לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841593
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת מטות - פרשת מטות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:33
פרשת מטות-מסעי, יום ב´, כ"ג תמוז, תשע"ג: | צפיות: 435 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ד תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת מטות"
"מאמר השתתפות בצער השכינה בגלות" ומבואר בו כי ממש בזמן החורבן סילק הקב"ה השגחתו מישראל, והיה בבחינת הסתר פנים, ואחר החורבן כשהביט הקב"ה בחורבן ובגלות השכינה ויש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת מטות - פרשת מטות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:33
פרשת מטות-מסעי, יום א´, כ"ב תמוז, תשע"ג: | צפיות: 408 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ד תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת מטות"
"מאמר כל העולם ניזון בזכות ישראל" שבחם של ישראל הקדושים, שהקב"ה בחר בהם ובזכותם הוא מפרנס לעולם כולו. ומבאר כי בזמן המקדש היה יורד כל השפע לישראל, והם היו מחלקים שיי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת פנחס - פרשת פנחס, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:25
פרשת פנחס, יום ו´, כ´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 520 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת פנחס"
"מאמר סגולת נשמה יתרה בשבת" הבינה נקראת "שבת" בשעת עלייתה אל היחוד עם החוכמה, כי עולה מעוטרת עם חג"תהנרמזים בג´ ענפי אות "ש", והיא עצמה נק...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת פנחס - פרשת פנחס, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:05
פרשת פנחס, יום ה´, י"ט תמוז, תשע"ג: | צפיות: 481 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת פנחס"
"מאמר זהירות מלהזיק לעצמו" ומבואר בו כי שלשה הם גורמים רעה לעצמם, הראשון הוא מי שאינו נזהר מלקלל את עצמו, כי הממונים לוקחים את דבריו ומעלים אותם למעלה לדין, ויכול להזיק א...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת פנחס - פרשת פנחס, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
09:03
פרשת פנחס, יום ד´, י"ח תמוז, תשע"ג: | צפיות: 565 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת פנחס"
"מאמר חיוב בקשת הפרנסה בפותח את ידך" מה שאמרו חז"ל שהאומר אשרי ג´ פעמים בכל יום הוא בן עולם הבא, מטעם שיש בו הוראת האמונה בפרנסה. הנה שתי פעמים הם חיוב כנגד בק...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת פנחס - פרשת פנחס, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:03
פרשת פנחס, יום ג´, י"ז תמוז, תשע"ג: | צפיות: 445 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת פנחס"
"מאמר מעשה האדם הם לבושו בעולם הבא" צריך האדם להתעורר ולידע, שבכל מעשה טוב זוכה למליצי זכות, ובכל חטא בורא מקטרגים. שכן מצינו אפילו ביהושע כהן הגדול שראה מלאך מקטרג עומד ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת פנחס - פרשת פנחס, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:49
פרשת פנחס, יום ב´, ט"ז תמוז, תשע"ג: | צפיות: 494 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת פנחס"
"מאמר שומר הברית מקושר ודבוק בשכינה" דוד התפלל להקב"ה שיסייעו לקום בחצות, ובטח בקב"ה שיסייעו. ועוד ביקש מהקב"ה שהשכינה תשמור על נפשו מן המקטרגים כשיעלה לעו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת פנחס - פרשת פנחס, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:25
פרשת פנחס, יום א´, ט"ו תמוז, תשע"ג: | צפיות: 507 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת פנחס"
"מאמר זהירות גדולה במידת הברית" שבח העוסקים בתורה שנקראת "מוסר" כי יש בה תוכחות המייסרות את האדם שלא יחטא, ושישמור המצוות, וזוכה בקיום התורה שפותחים לפניו שערי ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת בלק - פרשת בלק, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:05
פרשת בלק, יום ו´, י"ג תמוז, תשע"ג: | צפיות: 411 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ג תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת בלק"
"מאמר סוד שם יום השבת" האומות מונהגים על ידי סוד ימות החול, שהם אורות דבי"ע, אבל ישראל מונהגים על ידי אורות ימי השבת, שהם אורות דאצילות המתלבשים באורות דבי"ע לסייע לישראל בעבודת הב...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת בלק - פרשת בלק, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:29
פרשת בלק, יום ה´, י"ב תמוז, תשע"ג: | צפיות: 432 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ג תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת בלק"
"מאמר העוסק בתורה ניצל אפילו בזמן מגיפה" ומבואר בו כי מעלת פרד"ס התורה, ושבח העוסקים בה שנמשלו כעץ השתול על פלגי מים. ומבאר שיש באילן שבעה מינים והם כנגד שבע ספירות שבפרטות הם שבעי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035