לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841593
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת נשא - פרשת נשא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:02
פרשת נשא, יום ד´, ו´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 534 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת נשא"
"מאמר חומר פגם גילוי שער הראש באישה" אישה צנועה נמשלה לגפן שאינה מקבלת נטיעה אחרת, ובזה זוכה להוציא ענפים לכל צד שהם רומזים לבנים הגונים. ומבאר כי צניעותה הוא להימצא בירכ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת נשא - פרשת נשא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:33
פרשת נשא, יום ג´, ה´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 391 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת נשא"
"מאמר סוד פגם הסוטה ובדיקתה" מבואר בו כי האישה הסוטה מועלת בבעלה וגם בשכינה הקדושה שבה שורש הנקבות בעולם. ומבאר שלפי שהכהן גורם בעבודתו יחוד בין השכינה להקב"ה, לכן ה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת נשא - פרשת נשא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:01
פרשת נשא, יום ב´, ד´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 480 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת נשא"
"מאמר הצדיק והרשע משפיעים על כל העולם" חבר הקיני נפרד מן הרע על ידי שנתגייר ודבק בקב"ה. ומבאר שכן הוא בכל אדם שעל ידי שעוסק בתורה נפרד מן הרע וממשיך עליו רוח קדושה מ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת נשא - פרשת נשא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:37
פרשת נשא, יום א´, ג´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 418 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת נשא"
"מאמר האדם נותן דין וחשבון בשעת השינה בלילה" משעת מנחה גדולה מתעוררים הדינים מצד ז"א, ובבוא הלילה מתעוררים הדינים מצד המלכות, ובשעת השינה בלילה טועמים כולם טעם מיתה....
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת במדבר - פרשת במדבר, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:26
פרשת במדבר, יום ו´, א´ סיון, תשע"ג: | צפיות: 538 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת במדבר"
"מאמר מנוחת הרשעים בגיהנם בשבת" בשבתות ומועדים אש הגיהנם שוקט, ואין הרשעים נדונים בו, מלבד הרשעים הנדונים שם לדורי דורות ומחללי שבתות ומועד בעל כרחם. ורבי יהודה סובר שרק ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת במדבר - פרשת במדבר, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:05
פרשת במדבר, יום ה´, כ"ט אייר, תשע"ג: | צפיות: 590 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת במדבר"
"מאמר סוד נפילת אפים כראוי וסגולתו" מאמר זה הוא המשך למאמר הקודם ומבואר בו סוד נפילת אפים שבה מזמור לדוד אליך ה´ נפשי אשא. ומבאר כי אחר שתיקן האדם את החיצוניות ופנמ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת במדבר - פרשת במדבר, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
10:40
פרשת במדבר, יום ד´, כ"ח אייר, תשע"ג: | צפיות: 564 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת במדבר"
"מאמר במצוות מעשיות ובדיבורי התפלה נתקנים העולמות" תיקון ד´ עולמות אבי"ע נעשה על ידינו בחיצוניות ובפנימיות, ומבאר כי אנו מקדימים את תיקון חיצוניות העולמות על י...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת במדבר - פרשת במדבר, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:07
פרשת במדבר, יום ג´, כ"ז אייר, תשע"ג: | צפיות: 570 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת במדבר"
"מאמר בידך אפקיד רוח" כל האומר פסוק זה לפני שהולך לישון, הנה הוא מפקיד את נפשו ביד השכינה, ואין השכינה מועלת בפיקדון נפשו, הגם שזה האדם חוטא והיה ראוי לשלוט בו עץ המוות ש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת במדבר - פרשת במדבר, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:58
פרשת במדבר, יום ב´, כ"ו אייר, תשע"ג: | צפיות: 515 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת במדבר"
"מאמר מהות עבודת ה´ בשמחה בזמן המקדש והגלות" העוסק בתורה הקב"ה מקשיב לתורתו, וזוכה להכניע את החיצונים, ולשמירה. והמקיים מצוות ה´ הנה קונה לו פרקליט מליץ ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת במדבר - פרשת במדבר, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
10:43
פרשת במדבר, יום א´, כ"ה אייר, תשע"ג: | צפיות: 474 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' סיון תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת במדבר"
"מאמר המשבח לחברו צריך גם לברכו" מי שמשבח לחברו צריך לברכו, כי בשעת התעוררות השבח, מתקנא הסטרא אחרא ורוצה להזיקו בעינו הרעה, על כן יוסיף המשבח ברכה לחברו, ובזה ימנע את המ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035