לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3852342
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים חמישים ושש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות שבת, ערב שבת, תספורת, צפורנים, בגדים לשבת, עריכת שלחן לשבת
02:02
יום א´, י"ט אלול, תשע"ג: | צפיות: 453 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' אלול תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים חמישים ושש"
הלכות שבכל יום - הלכות שבת - תספורת וגזיזת צפרוניים לכבוד שבת.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים חמישים וחמש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות שבת, ערב שבת, רחיצת ידים ורגלים, טעימה בערב שבת, יפשפש במעשיו
01:26
יום ו´, י"ז אלול, תשע"ג: | צפיות: 594 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט אלול תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים חמישים וחמש"
הלכות שבכל יום - הלכות שבת - טעימת מאכלים, רחיצה בחמין ותשובה בערב שבת.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים חמישים וארבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות שבת, ערב שבת, מלאכה בערב שבת, עבודה בשישי, חלה, סעודה בערב שבת
02:44
יום ה´, ט"ז אלול, תשע"ג: | צפיות: 479 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ז אלול תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים חמישים וארבע"
הלכות שבכל יום - הלכות שבת - איסור מלאכה בערב שבת.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים חמישים ושלוש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות שבת, ערב שבת, סעודות שבת, בשר בשבת, דג בשבת
01:50
יום ד´, ט"ו אלול, תשע"ג: | צפיות: 538 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ו אלול תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים חמישים ושלוש"
הלכות שבכל יום - הלכות שבת - הכנת הסעודות לשבת.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים חמישים ושתיים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, הלכות שבת, שבת, ערב שבת, לקראת שבת
02:50
יום ג´, י"ד אלול, תשע"ג: | צפיות: 527 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ו אלול תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים חמישים ושתיים"
הלכות שבכל יום - הלכות שבת - הכנות לשבת קודש.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים חמישים ואחד - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, בין אדם לחברו, הלכות תשובה, אלול, ימים נוראים, חרטה, וידוי, מחילה, כרת, עשרת ימי תשובה, כפרה
01:21
יום ב´, י"ג אלול, תשע"ג: | צפיות: 444 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד אלול תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים חמישים ואחד"
הלכות שבכל יום - הלכות תשובה - לא יהיה האדם אכזרי וימחל לחברו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים חמישים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, בין אדם לחברו, הלכות תשובה, אלול, ימים נוראים, חרטה, וידוי, מחילה, כרת, עשרת ימי תשובה, כפרה
01:33
יום א´, י"ב אלול, תשע"ג: | צפיות: 449 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד אלול תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים חמישים"
הלכות שבכל יום - הלכות תשובה - מתי התשובה מתקבלת ביותר.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ארבעים ותשע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, בין אדם לחברו, הלכות תשובה, אלול, ימים נוראים, חרטה, וידוי, מחילה, כרת, מיתות בית דין, כפרה
03:31
יום ו´, י´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 524 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ג אלול תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ארבעים ותשע"
הלכות שבכל יום - הלכות תשובה - סוגי העוונות וכיצד מתכפרים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ארבעים ושמונה - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, בין אדם לחברו, הלכות תשובה, אלול, ימים נוראים, חרטה, וידוי, מחילה
01:04
יום ה´, ט´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 420 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ג אלול תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ארבעים ושמונה"
הלכות שבכל יום - הלכות תשובה - הוידוי והחרטה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ארבעים ושבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, בין אדם לחברו, ממון, צדקה, ביקור חולים, חולה
03:03
יום ד´, ח´ אלול, תשע"ג: | צפיות: 553 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט' אלול תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור מאתיים ארבעים ושבע"
הלכות שבכל יום - הלכות צדקה - מעלות הצדקה וכיצד לתת צדקה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035