לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841593
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויחי יום רביעי - פרשת ויחי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:25
ויחי, יום ד´, ח´ טבת, תשע"ד: | צפיות: 462 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ז טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויחי יום רביעי"
"מאמר ברכת המזון על לחם וכוס יין" ומבואר בו כי "גפן" רומזת לכנסת ישראל ולשכינה הקדושה, שבגינה נכנעים כוחות הרע. ומבואר כי משיח צדקנו מכבס את לבושו ביין האדום הר...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויחי יום שלישי - פרשת ויחי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:35
ויחי, יום ג´, ז´ טבת, תשע"ד: | צפיות: 467 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ז טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויחי יום שלישי"
"מאמר זווג מן השמים" בית והון הגם שהם מן השמים, הנה יתכן שיזכה האדם להם בירושה, אבל זווגו של האדם אינו בא לו בירושה. ומבאר כי הזיווג הוא כפי שהכריזו עליו מן השמים טרם ליד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויחי יום שני - פרשת ויחי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:57
ויחי, יום ב´, ו´ טבת, תשע"ד: | צפיות: 474 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ז טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויחי יום שני"
"מאמר תיקון הצלם שהוא לבוש הנשמה" בעולם הזה הנשמה מתלבשת בגוף גשמי, אבל בעולם הבא הנשמה מתלבשת בצלם, ומבאר כי צלם זה יש בו ניצוצות כמספר ימי חיי האדם, ובכל יום נתקן צלם א...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויחי יום ראשון - פרשת ויחי, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:55
ויחי, יום א´, ה´ טבת, תשע"ד: | צפיות: 425 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ז טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויחי יום ראשון"
"מאמר חיים של תורה ויראת שמים" שלשה טעמים למה פרשה זו סתומה. ומבאר רשב"י כי יעקב זכה במצרים לחיים אמיתיים, כי ראה את כל בניו עוסקים בתורה, וראה ליוסף שעומד בצדקו בלא...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויגש יום שישי - פרשת ויגש, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:03
ויגש, יום ו´, ג´ טבת, תשע"ד: | צפיות: 458 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ז טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויגש יום שישי"
"מאמר שבת מקור הברכה" השבת היא מקור לברכת כל ששת ימי החול, וכפי שהאדם עורך את שולחנו בשבת, כן ממשיך ברכה לכל ששת הימים. ומוכיח זאת מהמן שלא היה יורד ביום השבת. ומפרש על פ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויגש יום חמישי - פרשת ויגש, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:01
ויגש, יום ה´, ב´ טבת, תשע"ד: | צפיות: 474 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ז טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויגש יום חמישי"
"מאמר מידה כנגד מידה" זה לעומת זה עשה האלוהים, כי אותם כוחות שיש בקדושה, יש כנגדם בסטרא אחרא, וגם הם נקראים כוחות הטומאה כשמותם בקדושה. ולדוגמא בקדושה השם "פרעה"...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויגש יום רביעי - פרשת ויגש, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:08
ויגש, יום ד´, א´ טבת, תשע"ד: | צפיות: 453 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט"ז טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויגש יום רביעי"
"מאמר אין הקב"ה פועל רע" העוסק בצדקה, ובפרט בשעת הדוחק והרעב, הנה זה זוכה להתדבק בעץ החיים, ומבאר שלכן תמה אליהו על בן האישה האלמנה שכלכלה אותו ברעב. ומכאן מבאר ומוכ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויגש יום שלישי - פרשת ויגש, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:05
ויגש, יום ג´, ל´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 534 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויגש יום שלישי"
"מאמר מצות צדקה בגוף ובממון ובדעת" הקב"ה ברא בני אדם עשירים ועניים, חכמים וטפשים, וזאת כדי שיזכו העשירים והחכמים על ידי העניים הטפשים, במצות צדקה שהיא מתקיימת בגופו ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויגש יום שני - פרשת ויגש, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:28
ויגש, יום ב´, כ"ט כסלו, תשע"ד: | צפיות: 540 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויגש יום שני"
"מאמר מעלת העוסק בשירות ותשבחות בחצות לילה" כי מי שניעור בנקודת חצות לילה, ועוסק אז בשירות ותשבחות לקב"ה, הנה מעלתו גדולה והקב"ה חפץ בו. ותשבחותיו גדולים מכל שי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויגש יום ראשון - פרשת ויגש, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
07:07
ויגש, יום א´, כ"ח כסלו, תשע"ד: | צפיות: 525 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויגש יום ראשון"
"מאמר מעלת הניעור בחצות לילה" מי שהולך לישון בחצי הראשונה של הלילה, ומתעורר בנקודת חצות, הנה זה לא טועם טעם מיתה בשנתו. ומבאר שכן היה דרכו של דוד המלך, שהיה עוסק בתורה בת...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035