לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3863600
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שבעים ושש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, זמן תפילה
02:49
יום ג´, י"א שבט, תשע"ג: | צפיות: 549 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ג שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שבעים ושש"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - זמני תפילת שחרית.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שבעים וחמש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, לעבור לפני המתפלל
03:01
יום ב´, י´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 540 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ג שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שבעים וחמש"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - לא לשבת או לעבור לפני המתפלל.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שבעים וארבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, תפילת שמונה עשרה, תפילת הלחש, הפסק בין תפילה לחזרה
02:31
יום א´, ט´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 490 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י' שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שבעים וארבע"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - כיצד ינהג האדם בין סיום תפילת י"ח לחזרת הש"צ.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שבעים ושלוש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, תפילת שמונה עשרה, תפילת הלחש, אלהי נצור, עושה שלום
02:25
יום ו´, ז´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 468 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י' שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שבעים ושלוש"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - אלהי נצור וסיום תפילת הלחש.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שבעים ושתיים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, תפילת שמונה עשרה, תפילת הלחש, מוריד הטל, משיב הרוח, ברכת השנים
04:13
יום ה´, ו´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 441 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י' שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שבעים ושתיים"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - כיצד יכרע בי"ח, הזכרת מוריד הטל או משיב הרוח, ברכת השנים ועוד…
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שבעים ואחד - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, תפילת שמונה עשרה, תפילת הלחש, הפסק בתפילה, תפילת נדבה
02:04
יום ד´, ה´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 474 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שבעים ואחד"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - כיצד ינהג האדם בתפילת הלחש ועוד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שבעים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, תפילת שמונה עשרה, כוונות
02:04
יום ג´, ד´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 440 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שבעים"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - כיצד יעמוד בתפילת העמידה ועוד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שישים ותשע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, תפילת שמונה עשרה, כוונות, ברכת אבות, תפילת החזרה
02:53
יום ב´, ג´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 490 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ב' שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שישים ותשע"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - אם לא כיוון אדם בתפילתו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שישים ושמונה - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, תפילת שמונה עשרה, כוונות, עיון תפילה
02:21
יום א´, ב´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 541 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ב' שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שישים ושמונה"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - כוונות תפילת העמידה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור שישים ושבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, תפילת שמונה עשרה, תפילת הלחש, תפילת י"ח
01:53
יום ו´, כ"ט טבת, תשע"ג: | צפיות: 555 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ב' שבט תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור שישים ושבע"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - תפילת העמידה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035