לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841513
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת ויקרא - פרשת ויקרא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
02:02
פרשת ויקרא, יום ו´, ד´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 495 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ו' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת ויקרא"
"מאמר השבת היא עדות על אמונת הבריאה" כי השבת נקראת עדות, כי בה אנו מעידים על חידוש בריאת העולם על ידי הקב"ה, ועל כן אומרים את פרשת ויכלו מעומד כדין עדות. ומבאר כי הש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת ויקרא - פרשת ויקרא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
09:15
פרשת ויקרא, יום ה´, ג´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 476 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ו' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת ויקרא"
"מאמר היסורים הם דרך להתעורר לשוב בתשובה" כשאדם חוטא והקב"ה חס עליו שלא ישתקע בחטאו, אז הקב"ה מצוה לשכינה הקדושה שתעורר את האדם לשוב ע"י שהיא מביאה עליו יס...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת ויקרא - פרשת ויקרא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:11
פרשת ויקרא, יום ד´, ב´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 499 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת ויקרא"
"מאמר העוסק בתורה בלילה" בשעת חצות יוצאת הארה אצל מלאך גבריאל, והוא מעורר למחנות מלאכים שתחתיו לומר, ומכח זה מתעורר התרנגול הגשמי וקורא. וצריך להתעורר אז ביראה לקום לעבוד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת ויקרא - פרשת ויקרא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:25
פרשת ויקרא, יום ג´, א´ ניסן, תשע"ג: | צפיות: 499 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת ויקרא"
"מאמר שלמות האדם הוא נושה אישה" כי אחר שהאדם עושה תשובה, אז כשמביא קרבן מתקן את השפע המידות כראוי, ונתקן פגמו. ומבאר כי רק מי שנושא אישה נקרא האדם השלם, והוא הראוי לשמש כ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת ויקרא - פרשת ויקרא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
09:02
פרשת ויקרא, יום ב´, כ"ט אדר, תשע"ג: | צפיות: 520 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: א' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת ויקרא"
"מאמר מעלת יום הקמת המשכן ב" כי על ידי הקרבת הקרבנות ביום הקמת המשכן קבלו שפע כל העולמות וכל הפרצופים העליונים, דהנה: רבי חייא ביאר שכל עולמות בי"ע קבלו שפע, והסכים ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת ויקרא - פרשת ויקרא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:25
פרשת ויקרא, יום א´, כ"ח אדר, תשע"ג: | צפיות: 457 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: א' ניסן תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת ויקרא"
"מאמר מעלת יום הקמת המשכן א" כיון שרצה הקב"ה לטהר את ישראל מעונותיהם, לכן ציום על הקמת המשכן, שבו יקריבו קרבונת ויטהרו, ויגרמו יחוד עליון. ומבאר כי ביום הקמת המשכן ה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת ויקהל-פקודי - פרשת ויקהל פקודי, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
02:05
פרשת ויקהל פקודי, יום ו´, כ"ו אדר, תשע"ג: | צפיות: 527 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ח אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת ויקהל-פקודי"
"מאמר טעם לקיום מצוות זיווג רק בליל שבת" בששת ימי החול הם ימי המעשה ובהם נעשים מלאכת בני אדם, אבל ביום השבת אסורים בני אדם במלאכה, כי אז העשיה היא רק של הקב"ה להוציא...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת ויקהל-פקודי - פרשת ויקהל פקודי, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:02
פרשת ויקהל פקודי, יום ה´, כ"ה אדר, תשע"ג: | צפיות: 435 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ח אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת ויקהל-פקודי"
"מאמר הקטרה גדולה מתפילה" כמה טעמים שנקרא המזבח "מזבח הקטורת" מי שהדינים רודפים אחריו צריך להיות זהיר באמירת הקטורת, ואם יקדים תשובה לפני האמירה, יזכה לסלק את ה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת ויקהל-פקודי - פרשת ויקהל פקודי, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:05
פרשת ויקהל פקודי, יום ד´, כ"ד אדר, תשע"ג: | צפיות: 437 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ח אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת ויקהל-פקודי"
"מאמר מעלת וסגולת הקטרת" הקטרת היא חביבה לפני הקב"ה מכל. וסגולתה לבטל את כוחות הסטרא אחרא ובכללם את הכשפים. ומי שאומר את פרשת הקטורת בכוונה ינצל מכל פגעים רעים, ולא ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת ויקהל-פקודי - פרשת ויקהל פקודי, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:19
פרשת ויקהל-פקודי, יום ג´, כ"ג אדר, תשע"ג: | צפיות: 462 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ד אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת ויקהל-פקודי"
"מאמר מעלת המברך ברכת המזון בכוונה" על ידי ברכת המזון בכוונה ובשמחה וברצון הלב, גורמים הנאה ושמחה לשכינה הקדושה, כי על ידי הברכות נמשך בה שפע מהמידות העליונות, שאותו היא ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035