לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841593
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת מקץ יום שישי - פרשת מקץ, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
01:55
מקץ, יום ו´, כ"ו כסלו, תשע"ד: | צפיות: 508 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת מקץ יום שישי"
"מאמר איסור דיבור חול בשבת" כל מילה היוצאת מפה האדם, עולה למעלה ופועלת, ועל כן ביום השבת כשאנו יושבים בעונג אסור לנו לדבר דיבורי חול כי בזה אנו מעוררים את שליטת ימי החול,...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת מקץ יום חמישי - פרשת מקץ, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:27
מקץ, יום ה´, כ"ה כסלו, תשע"ד: | צפיות: 506 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת מקץ יום חמישי"
"מאמר שכר המוחל לחבירו שגמלו רע" מי שמוחל לחבירו שגמלו רע, נקרא "הולך בתום", ושכרו הוא ששוכן בבטח, כי הקב"ה שומרו ומצילו מכל רע. ומביא על כך מעשה שמוכיח ממ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת מקץ יום רביעי - פרשת מקץ, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
10:05
מקץ, יום ד´, כ"ד כסלו, תשע"ד: | צפיות: 439 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת מקץ יום רביעי"
"מאמר אסור להתחכם ולעבור אף על דבר אחד מהתורה" האדם נברא כדי שיזכה להבין את חוכמת ה´ שבתורה ולעבוד לקב"ה כראוי, כי התורה הקדושה מיוסדת בחכמה נפלאה, ובה הסתכל ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת מקץ יום שלישי - פרשת מקץ, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
09:40
מקץ, יום ג´, כ"ג כסלו, תשע"ד: | צפיות: 451 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת מקץ יום שלישי"
"מאמר גם החוטא בחטא קל שרוי בפחד" העוונות שנחשבים לבני אדם כקטנים, ובני אדם דשים בהם ועוברים עליהם בשאט נפש, הנה על אלו יש ממונים להעניש לבני אדם בימים ידועים. ומכח חטאים...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת מקץ יום שני - פרשת מקץ, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:03
מקץ, יום ב´, כ"ב כסלו, תשע"ד: | צפיות: 480 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת מקץ יום שני"
"מאמר העוסק בתורה ובמצות מייחד וממשיך שפע" עתה כשחרב בית המקדש, אין כח ליחוד העליון להעשות לבדו ולהמשיך שפע לשכינה, רק אנו ישראל קדושים בהיותנו עוסקים בתורה ובמצוות ובמעש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת מקץ יום ראשון - פרשת מקץ, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:20
מקץ, יום א´, כ"א כסלו, תשע"ד: | צפיות: 522 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ד טבת תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת מקץ יום ראשון"
"מאמר שומר הברית נקרא צדיק" הקב"ה רוצה וחפץ בצדיקים היראים ממנו ועושים את רצונו. ומבאר כי העוסקים בתורה בלילה וכן העוסקים אז בשירות ותשבחות, הנה הם רצויים למעלה, וחו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישב יום שישי - פרשת וישב, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:09
וישב, יום ו´, י"ט כסלו, תשע"ד: | צפיות: 445 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישב יום שישי"
"מאמר הזמנה והכנה לשבת" צריך האדם להזמין את השבת כשם שמזמין ומכין את עצמו אל האורח, ויעשה זאת על ידי שיערוך מבעוד יום שולחן מסודר במאכל ומשתה כראוי, יותר מהנהגתו שבכל יום...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישב יום חמישי - פרשת וישב, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:05
וישב, יום ה´, י"ח כסלו, תשע"ד: | צפיות: 461 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישב יום חמישי"
"מאמר היצר הרע שולט על המתגאה" צריך האדם להשתדל בתורה ולקיים מצוות בעולם הזה, ועל ידי כן ישיג חיזוק וגבורה כנגד הסטרא אחרא. ומבאר כי דרכו של היצר הרע היא לפתות את האדם לס...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישב יום רביעי - פרשת וישב, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:56
וישב, יום ד´, י"ז כסלו, תשע"ד: | צפיות: 475 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישב יום רביעי"
"מאמר הקב"ה שומר את הצדיקם" בכל מקום הולכים הצדיקים, השכינה עמהם, והקב"ה שומר אותם שלא יפלו ביד האויבים, ועושה להם ניסים, ומוכיח זאת מאברהם ויוסף. ומבאר עוד כי ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וישב יום שלישי - פרשת וישב, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:02
וישב, יום ג´, ט"ז כסלו, תשע"ד: | צפיות: 473 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וישב יום שלישי"
"מאמר חובת וחומרת מצוות פריה ורביה" ומבואר בו כי מי שלא השתדל לישא אישה ולהוליד בנים, הנה הגם שעסק בתורה, אין לו חלק לעולם הבא, אבל הקב"ה שחפץ בתיקונו עושה עמו חסד ו...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035