לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3821516
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת כי תשא יום שלישי - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:57
כי תשא, יום ג´, י"א אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 275 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת כי תשא יום שלישי"
"רבי ברוך ממז´יבוז" על הפסוק "מחלליה מות יומת" מבאר מדוע מחלל שבת מות יומת והלא פיקוח נפש דוחה שבת.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת כי תשא יום שני - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
01:34
כי תשא, יום ב´, י´ אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 252 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת כי תשא יום שני"
ספר "מדרש יונתן" על הפסוק "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל" מבאר מדוע לא יכול להרבות העשיר.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - 2 דקות תורה - פרשת כי תשא יום ראשון - פרשת כי תשא, שתי דקות של תורה, 2 דקות תורה, פירוש, ביאור, ביאורים, רבי
03:22
כי תשא, יום א´, ט´ אדר א´, תשע"ד: | צפיות: 306 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ג אדר א' תשע"ד

"2 דקות תורה - פרשת כי תשא יום ראשון"
ספר "עטרת חיים" על הפסוק "זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל " מבאר רש ´י "הראה לו כמין מטבע של אש" מבאר מדוע הראה לו והרי כתוב איזה מטבע.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - פרשת בא - ענייני פסח ז´ - פרשת בא, פסח, החיד"א, חיד"א, רבי חיים יוסף דוד אזולאי
01:41
בא, תשע"ד: | צפיות: 288 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ט אדר א' תשע"ד

"פרשת בא - ענייני פסח ז´"
רבי לויטס איש יבנה על הפסוק "תשביתו שאור מבתיכם" מבאר מהלכות החמץ שהם שווים למידת הגאווה בגלל שרגילים בהם כל השנה צריך להבדל מהם.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - פרשת בא - ענייני פסח ו´ - פרשת בא, פסח, החיד"א, חיד"א, רבי חיים יוסף דוד אזולאי
02:43
בא, תשע"ד: | צפיות: 344 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ט אדר א' תשע"ד

"פרשת בא - ענייני פסח ו´"
החיד"א על הפסוק "תשביתו שאור מבתיכם" מבאר מנוסח ביעור החמץ, על ביטול היצר הרע.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - פרשת בא - ענייני פסח ה´ - פרשת בא, פסח, החיד"א, חיד"א, רבי חיים יוסף דוד אזולאי
03:25
בא, תשע"ד: | צפיות: 274 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ט אדר א' תשע"ד

"פרשת בא - ענייני פסח ה´"
מהר"ם אלשיך על הפסוק "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם" מבאר על דרך המוסר עבודת איש ישראל עח יצרו.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - פרשת בא - ענייני פסח ד´ - פרשת בא, פסח, החיד"א, חיד"א, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, פסח, מצה, מרור, שפה אחת
01:47
בא, תשע"ד: | צפיות: 493 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ט אדר א' תשע"ד

"פרשת בא - ענייני פסח ד´"
ביאורו של החיד"א זצ"ל על דברי רבן גמליאל בהגדה, וכיצד הם מרמזים על עבודתו של בעל תשובה.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - פרשת בא - ענייני פסח ג´ - פרשת בא, פסח, החיד"א, חיד"א, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, כרפס, שמחת הרגל
02:51
בא, תשע"ד: | צפיות: 278 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ט אדר א' תשע"ד

"פרשת בא - ענייני פסח ג´"
ביאורו של החיד"א זצ"ל - מהו הכרפס?
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - פרשת בא - ענייני פסח ב´ - פרשת בא, פסח, החיד"א, חיד"א, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, דברים אחדים, מרור
04:40
בא, תשע"ד: | צפיות: 326 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ט אדר א' תשע"ד

"פרשת בא - ענייני פסח ב´"
ביאורו של החיד"א זצ"ל על הפסוק "ומצות על מרורים יאכלהו".
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - פרשת בא - ענייני פסח א´ - פרשת בא, פסח, חמץ, גמרא, פסחים, רבי יהודה, חכמים, פלוגתא, לימוד, רוגוצ´ובר, רבי יוסף רוזין
09:04
בא, תשע"ד: | צפיות: 429 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ט אדר א' תשע"ד

"פרשת בא - ענייני פסח א´"
ביאורו של הגאון הרוגוצ´ובר זצ"ל בעניין מחלוקת רבי יהודה וחכמים לעניין השבתת חמץ במסכת פסחים, האם חייב לשורפו או שמא בכל דרך שהיא.
הרצאות ושיעורי תורה להורדה - תורה - לשמיעה - להאזנה
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035