לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841513
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:27
פרשת קרח, יום ו´, כ"ט סיון, תשע"ג: | צפיות: 482 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת קרח"
"מאמר סוד איסור הדלקת אש בשבת" ומבואר בו כי לפי שבהתקדש השבת נדחית קליפת נוגה הנקראת מדורה לתהום, ולכן אפילו אש הגיהנם שובת בשבת, ורק במוצאי השבת היא מתעוררת לצאת, ונכנעת...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:05
פרשת קרח, יום ה´, כ"ח סיון, תשע"ג: | צפיות: 422 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' תמוז תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת קרח"
"מאמר סוד עבודת הלויים במקדש" הסתכל הקב"ה בתורה וברא את העולם, ותכלית הבריאה הוא האדם העוסק בתורה. ומבאר כי השדים שנבראו בסמוך להתקדש השבת, לא נבראו להם גופות ולבושי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:11
פרשת קרח, יום ד´, כ"ז סיון, תשע"ג: | צפיות: 401 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת קרח"
"מאמר מעלת מארי דחושבנא" צריך האדם בחייו לכוין את כל מעשיו שיהיו לשם שמים, ובזה ישרה עליו הקב"ה ויסיעו לעבודתו. ומבאר כי אחר פטירת האדם אין לו רשות לתקן מעשיו ולשוב ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:15
פרשת קרח, יום ג´, כ"ו סיון, תשע"ג: | צפיות: 387 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת קרח"
"מאמר החטא הוא המביא יסורין לאדם" הבא לנחם את חברו, צריך לומר לו דברי חיזוק במעלתו, ושהקב"ה בחר בו ורוצה בתיקונו, ואם הוא צדיק אז יסורין הם כפרה והגנה לדור, באופן שי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:04
פרשת קרח, יום ב´, כ"ה סיון, תשע"ג: | צפיות: 539 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת קרח"
"מאמר הצדיקים יכולים לבטל גזרות" צריכים בני אדם להיזהר במעשיהם שלא לחטוא, ושלא יכריעו את העולם לחובה, כדי שלא יתעורר המקטרג לפעול דין. ומבאר שבזמן שיש דין בעולם הנה אם יש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת קרח - פרשת קרח, פרשת קורח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:56
פרשת קרח, יום א´, כ"ד סיון, תשע"ג: | צפיות: 489 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת קרח"
"מאמר גנות המחלקת ומעלת השלום" העוסקים בתורה והולכים בדרכיה זוכים להינצל מכל פורענות בעולם הזה והבא, וזוכים לחיים אמיתיים, ואילו היו עוסקים ישראל בתורה כראוי לא היו נמצאי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
02:04
פרשת שלח לך, יום ו´, כ"ב סיון, תשע"ג: | צפיות: 537 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ד סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת שלח לך"
"מאמר סוד ברכת מאורי האש במוצאי שבת" ביום השישי לפנות ערב סמוך לשבת, רוצה קליפת נגה להכלל בקדושה, ועל ידי שאנו עורכים את שולחן השבת אזי יוצאת שלהבת אש ודוחה אותה לתהום הג...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:25
פרשת שלח לך, יום ה´, כ"א סיון, תשע"ג: | צפיות: 474 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת שלח לך"
"מאמר סוד מצוות ציצית" מאמר זה הוא המשך למאמר הקודם, ומבואר בו כי הציצית שורשה במלכות, ובה נמצאים הארות הבינה והתפארת. ושבעה המלאכים המשגיחים במעשה בני אדם סודם הוא בשבע ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:43
פרשת שלח לך, יום ד´, כ´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 465 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת שלח לך"
"מאמר מצוות הם סיוע כנגד היצר הרע" כי בשעה שאדם קם בבוקר ארבעה מלאכים מזהירים אותו שלא יחטוא: ברגליו, בעיניו, בדיבוריו, ובידיו. והם כנגד ארבעה ציציות ואורותיהם, והם המעיד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:15
פרשת שלח לך, יום ג´, י"ט סיון, תשע"ג: | צפיות: 400 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת שלח לך"
"מאמר מעלת המחדש חידושי תורה בשבת" בזמן שישראל מקבלים עליהם קדושת שבת, השכינה מתעוררת אל היחוד, ויוצאת נשמות חדשות לרדת לעולם הזה. ועוד יורדות נשמות שהם בבחינת תוספת שבת ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035