לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3821502
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת פקודי יום ראשון - פרשת פקודי, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:09
פקודי, יום א´, כ"ג אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 263 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת פקודי יום ראשון"
"החתם סופר" על הפסוק "אלה פקודי המשכן משכן העדת" מבאר "מרבנו בחיי", מניין השנים שעמד המשכן בגימטריה מפסוק זה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום שישי - פרשת ויקהל, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:52
ויקהל, יום ו´, כ"א אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 322 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום שישי"
ספר "דברי אברהם" על הפסוק "ראו קרא ה´ בשם בצלאל בן אורי בן חור" מבאר מדוע כותב רש´י "בנה של מרים היה".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום חמישי - פרשת ויקהל, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:35
ויקהל, יום ה´, כ´ אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 336 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום חמישי"
ספר "חנוכת התורה" על הפסוק "וכל הנשים אשר נשא לבן אותנה בחכמה טוו את העזים" מבאר את דברי רש´י "אומנות מיוחדת היתה".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום רביעי - פרשת ויקהל, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:43
ויקהל, יום ד´, כ"ט אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 260 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום רביעי"
ספר " דברי אברהם" על הפסוק "ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה" מבאר מקרא תמוה זה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום שלישי - פרשת ויקהל, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:25
ויקהל, יום ג´, י"ח אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 317 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום שלישי"
ספר "דברי יחזקל" על הפסוק "זה הדבר אשר ציווה ה´ לאמור" מבאר מה חידש משה רבנו בכתוב ´לאמור´.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום שני - פרשת ויקהל, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:32
ויקהל, יום ב´, י"ז אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 297 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום שני"
ספר "תורת שמעון" על הפסוק "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם, אלה הדברים" מבאר הרב על הכתוב ´ויקהל´.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום ראשון - פרשת ויקהל, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:13
ויקהל, יום א´, ט"ז אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 287 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ה אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת ויקהל יום ראשון"
ספר "בוצינא דנהורא" על הפסוק "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם" מבאר על ישראל שכל אחד ואחד יש לו אות בתורה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת כי תשא יום שישי - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:10
כי תשא, יום ו´, י"ד אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 316 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת כי תשא יום שישי"
´אור החיים´ הקדוש על הפסוק: "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת", מבאר את הקושי על המילים "לעשות את השבת".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת כי תשא יום חמישי - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
02:03
כי תשא, יום ה´, י"ג אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 239 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת כי תשא יום חמישי"
ספר "דברי אברהם" על הפסוק "ששת ימים, יעשה מלאכה" מבאר מדוע כתבה התורה ´יעשה ´ ולא ´תעשה ´.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת כי תשא יום רביעי - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:34
כי תשא, יום ד´, י"ב אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 252 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת כי תשא יום רביעי"
"הגאון מווילנא" על הפסוק "מחלליה מות יומת" באור נפלא ממעשה מרבי חייא על כתוב זה "מחלליה מות יומת".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035