ב´"
ענייני חג סוכות - פירושו של רבנו החיד"א זצ"ל מספרו שמחת הרגל את פסוק "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ו´ דחוה"מ שיעור א´ - סוכות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, פירוש, ביאור, ביאורים, חיד"א, סוכות, סוכה, כמסע כבד יכבדו, תיב סוכות חסר ווין, ענני כבוד, כל ישראל ישבו באותה הסוכה במדבר
03:04
חול המועד סוכות, יום ו´, י"ט תשרי, תשע"ג: | צפיות: 398 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ו´ דחוה"מ שיעור א´"
ענייני חג סוכות - לימוד והסבר נפלא של רבנו החיד"א זצ"ל את פסוק על כך שעצם הסוכה מורה לנו על הקלה שהקב"ה מקל עלינו בימי הסוכות.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי דחוה"מ סוכות - סוכות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, פירוש, ביאור, ביאורים, חיד"א, סוכות, סוכה, כתיב סוכות חסר ו´, צל האמונה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, בסכת תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסכת
03:39
חול המועד סוכות, יום ו´, י"ט תשרי, תשע"ג: | צפיות: 397 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי דחוה"מ סוכות"
ענייני חג סוכות - ביאורו של רבנו החיד"א זצ"ל את פסוק "בסכת תשבו שבעת ימים"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1015