לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841593
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת בחוקותי - פרשת בחוקותי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
02:53
פרשת בהר בחוקותי, יום ו´, כ"ג אייר, תשע"ג: | צפיות: 545 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת בחוקותי"
"מאמר מעלת מזמור שיר ליום השבת" מזמור זה אדם הראשון אמרו, כאשר נתגרש מגן עדן, ובאה השבת והגינה עליו מן המזיקים שרצו להענישו על חטאו. ומבאר שבפנמיות: הנה השכינה הקדושה משב...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת בחוקותי - פרשת בחוקותי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:28
פרשת בהר בחוקותי, יום ה´, כ"ב אייר, תשע"ג: | צפיות: 556 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת בחוקותי"
"מאמר בזכות השכינה הקדושה הקב"ה חס עלינו בגלות" ומבואר בו כי הגם כשישראל בגלותם חוטאים, וירדו למקום מאוס ומרוחק מאור פני מלך חיים, הנה עם כל זאת אין הקב"ה מואס ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת בחוקותי - פרשת בחוקותי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:05
פרשת בהר בחוקותי, יום ד´, כ"א אייר, תשע"ג: | צפיות: 573 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת בחוקותי"
"מאמר רחמי הקב"ה על ישראל בגלות" מבואר בו כי לגודל רחמנות הקב"ה על עם ישראל, אזי הגם שחטאו ולקו גלו, הנה הקב"ה כביכול גלה עימהם כדי לשומרם בגלות. ומבאר שכי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת בחוקותי - פרשת בחוקותי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:02
פרשת בהר בחוקותי, יום ג´, כ´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 821 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ז אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת בחוקותי"
"מאמר טעם לשמחת שבתות וימים טובים" בראשי חודשים שבתות ומועדים שיש בהם יחוד ותוספת קדושה, הקב"ה משגיח על ישראל בזמן הגלות. ומבאר שהטעם להשגחה הוא כי השכינה גלתה עם יש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת בחוקותי - פרשת בחוקותי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:13
פרשת בהר בחוקותי, יום ב´, י"ט אייר, תשע"ג: | צפיות: 527 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ז אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת בחוקותי"
"מאמר איסור הזכרת שמות החיצונים" בשעה שנחשך הלילה מתעוררים מלאכי החבלה לשלוט בעולם, וצריכים אנו להיות יראים מהקב"ה כדי שישמרנו מהם ובעיקר בעת השינה. ומבאר כי אסור לה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת בחוקותי - פרשת בחוקותי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:57
פרשת בהר בחוקותי, יום א´, י"ח אייר, תשע"ג: | צפיות: 511 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ז אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת בחוקותי"
"מאמר מעלת מצוות הצדקה" ומבואר בו כי השפעות העולם הנזכרים בלשון גשם, מתעוררים לבוא על ידי קיום המצוות ולימוד התורה הגורמת יחוד ה´ ומשפיעים שפע לעולם. מצוות הצדקה ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת בהר - פרשת בהר, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:02
פרשת בהר בחוקותי, יום ו´, כ"ג אייר, תשע"ג: | צפיות: 492 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת בהר"
"מאמר קדושת והארת השבת" כשמגיע שבת נטהר האוויר העולם הזה להיות בבחינת עולם הנשמות, וזאת על ידי סוד הנשמות היתרות היורדות מגן עדן להתלבש בישראל קדושים בעולם הזה. ומבאר בפ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת בהר - פרשת בהר, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:59
פרשת בהר בחוקותי, יום ה´, כ"ב אייר, תשע"ג: | צפיות: 487 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת בהר"
"מאמר צדקה מצילה ממות" מעשה נורא שראו תלמידי הרשב"י לאדם שנתן צדקה, ונעשה לו נס וניצל ממות. ומבאר כי לפעמים נגזרה על האדם גזירה, ורוצים מהשמים להצילו, ולכן מזמנים לו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת בהר - פרשת בהר, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:02
פרשת בהר בחוקותי, יום ד´, כ"א אייר, תשע"ג: | צפיות: 527 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת בהר"
"מאמר סוד השגחה פרטית וביטחון" צריך האדם להיות תמיד בוטח בקב"ה ולהתבונן שכל מעשה העולם מושגחים על ידו ואינם על ידי סיבה וטבע, ומי שנוהג כן זוכה להיות מושגח בפרטיות, ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת בהר - פרשת בהר, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:55
פרשת בהר בחוקותי, יום ג´, כ´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 474 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת בהר"
"מאמר סוד יראת ה´ וקבלת עול מלכות שמים" מאמר זה הוא המשך למאמר הקודם, ומבואר בו כי המלכות נקראת "יראה", והיא הפתח והשער להיכנס דרכיה לעבודת ה´, והיא...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035