לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3846054
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ושש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, קדיש, ברכו, ש"צ, ברכת ישתבח
02:08
יום א´, י"ז טבת, תשע"ג: | צפיות: 895 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"א טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ושש"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - הלכות שליח ציבור, קדיש וברכו.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ושש" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור חמישים וחמש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, פסוקי דזימרה, מאחר לתפילה, דילוג בתפילה
03:39
יום ו´, ט"ו טבת, תשע"ג: | צפיות: 807 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"א טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור חמישים וחמש"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - כיצד ינהג המאחר לתפילה.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור חמישים וחמש" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור חמישים וארבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, פסוקי דזימרה, שירת הים, הפסק בתפילה
04:02
יום ה´, י"ד טבת, תשע"ג: | צפיות: 948 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ז טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור חמישים וארבע"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - עוד מדיני פסוקי דזמרה.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור חמישים וארבע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ושלוש - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, קורבנות, פרשת התמיד, איזהו מקומן, אנא בכח, ברייתא דרבי ישמעאל, למנצח בצ
02:43
יום ד´, י"ג טבת, תשע"ג: | צפיות: 940 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ז טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ושלוש"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - המשך דיני קורבנות, אנא בכח, איזהו מקומן ועוד…
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ושלוש" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ושתיים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, קרבנות, פרשת העקידה, שמע דרבנן, קריאת שמע, פיטום הקטרת
07:03
יום ג´, י"ב טבת, תשע"ג: | צפיות: 911 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ז טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ושתיים"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - דיני קורבנות, קריאת שמע דרבנן ועוד...
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ושתיים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ואחד - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, ברוך שאמר, פסוקי דזימרה, פסוקי דזמרה, ברכת ישתבח
02:38
יום ב´, י"א טבת, תשע"ג: | צפיות: 868 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ז טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ואחד"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - דיני פסוקי דזמרה, ברוך שאמר וברכת ישתבח.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור חמישים ואחד" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור חמישים - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילת שחרית, הלכות תפילה, מנין, תפילות, בית כנסת, ואהבת לרעך כמוך
02:45
יום א´, י´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 907 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י' טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור חמישים"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילה - תפילת שחרית.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור חמישים" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ותשע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילין, חליצת תפילין, עלינו לשבח, על מצות תפילין, ובא לציון
03:45
יום ו´, ח´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 1205 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י' טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ותשע"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילין - דיני חליצת התפילין.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ותשע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ושמונה - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילין, הנחת תפילין, כריכת רצועות
04:14
יום ה´, ז´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 887 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ח' טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ושמונה"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילין - הנחת התפילין וכריכת הרצועות.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ושמונה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ושבע - 2 דקות של הלכה, שתי דקות של הלכה, 2 דקות הלכה, הלכה יומית, הלכה, הלכות, שיעור הלכה יומי, הלכות שבכל יום, שולחן ערוך, אורות ההלכה, סדר יומו של איש ישראל, תפילין, הנחת תפילין, איטר יד, איטר, מעברתא, תיתורא, רצועות תפילין
04:44
יום ד´, ו´ טבת, תשע"ג: | צפיות: 935 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ח' טבת תשע"ג

"הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ושבע"
הלכות שבכל יום - הלכות תפילין - סדר ומקום הנחת תפילין.
לצפייה בשיעור תורה "הלכות שבכל יום - שיעור ארבעים ושבע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035