לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841513
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה כ´ שלא ייראה לנו חמץ בפסח - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצות לא תעשה, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך, שס"ה מצוות לא תעשה, פרשת בא, שלא ייראה לנו חמץ בפסח, חמץ, פסח
02:01
יום ג´, ד´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 1094 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה כ´ שלא ייראה לנו חמץ בפסח"
תרי"ג מצוות - הסבר מצוה כ´ מצוות לא תעשה - שלא ייראה לנו חמץ בפסח.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה כ´ שלא ייראה לנו חמץ בפסח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה י"ט לא לאכול חמץ בפסח - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצות לא תעשה, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך, שס"ה מצוות לא תעשה, פרשת בא, לא לאכול חמץ בפסח, חמץ, פסח
01:16
יום ג´, ד´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 1023 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' שבט תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה י"ט לא לאכול חמץ בפסח"
תרי"ג מצוות - הסבר מצוה י"ט מצוות לא תעשה - לא לאכול חמץ בפסח.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה י"ט לא לאכול חמץ בפסח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה י"ח קידוש בכורות - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצות עשה, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך,  רמ"ח מצוות עשה, פרשת בא, מצוה י"ח, מצות קידוש בכורות, קדש לי כל בכור פטר רחם באדם ובבהמה לי הוא
02:02
יום ב´, י"ב כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1231 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ב כסליו תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה י"ח קידוש בכורות"
תרי"ג מצוות - הסבר מצוה י"ח מצוות עשה - מצות קידוש בכורות.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה י"ח קידוש בכורות" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה י"ז שלא יאכל ערל מן הפסח - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצות לא תעשה, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך, שס"ה מצוות לא תעשה, פרשת בא, מצוה י"ז, שלא יאכל ערל מן הפסח, וכל ערל לא יאכל בו
01:02
יום ב´, י"ב כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1162 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: י"ב כסליו תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה י"ז שלא יאכל ערל מן הפסח"
תרי"ג מצוות - הסבר מצוה י"ז מצוות לא תעשה - שלא יאכל ערל מן הפסח.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה י"ז שלא יאכל ערל מן הפסח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה ט"ז שלא לשבור עצם מהפסח - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצות לא תעשה, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך, שס"ה מצוות לא תעשה, פרשת בא, מצוה טז´, שלא לשבור עצם מהפסח, ועצם לא תשברו בו
04:13
יום א´, ד´ כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1227 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' כסליו תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה ט"ז שלא לשבור עצם מהפסח"
תרי"ג מצוות - הסבר מצוה ט"ז מצוות לא תעשה - שלא לשבור עצם מהפסח.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה ט"ז שלא לשבור עצם מהפסח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה ט"ו שלא להוציא מבשר הפסח החוצה - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצות לא תעשה, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך, שס"ה מצוות לא תעשה, פרשת בא, מצוה טו´, שלא להוציא מבשר הפסח החוצה, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה
02:20
יום א´, ד´ כסלו, תשע"ג: | צפיות: 988 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' כסליו תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה ט"ו שלא להוציא מבשר הפסח החוצה"
תרי"ג מצוות - הסבר מצוה ט"ו מצוות לא תעשה - שלא להוציא מבשר הפסח החוצה.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה ט"ו שלא להוציא מבשר הפסח החוצה" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה י"ד שלא לתת לגר ותושב לאכול הפסח - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצות לא תעשה, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך, שס"ה מצוות לא תעשה, פרשת בא, מצוה יד´, שלא לתת לגר ותושב לאכול הפסח, תושב ושכיר לא יאכל בו
02:02
יום א´, ד´ כסלו, תשע"ג: | צפיות: 977 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' כסליו תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה י"ד שלא לתת לגר ותושב לאכול הפסח"
תרי"ג מצוות - הסבר מצוה י"ד מצוות לא תעשה - שלא לתת לגר ותושב לאכול הפסח.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה י"ד שלא לתת לגר ותושב לאכול הפסח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה י"ג שלא לתת לישראל משומד לאכול הפסח - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצות לא תעשה, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך, שס"ה מצוות לא תעשה, פרשת בא, מצוה יג´, שלא לתת לישראל משומד לאכול הפסח, כל בן נכר לא יאכל בו
02:16
יום א´, ד´ כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1028 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' כסליו תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה י"ג שלא לתת לישראל משומד לאכול הפסח"
תרי"ג מצוות - הסבר מצוה י"ג מצוות לא תעשה - שלא לתת לישראל משומד לאכול הפסח.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה י"ג שלא לתת לישראל משומד לאכול הפסח" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה י"ב שלא לאכול מכל דבר שיש בו חמץ - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצות לא תעשה, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך, שס"ה מצוות לא תעשה, פרשת בא, מצוה יב´, שלא לאכול מכל דבר שיש בו חמץ, כל מחמצת לא תאכלו
01:05
יום א´, ד´ כסלו, תשע"ג: | צפיות: 898 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' כסליו תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה י"ב שלא לאכול מכל דבר שיש בו חמץ"
תרי"ג מצוות - הסבר מצוה י"ב מצוות לא תעשה - שלא לאכול מכל דבר שיש בו חמץ.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה י"ב שלא לאכול מכל דבר שיש בו חמץ" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - תרי"ג מצוות - מצוה י"א שלא ימצא חמץ ברשותנו - תרי"ג מצוות, תריג מצוות, מצות לא תעשה, ספר קיצור החינוך, קיצור ספר החינוך, שס"ה מצוות לא תעשה, פרשת בא, מצוה יא´, שלא ימצא חמץ ברשותנו, שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, בערב תאכלו מצות
02:02
יום א´, ד´ כסלו, תשע"ג: | צפיות: 1068 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ד' כסליו תשע"ג

"תרי"ג מצוות - מצוה י"א שלא ימצא חמץ ברשותנו"
תרי"ג מצוות - הסבר מצוה י"א מצוות לא תעשה - שלא ימצא חמץ ברשותנו.
לצפייה בשיעור תורה "תרי"ג מצוות - מצוה י"א שלא ימצא חמץ ברשותנו" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035