לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3906332
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת דברים - פרשת דברים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:28
פרשת דברים, יום ו´, ה´ אב, תשע"ג: | צפיות: 673 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ז' אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת דברים"
"מאמר שורש הברכה בששת ימי המעשה" שורש הנשמה יתירה הוא מההארות שמקבלת השכינה, חציו ניתן ונשאר לשכינה, וחציו מקבלים ישראל. ומבאר כי החלק שנשאר בשכינה מתעטר בשבת מהאורות העל...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת דברים - פרשת דברים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:10
פרשת דברים, יום ה´, ד´ אב, תשע"ג: | צפיות: 1136 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת דברים"
"מאמר צער הקב"ה על גלות השכינה" כשהרבו ישראל עוונות, נסתלק הקב"ה שהוא בחינת ז"א, למעלה אל הבינה, ומבאר בפנמיות את צער השכינה בגלות, שירדה אל מקום החיצונים, ושהקב"ה יורד לבכות ולקונ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת דברים - פרשת דברים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
09:59
פרשת דברים, יום ד´, ג´ אב, תשע"ג: | צפיות: 481 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת דברים"
"מאמר צער ישראל על גלות השכינה" בני ארץ ישראל השיגו את צער גלות השכינה ביותר, ופתחו בהספד לפרש את גודל החיסרון, ואמרו כי: לשעבר השפע היה ניתן דרך השכינה, והיא היתה מנחמת את ישראל כ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת דברים - פרשת דברים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:37
פרשת דברים, יום ג´, ב´ אב, תשע"ג: | צפיות: 488 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת דברים"
"מאמר גלות השכינה ושליטת הקליפה" בחורבן בית המקדש נתגרשה השכינה ממקומה ונפלה בגלות, וכן בחינת הקב"ה הנקרא ז"א ירד ממקומו. ושרתה הקליפה תמורת השכינה הגבירה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת דברים - פרשת דברים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:41
פרשת דברים, יום ב´, א´ אב, תשע"ג: | צפיות: 523 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת דברים"
"מאמר שנאת הסטרא אחרא לשכינה" מיום בריאת העולם נתקנא השטן בשכינה הקדושה, וכשהחטיא לחווה נתקלל ונדחה, ומאז הוא אורב להחטיא לבני אדם הפורצים גדר וסייג. ומבאר כי מאז חטא חווה החטיא הש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת דברים - פרשת דברים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
10:09
פרש.ת דברים, יום א´, כ"ט תמוז, תשע"ג: | צפיות: 421 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ה' אב תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת דברים"
"מאמר הספד על ירידת השכינה" הקב"ה לקח לאדם והניחו בגן עדן, ולימדו שם את התורה, והיו מלאכי השרת משבחים לפניו, ובזה היו מקבלים חיות ושפע. ואז נתקנא השטן באדם, ופיתה לחווה והחטיאה, וה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת מטות - פרשת מטות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:33
פרשת מטות-מסעי, יום ו´, כ"ז תמוז, תשע"ג: | צפיות: 419 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ז תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת מטות"
"מאמר זהירות בקדושת הנשמה יתירה בשבת" שורש הנשמה יתירה היא המלכות דאצילות, וכשעומדת לרדת ולהתפשט לשרות על ישראל קדושים בהתקדש יום השבת, הנה היא עוברת דרך גן עדן ומתרצחת ש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת מטות - פרשת מטות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:46
פרשת מטות-מסעי, יום ה´, כ"ו תמוז, תשע"ג: | צפיות: 430 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ז תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת מטות"
"מאמר בנין ירושלים והמקדש קודם קיבוץ גלויות" משנחרב בית המקדש נמנע השפע מכל העולמות, ושולטים החיצונים. והשכינה ראתה בחורבן ביתה ובגלות בניה בצער, וירדה לגלות עמהם. וראתה ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת מטות - פרשת מטות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
09:49
פרשת מטות-מסעי, יום ד´, כ"ה תמוז, תשע"ג: | צפיות: 399 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ז תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת מטות"
"מאמר הקב"ה מצטער בגלות ישראל ובחורבן המקדש" בחורבן בית המקדש ניטל הכבוד שהוא רמז ליחוד השכינה שתמיד היה הקב"ה משתבח במעשה ישראל שגורמים יחוד, ועתה בחטאם הופרד....
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת מטות - פרשת מטות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:04
פרשת מטות-מסעי, יום ג´, כ"ד תמוז, תשע"ג: | צפיות: 681 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ד תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת מטות"
"מאמר התבוננות בהדר בית המקדש שנחרב" בית המקדש שהיכן לבנות דוד, היה מגדל גבוה בירושלים, והיה מכוון כנגד בית המקדש שלמעלה,. ונקרא "מגדל" לרוב יופיו כמו "צוא...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035