לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841587
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויצא יום רביעי - פרשת ויצא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:09
ויצא, יום ד´, ג´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 431 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויצא יום רביעי"
"מאמר בתורה רמוזים סודות גדולים" כל דברי התורה הם דברים עליונים ויקרים, ויש בכל דבריה שכל עמוק מאוד, ועל כן אי אפשר להשוות לה שום חפץ יקר. ומבאר שלכן טפשים אלו שאינם משגי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויצא יום שלישי - פרשת ויצא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:07
ויצא, יום ג´, ב´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 417 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויצא יום שלישי"
"מאמר הברואים העליונים הקשורים זה בזה" הקב"ה ברא בחוכמה גדולה ברואים רבים ומשונים זה מזה, וכולם נבראו בבת אחת על ידי יחוד קב"ה ושכינתיה. ומפרט על פי סוד מעט מסד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויצא יום שני - פרשת ויצא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:01
ויצא, יום ב´, א´ כסלו, תשע"ד: | צפיות: 447 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויצא יום שני"
"מאמר מעלת ישיבת ארץ ישראל" ומבואר בו כי הנשמר מחטא זוכה להיות דבוק בקב"ה, וכשהאדם משתדל לילך בדרך התורה ועוסק בה בכל עת וכן שנותן צדקה לעניים, הנה זה מרבה את כח השפ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת ויצא יום ראשון - פרשת ויצא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:04
ויצא, יום א´, ל´ חשוון, תשע"ד: | צפיות: 396 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"א כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת ויצא יום ראשון"
"מאמר יראה שמא יגרום החטא" האבות הקדושים היו שלמים בבטחונם בקב"ה, והאמינו בכל לב להבטחותינו, אבל היו יראים שמא יגרום החטא ויפסידו להבטחות. ומבאר שדוד לימד זכות על עצ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת תולדות יום שישי - פרשת תולדות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
02:41
תולדות, יום ו´, כ"ח חשוון, תשע"ד: | צפיות: 587 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט' כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת תולדות יום שישי"
"מאמר נר של שבת – סודו וסגולתו" אמרו חז"ל שהאישה נצטותה על נר של שבת כי בזה היא מתקנת את פגם חוה שהחשיכה את נשמת אדם הראשון, הנה כן הוא גם הסוד, וזאת לפי שהנשמה מאיר...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת תולדות יום חמישי - פרשת תולדות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:13
תולדות, יום ה´, כ"ז חשוון, תשע"ד: | צפיות: 453 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט' כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת תולדות יום חמישי"
"מאמר בהכנעת היצה"ר תלויה הכנעת האויבים" יעקב זכה להכניע את יצרו, ובזה נתעטר ונתעלה במדרגה עליונה, ולכן ניצח למלאך, וממליא לעשו אויבו. ומבאר כי שתי היצרים הם המלאכים...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת תולדות יום רביעי - פרשת תולדות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:15
תולדות, יום ד´, כ"ו חשוון, תשע"ד: | צפיות: 533 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ט' כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת תולדות יום רביעי"
"מאמר דרך הביטחון בהקב"ה כראוי" הדרך הנכונה להיות בוטח בקב"ה כראוי, היא בתמימות ובלי כל תנאי, היינו כאשר האדם יסיר כל פניה עצמית, ולא יסמוך על נס, ואז יבטח שהקב...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת תולדות יום שלישי - פרשת תולדות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:34
תולדות, יום ג´, כ"ה חשוון, תשע"ד: | צפיות: 495 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ח' כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת תולדות יום שלישי"
"מאמר שכר מצווה קלה" כל פעולה טובה אפילו שהיא קלה וקטנה, שכרה רב, ומוכיח זאת מאבימלך שהטיב לאברהם ויצחק, והגם שלא היתה טובתו שלימה, הנה עם כל זאת זכה בכך שלא שלטו ישראל ב...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת תולדות יום שני - פרשת תולדות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:05
תולדות, יום ב´, כ"ד חשוון, תשע"ד: | צפיות: 439 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ח' כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת תולדות יום שני"
"מאמר תועלת הנסיונות" כל מצוות התורה הם לתועלת האדם, כדי להרחיקו מהסטרא אחרא, והקב"ה דן בצדק ומשפט, והגם שהרשעים מתחייבים בדין עם כל זאת אין הקב"ה דנם כפי עוונ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת תולדות יום ראשון - פרשת תולדות, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:16
תולדות, יום א´, כ"ג חשוון, תשע"ד: | צפיות: 446 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ח' כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת תולדות יום ראשון"
"מאמר התורה היא שורש בריאת וקיום העולם" הקב"ה הסתכל בתורה וברא על ידה את העולם, והקדים את מידת התשובה טרם ברא את האדם, והתנה עם כל הבריאה שקיומה יהיה על ידי עסק התור...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035