לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3821516
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת וזאת הברכה - פרשת וזאת הברכה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חנוך העניך מראדזין, פירוש, ביאור, ביאורים, וסוד ישרים, ירושה, נחלה, תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב
02:37
פרשת וזאת הברכה, יום ד´, י"ז תשרי, תשע"ג: | צפיות: 405 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת וזאת הברכה"
פירושו של רבי חנוך העניך מראדזין זצ"ל על פסוק "תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת וזאת הברכה - פרשת וזאת הברכה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי קלונימוס קלמן, פירוש, ביאור, ביאורים, מאור ושמש, ענוותנותו של משה רבנו, תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב
02:02
פרשת וזאת הברכה, יום ג´, ט"ז תשרי, תשע"ג: | צפיות: 367 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת וזאת הברכה"
פירושו של רבי קלונימוס קלמן הלוי זצ"ל על פסוק "תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי חוה"מ סוכות - סוכות, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, פירוש, ביאור, ביאורים, חיד"א, תיקון הגשמים, סוכות, סוכה
03:34
חול המועד סוכות, יום ג´, ט"ז תשרי, תשע"ג: | צפיות: 407 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ז תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי חוה"מ סוכות"
ענייני חג סוכות - פירושו של רבנו החיד"א זצ"ל בעניין תיקון הגשם בימי הסוכות.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וזאת הברכה - פרשת וזאת הברכה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יהונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי יונתן אייבשיץ, ילקוט שמעוני, שלמה המלך, קהלת, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה
04:34
פרשת וזאת הברכה, יום ב´, ט"ו תשרי, תשע"ג: | צפיות: 392 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ו תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שני פרשת וזאת הברכה"
פירושו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל על פסוק "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה..."
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וזאת הברכה - פרשת וזאת הברכה, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יהונתן אייבשיץ, פירוש, ביאור, ביאורים, ילקוט שמעוני, מפרשים, תבואתה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו, בכור שורו הדר לו
07:04
פרשת וזאת הברכה, יום א´, י"ד תשרי, תשע"ג: | צפיות: 401 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום ראשון פרשת וזאת הברכה"
פירושו של רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל על פסוקים "תבואתה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו; בכור שורו הדר לו"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - יום שם ה´ - פרשת האזינו, שתי דקות של תורה, 2 דקות של תורה מחרת הכיפור בציון רבי עקיבא, 2 דקות תורה, רבי נחמן מברסלב, פירוש, ביאור, ביאורים, יום שם השם, יום כיפור, לאחר הכיפור, רבי לוי, הרבי מצאנז, רבי עקיבא
06:55
פרשת האזינו, יום ה´, י"א תשרי, תשע"ג: | צפיות: 457 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ב תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - יום שם ה´"
שיעור שנערך בקבר רבי עקיבא, סיפור דברים מ- האדמו"ר מצאנז עם החסיד רבי לוי בעניין ובהקשר ליום שם ה´.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת האזינו - פרשת האזינו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי יששכר בער, פירוש, ביאור, ביאורים, המגיד מריטובה, הגאון מוילנא, לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם
02:01
פרשת האזינו, יום ו´, י"ב תשרי, תשע"ג: | צפיות: 433 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ב תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שישי פרשת האזינו"
פירושו של רבי יששכר בער המגיד מריטובה זצ"ל על פסוק "לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת האזינו - פרשת האזינו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי חיים מוולוז´ין, פירוש, ביאור, ביאורים, נפש החיים, כי חלק ה´ עמו יעקב חבל נחלתו
02:17
פרשת האזינו, יום ה´, י"א תשרי, תשע"ג: | צפיות: 377 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום חמישי פרשת האזינו"
פירושו של רבי חיים מוולוז´ין זצ"ל על פסוק "כי חלק ה´ עמו יעקב חבל נחלתו"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת האזינו - פרשת האזינו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי זעליג ראובן בנגיס, פירוש, ביאור, ביאורים, בינו שנות דור ודור שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך
02:55
פרשת האזינו, יום ד´, י´ תשרי, תשע"ג: | צפיות: 382 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום רביעי פרשת האזינו"
פירושו של רבי זעליג ראובן בענגיס זצ"ל על פסוק "בינו שנות דור ודור שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת האזינו - פרשת האזינו, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, רבי שלמה זלמן זאב וולף, פירוש, ביאור, ביאורים, אונקולוס, עמא דקבילו אורייתא ולא חכימו, הלה´ תגמלו זאת עם נבל ולא חכם
02:59
פרשת האזינו, יום ג´, ט´ תשרי, תשע"ג: | צפיות: 349 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט' תשרי תשע"ג

"2 דקות של תורה - ליום שלישי פרשת האזינו"
פירושו של רבי שלמה זלמן זאב וולף זצ"ל על פסוק "הלה´ תגמלו זאת עם נבל ולא חכם"
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035