לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841513
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת בלק - פרשת בלק, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:02
פרשת בלק, יום ד´, י"א תמוז, תשע"ג: | צפיות: 527 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ג תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת בלק"
"מאמר סגולת קריאת שמע על המיטה" ישראל מתגברים בבוקר כארי לקום לעבודת הקב"ה. ובלילה כשרוצים לשכב קוראים קריאת שמע בכוונת מסירת נפש, ומוסיפים פסוקי הגנה ורחמים, ועל ידי זה המלאכים הק...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת בלק - פרשת בלק, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:20
פרשת בלק, יום ג´, י´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 488 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת בלק"
"מאמר סוד פגם הרגיל ונמנע מלבוא לבית הכנסת" ומבואר בו כי מה שאמרו חז"ל שמי שרגיל לבוא לבית הכנסת, ולא בא יום אחד נקרא שהלך למקום חושך. הנה סודו הוא: שהרגיל לבוא לבית הכנסת נקרא עבד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת בלק - פרשת בלק, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:26
פרשת בלק, יום ב´, ט´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 598 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת בלק"
"מאמר סגולה שהתפילה לא תשוב ריקם" מי שמתחיל לערוך ולסדר את תפילתו בארבע בחינות, שהם: עבד, מסירות נפש, עני, חסיד. מובטח הוא שאין תפילתו חוזרת ריקם. ומפרט את סדר תפילת שחרי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת בלק - פרשת בלק, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:38
פרשת בלק, יום א´, ח´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 389 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת בלק"
"מאמר מעלת וסגולת תפילת העני" יש שלש בחינות בתפילה: תפילת כל אדם, שלשלמותיה זכה משה. תפילת המלך שלשלמותיה זכה דוד. ותפילת העני שהיא חשובה מכולם, וכל אדם יכול לזכות לה אם ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:39
פרשת חקת, יום ו´, ו´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 596 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ה' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת חקת"
"מאמר רחיצה וטבילה לכבוד השבת" בימות החול שולטים החיצונים בעולם, ויש רוחות מהם המתלבשות בבני ישראל, ולכן צריך לרחוץ ולטבול לכבוד השבת, כדי להסיר את אלו הרוחות, ובזה נוכל ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:23
פרשת חקת, יום ה´, ה´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 496 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ה' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת חקת"
"מאמר זכות המילה מועילה רק לשומרי הברית" ומבואר בו כי עוג מלך הבשן היה מבאי ביתו של אברהם, ונימול קודם יצחק, ועל כן היה משה ירא כי לא ידע איך להכניעו, שמא תגן לו זכות אבר...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
10:02
פרשת חקת, יום ד´, ד´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 464 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ה' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת חקת"
"מאמר התעוררת השפע בשלימות היא לפי כוונת המעורר" ומבואר בו כי הבאר שהיתה במדבר היא סוד השכינה הקדושה, וכשישראל היו צריכים למים היו אומרים שירה לפני השכינה, ואז היה נשפע מ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:45
פרשת חקת, יום ג´, ג´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 474 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ה' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת חקת"
"מאמר הצדיקים נפטרים מתפללים על החיים" סדר פטירת אהרן על ידי אחיו משה, וזכותו של אהרן היה איש שלום ומשמש בקודש שעמדה לו לזכות לכבוד גדול בפטירתו. ומבאר רשב"י כי שלוש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:02
פרשת חקת, יום ב´, ב´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 436 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ה' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת חקת"
"מאמר מדרגות הצדיקים בגן עדן" יש חלוקות במדרגות הצדיקים, יש שזוכים לנשמה והם עולים לגן עדן העליון שבפנימיות עולם הבריאה, ועל ידי השכינה הם משיגים שם את הארת החכמה. ויש שז...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת חקת - פרשת חקת, פרשת חוקת, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:27
פרשת חקת, יום א´, א´ תמוז, תשע"ג: | צפיות: 463 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ה' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת חקת"
"מאמר סוד טהרת פרה אדומה" מצוות פרה אדומה בסגן כהונה ולא בכהן הגדול כי סודה לברר ולא ליחד. וסוד הפרה הוא לתיקון השכינה ולהעלותה מן הקליפות, ולהחליש את כח הקליפות, ולכן כל...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035