לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841579
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:57
פרשת שלח לך, יום ב´, י"ח סיון, תשע"ג: | צפיות: 440 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת שלח לך"
"מאמר האדם כולל בתוכו את כל הנאצלים" הקב"ה בחר בישראל מכל העמים, ומתפאר בהם, כי ישראל מקיימים את העולם וממשיכים שפע לעולם על ידי שעושים את רצון ה´ ועוסקים בתור...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת שלח לך - פרשת שלח לך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:05
פרשת שלח לך, יום א´, י"ז סיון, תשע"ג: | צפיות: 476 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת שלח לך"
"מאמר ידיעה ובחירה" כי יש לבני אדם להתעורר להשתדל לעסוק בדברי תורה, ושכרם שהם כמקריבים כל הקורבנות שהעולם, והתורה מכפרת על הכל. ומבאר שהגם שידע הקב"ה שעתיד האדם לחטו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת בהעלתך - פרשת בהעלתך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:16
פרשת בהעלתך, יום ו´, ט"ו סיון, תשע"ג: | צפיות: 444 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת בהעלתך"
"מאמר קבלת נשמה יתרה בשבת" ומבואר בו כי במרה מסר משה לישראל את צווי השבת, ומכאן זכו ישראל לנשמה יתרה. אבל בחטא העגל, הערב רב קטרגו על כך שהם לא זכו לנשמה יתרה, וחטאו והחט...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת בהעלתך - פרשת בהעלתך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:05
פרשת בהעלתך, יום ה´, י"ד סיון, תשע"ג: | צפיות: 469 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ז סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת בהעלתך"
"מאמר מעלת וסגולת מצוות צדקה" המפזר ממונו לצדקה זוכה שיתוסף לו עוד ממון שהוא עושר, וכן חיים. ומבאר כי הנותן צדקה לעני גורם ליתן שפע לשכינה הקדושה, ומשם נשפע לו רב טוב. ומ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת בהעלתך - פרשת בהעלתך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:43
פרשת בהעלתך, יום ד´, י"ג סיון, תשע"ג: | צפיות: 471 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ז סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת בהעלתך"
"מאמר פשטי התורה הם לבושים לסודות הגדולים" אין התורה באה לספר סיפורים בעלמא כזיכרון דברי הימים, ודברים פשוטים כשכל האנושי, אלא כל דברי התורה וגם הסיפורים הם עניינים נשגבי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת בהעלתך - פרשת בהעלתך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:35
פרשת בהעלתך, יום ג´, י"ב סיון, תשע"ג: | צפיות: 532 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ז סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת בהעלתך"
"מאמר סוד המנורה והמזבחות והקטורת שבמקדש" ומבואר בו כי המנורה רומזת לשכינה הקדושה, ולכן היה אהרן הכהן שבחסד מדליק אותה, והיתה עומדת בהיכל ששם מקום מזבח הקטורת, וההדלקה וה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת בהעלתך - פרשת בהעלתך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:47
פרשת בהעלתך, יום ב´, י"א סיון, תשע"ג: | צפיות: 461 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת בהעלתך"
"מאמר סוד שותפות יששכר וזבולון" המלכות היא השכינה נקראת בכינוי "זבול" ובה גנוזים אוצרות השפע וההנהגה לשלוט בתחתונים. ומבאר שלכן זבולון היתה נחלתו על הים הרומז ל...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת בהעלתך - פרשת בהעלתך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:45
פרשת בהעלתך, יום א´, י´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 424 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד סיון תשע"ג

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת בהעלתך"
"מאמר נס יציאת מצרים" הקב"ה קרב את ישראל לעבודתו, על ידי שהוציאנו ממצרים מרשות הסטרא אחרא, ובחסדו חסד חינם קראנו "בני בכורי ישראל". ומבאר כי גאלנו הקב"...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת נשא - פרשת נשא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:43
פרשת נשא, יום ו´, ח´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 451 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת נשא"
"מאמר סוד סגולת תענית חלום בשבת" ומבואר בו כי תמיד תשוקת מידת הבינה לשמח את השכינה, וכאשר אדם מוריד דמעות בתפילתו, הנה השכינה מצטערת עמו, ומידת הבינה ממלאת את בקשתו כדי ל...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת נשא - פרשת נשא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:02
פרשת נשא, יום ה´, ז´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 410 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת נשא"
"מאמר הלכות וסגולות ברכת כהנים" אסור להקל להסתכל באצבעותיו של הכהן בשעת נשיאת כפים לפי להשכינה שורה עליהם, והגם שאינם רואים את הארת השכינה אסור, כדי שלא להראות זלזול בשכי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035