לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841581
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת תזריע - פרשת תזריע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:20
פרשת תזריע מצורע, יום ד´, ל´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 1000 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ל' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת תזריע"
"מאמר מצות פריה ורביה בקדושה" בתחילה סוד טהרת המצורע על ידי הכהן, שרומז לבחינות העליונות. ומבאר כי מצות "והתקדשתם" נאמרת בפרטיות על קדושת מצות פריה ורביה, שצריך...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת תזריע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת מצורע - פרשת מצורע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:02
פרשת תזריע מצורע, יום ד´, ל´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 427 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: א' אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת מצורע"
"מאמר חומר עוון לשון הרע" המדבר לשון הרע והמוציא שם רע על חברו, הנה אלו צריכים תוספת יסורין כדי שתשותבם תהיה שלימה, וזאת לפי חומרת פגמם ועוונם. ומבאר טעם ליסורין ונגעים א...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת תזריע - פרשת תזריע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:16
פרשת תזריע מצורע, יום ג´, כ"ט ניסן, תשע"ג: | צפיות: 771 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ל' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת תזריע"
"מאמר שמירת הלשון, והחיוב לדבר דיבורים טובים" ומבאר כי כח הדיבור הוא מצד הנפש של האדם שמקורה בשכינה הקדושה, שנמשכה בה ממידת הבינה. ולכן כל זמן שהאדם הולך בדרך ישר הנשמה ש...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת תזריע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת מצורע - פרשת מצורע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:50
פרשת תזריע מצורע, יום ג´, כ"ט ניסן, תשע"ג: | צפיות: 502 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: א' אייר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת מצורע"
"מאמר מדרגת משה ואהרן" סוד אותיות הקטנות והגדולות שבתורה. ומבאר כי מדרגת משה היתה גדולה משל אהרן, כי משה זכה להתחבר עם הקב"ה, ואהרן זכה להתחבר עם השכינה, ועל כן אהרן...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת תזריע - פרשת תזריע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:02
פרשת תזריע מצורע, יום ב´, כ"ח ניסן, תשע"ג: | צפיות: 803 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת תזריע"
"מאמר חומר איסור עוון אשת איש" בשבע הברכות שמתברכת הכלה, הוא כדמיון השכינה שמתברכת מהקב"ה, ובזה היא ראויה אל היחוד. ועל כן מי שבא על אשת איש הרי הוא כמפריד את היחוד ...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת תזריע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת מצורע - פרשת מצורע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:47
פרשת תזריע מצורע, יום ב´, כ"ח ניסן, תשע"ג: | צפיות: 488 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת מצורע"
"מאמר מעלת ושכר תומכי התורה" התורה מורה ומגלה על דברים הסתומים, והעוסקים בה זוכים לחיים ולשפע עליון. ומבאר כי התומכים בעוסקי תורה זוכים לבנים הראויים להיות נביאים אמתיים,...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת תזריע - פרשת תזריע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:03
פרשת תזריע מצורע, יום א´, כ"ז ניסן, תשע"ג: | צפיות: 833 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת תזריע"
"מאמר הולדת האדם" ומבואר בו כי בשעת המצווה רק הקב"ה יודע להבחין אם הוולד הוא זכר או נקבה, והקב"ה שיודע גוזר למלאך הממונה על ההריון להכניס נשמה בעובר. ומבאר כי ה...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת תזריע" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת מצורע - פרשת מצורע, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:05
פרשת תזריע מצורע, יום א´, כ"ז ניסן, תשע"ג: | צפיות: 448 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ט ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת מצורע"
"מאמר זהירות מכל חטא" צריך האדם להיזהר מאוד אפילו מחטא קל, כדי שלא ימשך לחטוא בחמורות. וזאת ישיג על ידי שיעסוק ביגיעה בתורה בעיון, שאז זוכה לשמירה עליונה מהמלאכים, והשכינ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת שמיני - פרשת שמיני, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
02:34
פרשת שמיני, יום ו´, כ"ה ניסן, תשע"ג: | צפיות: 459 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת שמיני"
"מאמר זכירת יום השבת" ומבאר בו שיש מצות "זכור" בשבת, המורה על זיכרון המנוחה של העולם הבא, כי השבת מעין עולם הבא היא. ומבאר כי הזכירה היא על ידי הקידוש הנעשה בלי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת שמיני - פרשת שמיני, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:52
פרשת שמיני, יום ה´, כ"ד ניסן, תשע"ג: | צפיות: 471 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ה ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת שמיני"
"מאמר חומר איסור מאכלות אסורות" לפי שהמאכלות נעשים חלק מהאדם, ואם המאכלות אסורות אזי גורמים לו לחטוא, לכן שייך לומר שאחר פטירתו עונשו ודינו הוא בגין שלא נזהר בכשרות המאכל...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035