לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841074
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת שופטים - פרשת שופטים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:05
פרשת שופטים, יום ב´, כ"ט אב, תשע"ג: | צפיות: 488 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת שופטים"
"מאמר סוד היחוד נלמד מלב האדם" הקב"ה פועל רחמים ודין שהם לכאורה שני הפכים, אבל באמת הם ממנהיג אחד, אפשר מלהבין זאת מלב האדם, שהוא אחד, אבל בו שוכנים גם יצר הטוב וגם ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת שופטים - פרשת שופטים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:47
פרשת שופטים, יום א´, כ"ח אב, תשע"ג: | צפיות: 529 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' אלול תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת שופטים"
"מאמר תשובה מתוך הכנעה" אין רצון הקב"ה בקורבן הבא על חטא, רק בקורבן שלמים כדוגמת קורבן התמיד. ומבאר כי החוטא הוא על ידי שיש בו מידת הגאוה, ולכן תשובתו היא על ידי לב ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת ראה - פרשת ראה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:22
פרשת ראה, יום ו´, כ"ו אב, תשע"ג: | צפיות: 393 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת ראה"
"מאמר סגולת קדושת שבת" החכמים יודעים שבליל שבת יש כח בנשמה יתירה להמשיך נשמות מעולם האצילות, הנה הם ממתינים לזמן זה, כי המוליד מוליד בדמותו וצלמו וכפי כשרון מעשיו. ומבאר...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת ראה - פרשת ראה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:11
פרשת ראה, יום ה´, כ"ה אב, תשע"ג: | צפיות: 420 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת ראה"
"מאמר התשובה ממתיקה את הדינים" התגלות הנאורות והשפעת מידת הרחמים, תלויה במעשיהם של ישראל, שאם מעשיהם מתוקנים נמשך שפע בכל המידות ומתברך העולם, ואם לא ח"ו יש הסתר פני...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת ראה - פרשת ראה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:40
פרשת ראה, יום ד´, כ"ד אב, תשע"ג: | צפיות: 420 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת ראה"
"מאמר זריזות לשוב בתשובה" צריך האדם להיזהר שלא יבוא לידי חטא, ואם חטא צריך להיזהר להזדרז לשוב לפני שיסתלק מן העולם ויעמוד בדין. ומבאר כי קיום האדם בעולם הזה הוא על ידי שנ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת ראה - פרשת ראה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:56
פרשת ראה, יום ג´, כ"ג אב, תשע"ג: | צפיות: 472 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת ראה"
"מאמר הקב"ה מסייע לשבים" הבאים לשוב בתשובה, הקב"ה מסייע ליתן בלבם את דרכי התשובה, ולהנהיגם לילך בדרך הישר כדי שישיגו רפואה לנשמתם. ומבאר עוד כי על ידי התשובה חו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת ראה - פרשת ראה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:35
פרשת ראה, יום ב´, כ"ב אב, תשע"ג: | צפיות: 370 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת ראה"
"מאמר תשובה מועילה לכל חטא ועוון" אין דבר בעולם העומד לפני התשובה, והגם שחטא ופגם האדם במידות העליונות, ופגם בעבירות שיש עליהם שבועה להרע, הנה אם שב בתשובה באמת, הכל מתכפ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת ראה - פרשת ראה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:11
פרשת ראה, יום א´, כ"א אב, תשע"ג: | צפיות: 406 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת ראה"
"מאמר סגולה להכניע את היצר הרע" כשגוער האדם ביצר הרע, גורם שגם למעלה הקדושה גוערת בשטן המקטרג, ושולטת בו. ואם לא נדחה יצרו בגערה, יעסוק בתורה, ואם לא נדחה גם בזה אז יזכיר...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת עקב - פרשת עקב, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:43
פרשת עקב, יום ו´, י"ט אב, תשע"ג: | צפיות: 526 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת עקב"
"מאמר סוד מעלת זיווג ליל שבת" עונת החכמים היא מליל שבת לליל שבת בדוקא, ובפרט בחצות, והגם שבכל יום יש חצות הלילה יחוד העליון, הנה אינו דומה במעלתו ליחוד שיש בליל שבת, כי ב...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת עקב - פרשת עקב, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
10:04
פרשת עקב, יום ה´, י"ח אב, תשע"ג: | צפיות: 419 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת עקב"
"מאמר עשרה תיקוני השולחן" עשר הנהגות טובות השייכים בסעודה, שעל ידם ממשיכים שפע לשכינה הקדושה. חלק מהם שייכים רק לסעודות יום השבת, והשאר שייכים בכל הסעודות. ותחילה מזכיר א...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035