לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841510
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת אחרי מות - פרשת אחרי מות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
02:40
פרשת אחרי מות-קדושים, יום ו´, ט´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 771 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת אחרי מות"
"מאמר סוד הנשמה יתירה שבת" כי בשעת התקדש יום השבת, יורדות נשמות להתלבש בבני ישראל, ואחר צאת השבת הם עולות להתעטר למעלה על ידי חידושי תורה שחידש האדם או שמע ביום השבת.
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת אחרי מות" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת אחרי מות - פרשת אחרי מות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:55
פרשת אחרי מות-קדושים, יום ה´, ח´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 804 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת אחרי מות"
"מאמר חומר איסור טומאת נידה" שורש טומאת נידה נמשך מחטא חווה, שאז הנחש הרומז לסטרא אחרא המשיך בה כ"ד מיני טומאה שכללותם הם באברי הידיים והרגלים, והם רומזים לכ"ד ...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת אחרי מות" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת אחרי מות - פרשת אחרי מות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:23
פרשת אחרי מות-קדושים, יום ד´, ז´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 808 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ח' אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת אחרי מות"
"מאמר מעלת הגר והנפטר בארץ ישראל" ומבואר בו כי עתיד הקב"ה לטהר את ארץ ישראל מכל הטומאה, וינער וישליך את הרשעים הקבורים בה, והוא כדמיון מה שהיה רשב"י מטהר את עי...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת אחרי מות" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת אחרי מות - פרשת אחרי מות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
09:27
פרשת אחרי מות-קדושים, יום ג´, ו´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 963 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ח' אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת אחרי מות"
"מאמר מעלת התשובה ודרך התיקון" התשובה מהפכת את הדין לרחמים אבל העוונות לא מתבטלים, אכן הם אינם נזכרים, וזו דעת רבי אליעזר. אבל רבי יהודה סובר שהעוונות מתבטלים לגמרי. וממש...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת אחרי מות" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת אחרי מות - פרשת אחרי מות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:14
פרשת אחרי מות-קדושים, יום ב´, ה´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 1027 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ו' אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת אחרי מות"
"מאמר תאווה מצד הקדושה" ומבואר בו הפסוק "נפשי אויתיך בלילה" בכמה אופנים, והצד השווה שבהם הוא לבאר שיש תאווה וכסוף דקדושה, המותר וראוי, והוא כלפי הקב"ה או ה...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת אחרי מות" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת אחרי מות - פרשת אחרי מות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:27
פרשת אחרי מות-קדושים, יום א´, ד´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 1015 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת אחרי מות"
"מאמר סדר עבודת הכהן ביום הכיפורים" מיום ראש השנה ועד יום הכיפורים הם עשרה ימי תשובה שאז הספרים פתוחים לדון את הבינונים ביום הכיפורים, שביום זה מידת הבינה שבה שורש התשובה...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת אחרי מות" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת תזריע - פרשת תזריע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:09
פרשת תזריע מצורע, יום ו´, ב´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 854 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת תזריע"
"מאמר מדרגות ובחינות קדושת השבת" ומבואר בו בפנימיות כי מידת הבינה נקראת שבת הגדול, ומידת ז"א יום שבת, ומידת המלכות ליל שבת. ומבאר כי גם בליל שבת וגם ביום שבת שורים ...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת תזריע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת מצורע - פרשת מצורע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:25
פרשת תזריע מצורע, יום ו´, ב´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 960 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת מצורע"
"מאמר סוד קדושת זכור ושמור" זכור ושמור הם בסוד קב"ה ושכינתיה, והם באחדות אחת. ומבאר כי השכינה שהיא בסוד "שמור" והיא בחינת ליל שבת, מתעטרת על ידי התפילות וה...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת מצורע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת תזריע - פרשת תזריע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:25
פרשת תזריע מצורע, יום ה´, א´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 944 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת תזריע"
"מאמר הזכרת שם שמים על כל מלאכה" באמירה ויחוד החפץ לשם שמים שורה עליו הקדושה, וכך היתה נעשת מלאכת המשכן. אכן כשיחוד הגוים את החפץ שלא לשם שמים שרתה בהם טומאה, וזהו הטעם ל...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת תזריע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת מצורע - פרשת מצורע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:37
פרשת תזריע מצורע, יום ה´, א´ אייר, תשע"ג: | צפיות: 920 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת מצורע"
"מאמר התפלה נבחנת ונבדקת" כל דיבורי התפלה עולים למעלה ובוקעים רקיעים, אכן שם הם נבחנים אם הם כשרים וראויים להתקבל, ומביא ראיה מיוסף הצדיק שנבחנה ונמצאה כשרה והתקבלה.
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת מצורע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035