לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841592
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת בהר - פרשת בהר, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:58
פרשת בהר בחוקותי, יום ב´, י"ט אייר, תשע"ג: | צפיות: 466 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת בהר"
"מאמר סוד יציאת עבד עברי בשביעית" ומבואר בו כי כיון שעבד עברי הוא יהודי נימול, לכן יש לו חלק בשכינה הקדושה שהיא מדרגה השביעית, ולזה יוצא לחופשי בשנת השבע, כי השמיטה אינה ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת בהר - פרשת בהר, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:38
פרשת בהר בחוקותי, יום א´, י"ח אייר, תשע"ג: | צפיות: 416 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ' אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת בהר"
"מאמר סוד הלילה בזמן הגלות והמקדש" בימות החול בתחילת הלילה מתעוררת שליטת החיצונים בעולם, אבל בחצות הלילה שערי היכלות העליונים של הרחמים נפתחים, והדינים מסתלקים, ונמצא יחו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת אמור - פרשת אמור, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:41
פרשת אמור, יום ו´, ט"ז אייר, תשע"ג: | צפיות: 538 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ו אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת אמור"
"מאמר מעלת חצות ליל שבת קודש" בששת ימות החול נשמות הצדיקים שורות בגן עדן שלמטה, והקב"ה יורד בחוצת להשתעשע עימהם. אבל בשבת נשמות הצדיקים עולות לגן עדן העליון, והקב&qu...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת אמור - פרשת אמור, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
09:53
פרשת אמור, יום ה´, ט"ו אייר, תשע"ג: | צפיות: 484 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ו אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת אמור"
"מאמר סוד קרבן מנחת העומר" אשריהם לעוסקים בתורה העומדים על דרך העבודה הראוי, ומבאר כי קרבן מנחת העומר היה תיקונו נמשך עד שבועות, והוא רומז על תיקון השכינה הקדושה, ועל ידי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת אמור - פרשת אמור, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:53
פרשת אמור, יום ד´, י"ד אייר, תשע"ג: | צפיות: 539 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ו אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת אמור"
"מאמר סוד ששת ימי החול, ומעלת השבת" ומבואר בו כי ששת ימי החול הם בסוד ששת המידות העליונות שהעולם מתנהג על ידיהם בששת ימי השבוע על ידי המלאך מט"ט. ונקראים חול בערך הש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת אמור - פרשת אמור, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:01
פרשת אמור, יום ג´, י"ג אייר, תשע"ג: | צפיות: 460 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת אמור"
"מאמר איסור לימוד תורה לערלים" ישראל קדושים הם, כי על ידי המילה הם מתדבקים בקב"ה והולכים בדרכיו. ומבאר כי בשעת מתן תורה כשהציע הקב"ה את התורה לגוים, השכינה הקדו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת אמור - פרשת אמור, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:39
פרשת אמור, יום ב´, י"ב אייר, תשע"ג: | צפיות: 433 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת אמור"
"מאמר איסור הוצאת זרע לבטלה" על ידי עוון זה הוא פוגם בזרעו, ומשפיע כח בחיצונים שיתרבו, ואינו זוכה לראות פני השכינה. ומבאר שאיסור זה הוא גם באופן שנמצא עם אישה שאינה כשרה ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת אמור - פרשת אמור, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:32
פרשת אמור, יום א´, י"א אייר, תשע"ג: | צפיות: 396 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת אמור"
"מאמר איסור הלנת המת" יום הפטירה הוא יום הדין לאדם, שבו מחזיר את הנשמה שהיתה אצלו בפיקדון, והצדיק זוכה לראות לשכינה ומתדבק בה ויוצאת נפשו. ומכאן מבאר שהגוף הנשאר בלא נשמה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת קדושים - פרשת קדושים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:41
פרשת אחרי מות-קדושים, יום ב´, ה´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 498 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ב אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת קדושים"
"מאמר לימוד התורה גדול מקרבנות" התורה מכפרת יותר מכל הקרבנות, כי בקרבן הכהן היה מכפר על האדם, אבל בתורה האדם מכפר על עצמו. ומבאר עוד כי כח לימוד התורה הוא לבטל גזרות ועונ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת קדושים - פרשת קדושים, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:23
פרשת אחרי מות-קדושים, יום א´, ד´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 445 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ב אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת קדושים"
"מאמר סגולה לבנים צדיקים" התורה מכרזת לבני אדם שיזהרו במעשיהם, ויתעוררו לעסוק בתורה לידע את דרך הישר, כי מי שאינו עוסק בתורה נקרא פושע, והוא חסר דעת. וגם מי שהוא פתי הנה ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035