לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841593
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת ויקהל-פקודי - פרשת ויקהל פקודי, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:11
פרשת ויקהל-פקודי, יום ב´, כ"ב אדר, תשע"ג: | צפיות: 488 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ד אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת ויקהל-פקודי"
"מאמר שכר הראוי המכווין בנפילת אפים" בנפילת אפים השכינה מקבלת בתוכה את הבירורים העולים מעולמות בי"ע. ומכאן מפליג בשבח האדם הראוי שמוסר נפשו ומשתתף בבירור. אכן מבואר ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת ויקהל-פקודי - פרשת ויקהל פקודי, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:43
פרשת ויקהל-פקודי, יום א´, כ"א אדר, תשע"ג: | צפיות: 464 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ד אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת ויקהל-פקודי"
"מאמר סוד תיקוני השכינה בתפילה על ידי כוונה" על ידי תפילה ביראה ובכוונה מעלים אנו את השכינה אל היחוד. ומבאר את סדר תיקוני התפילה על פי סוד, והחל מהזמירות וברכות יוצר, עד ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:01
פרשת כי תשא, יום ו´, י"ט אדר, תשע"ג: | צפיות: 515 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת כי תשא"
"מאמר מעלת קדושת הזווג בליל שבת" התלמידי חכמים מונעים עצמם מן היחוד עד ליל שבת, ומכוונים עצמם לזמן זה שאז נמצא יחוד העליון.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:16
פרשת כי תשא, יום ה´, י"ח אדר, תשע"ג: | צפיות: 567 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת כי תשא"
"מאמר חטא העגל ממשיך מיתה לעולם" כי אחר חטא העגל הרחיק משה את האוהל מחוץ למחנה וקרא לו אוהל מועד, ומבאר כי "אוהל מועד" רומז לשכינה הקדושה הן בשלמותיה. והן בחסרו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:52
פרשת כי תשא, יום ד´, י"ז אדר, תשע"ג: | צפיות: 549 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ח אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת כי תשא"
"מאמר הנזק הרב שנעשה על ידי החטא" כשעמדו ישראל לפני הר סיני, פסקה זוהמת הנחש שהוא היצר הרע, וזכו להתעטר בשמות הקדושים שהיו להם לשמירה. אבל אחר חטא העגל נסתלקו מהם אלו העט...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:08
פרשת כי תשא, יום ג´, ט"ז אדר, תשע"ג: | צפיות: 618 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ז אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת כי תשא"
"מאמר בגאולה תלוי בתשובה" ישראל קדושים נמשלו לפרח השושנה, שיתרון מעלתה ניכר בין החוחים. ומפרט את סדר השתלשלות ירידת ישראל למצרים ועלייתם משם עדי נחלת ארץ ישראל. ומבאר שכי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:59
פרשת כי תשא, יום ב´, ט"ו אדר, תשע"ג: | צפיות: 483 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ז אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת כי תשא"
"מאמר התחזקות ישראל בגלות" ישראל קדושים ומחזקים עצמם בימי הגלות, בנחמות והבטחות שדיבר הקב"ה לעשות טוב לעמו בספרי התורה והנביאים, שעל ידיהם ישראל סובלים את השפלות האו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת כי תשא - פרשת כי תשא, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:19
פרשת כי תשא, יום א´, י"ד אדר, תשע"ג: | צפיות: 487 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ו אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת כי תשא"
"מאמר האמונה האמיתית תיכון לעד" ישראל קדושים המאמינים באמונת ה´ שהיא אמת, יש להם קיום לעד, והגם שעתה הם מטולטלים בגלות. אבל האומות הגם שעתה בם יושבים בשלוה ובמנוחה,...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת תצוה - פרשת תצוה, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:21
פרשת תצוה, יום ו´, י"ב אדר, תשע"ג: | צפיות: 515 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ב אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת תצוה"
"מאמר שבת עונג הנשמות" הארות גדולים נשפעות ביום שבת, ועל כן צריך האדם לזכור את היום השבת ולהכין את עצמו להיות כלי לקבל את ברכת השבת. ומבאר עוד כי נשמות הצדיקים הנחים בגן ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת תצוה - פרשת תצוה, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:44
פרשת תצוה, יום ה´, י"א אדר, תשע"ג: | צפיות: 523 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת תצוה"
"מאמר סגולת אכילת מצה בפסח" המצה היא לחם עוני שורשה במידת המלכות, אבל המן שאכלו ישראל במדבר שורשו בז"א, והוא כנגד חג השבועות שבו יצאנו לחירות גמורה, ובו מקריבים קרבן...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035