לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841588
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת תצוה - פרשת תצוה, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:09
פרשת תצוה, יום ד´, י´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 528 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת תצוה"
"מאמר חומרת תשובת הכעס" ומבואר בו כי יש כעס המותר, והוא הקפדת תלמידי חכמים בעניני שמים ובדרך תוכחה ליתן כבוד לתורה. כי אם התלמיד חכם כועס בזולת הרי הוא כעובד עבודה זרה רח...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת תצוה - פרשת תצוה, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:57
פרשת תצוה, יום ג´, ט´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 481 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת תצוה"
"מאמר גודל מידת הכעס" הקב"ה נתן באדם נפש רוח ונשמה, ואם ח"ו האדם חוטא בעבודה זרה, הנה פגם את כולם, ויוצא מעבודת קונו לגמרי. ואם האדם משלים בקדושה בתורה בעבודת ה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת תצוה - פרשת תצוה, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:46
פרשת תצוה, יום ב´, ח´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 491 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט' אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת תצוה"
"מאמר העובד כראוי זוכה לתקן ולייחד" משה רבנו זכה לשלמות המעשים, ובכח זה היה מרכבה אל המידות העליונות שנתייחדו על ידו. ומבאר כי כל ישראל גורמים במעשיהם הטובים לעורר יחוד. ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת תצוה - פרשת תצוה, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:53
פרשת תצוה, יום א´, ז´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 486 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט' אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת תצוה"
"מאמר המשכן נבנה ברוח הקודש" שלמות כל המעשים היא בהיות יחוד קוב"ה ושכינתיה, וכן היה בעשיית המשכן, שהיה יחוד, ובכח זה רוח הקודש היתה שורה על עושי המלאכה, וידעו איך לע...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת תרומה - פרשת תרומה, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:01
פרשת תרומה, יום ו´, ה´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 534 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ה' אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שישי פרשת תרומה"
"יתרון קדושה במעשה יום השבת" ביום השבת נפתחים חמישים שערי בינה להאיר לבני ישראל, ולכן כל המצוות הנעשות ביום השבת הנה בכולם יש תוספת ויתרון של קדושה, ועוד במבואר כי קול יו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת תרומה - פרשת תרומה, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:29
פרשת תרומה, יום ה´, ד´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 500 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום חמישי פרשת תרומה"
"סדר הנהגת האכילה" מבואר כי גם היום בגלות אפשר אדם לאכול ולשמוח לפני הקב"ה, וזאת נשיג על ידי שיכוון בה´ של ה´מוציא השכינה עומדת על שולחנו, ויעסוק בסעודתו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת תרומה - פרשת תרומה, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:56
פרשת תרומה, יום ד´, ג´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 505 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום רביעי פרשת תרומה"
"מאמר סוד שלושה קדושות שבתפילת שחרית" קדושה דיוצר נאמרת בציבור ובלשון הקודש, ובה מתעלת השכינה הקדושה, וקדושה זו נאמרת בישיבה. וקדושה שבחזרת התפילה נאמרת שעמידה לפי שהיא ג...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת תרומה - פרשת תרומה, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:21
פרשת תרומה, יום ג´, ב´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 452 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שלישי פרשת תרומה"
"מעלת שירת הים וברכת ישתבח" מבואר בו על ידי השירות והשבחים אנחנו מעטרים את השכינה הקדושה. ושירת הים היא השבח הגדול שבכל התשבחות כי היה בו פרסום גדול לנס. ומי שאומר שירה ז...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת תרומה - פרשת תרומה, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:49
פרשת תרומה, יום ב´, א´ אדר, תשע"ג: | צפיות: 517 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום שני פרשת תרומה"
"מאמר מעלת פסוקי דזמרה" פסוקי דזמרה הנאמרים הציבור, הם מבערים את המקטרגים העליונים, ומעוררים שמחה בעליונים וממשיכם אור לתחתונים. מבואר כי באמירת הזמירות משתתפים איתנו שלו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת תרומה - פרשת תרומה, לימוד זוהר יומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:59
פרשת תרומה, יום א´, ל´ שבט, תשע"ג: | צפיות: 492 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' אדר תשע"ג

"לימוד זוהר יומי - ליום ראשון פרשת תרומה"
"מאמר מעלת המקדים לבוא לבית הכנסת" וכל המקדים ראשון לבוא לבית הכנסת זוכה לעמוד במדרגת היסוד ונקרא צדיק, והוא מתייחד עם השכינה, ונעשה אוהבו של הקב"ה, ובשבילו הקב"...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035