לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3894003
לפני 9 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת חיי שרה יום שישי - פרשת שרה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:21
חיי שרה, יום ו´, כ"א חשוון, תשע"ד: | צפיות: 503 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ג' כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת חיי שרה יום שישי"
"מאמר סוד נשמה יתירה בשבת" באמירת חתימת ברכת השכיבנו "הפרוס סוכת שלום", אנו מזמינים את השכינה הקדושה כאורח אצילנו, ואז השכינה מכסה ומגנת עלינו, והיא משפעת לנו ת...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת חיי שרה יום חמישי - פרשת שרה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:43
חיי שרה, יום ה´, כ´ חשוון, תשע"ד: | צפיות: 539 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ג' כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת חיי שרה יום חמישי"
"מאמר הלכות תפילה מיוסדים על סוד המדרגות העליונים" השכינה הקדושה היא מקבלת ומעלה את תפילות ישראל למדרגות העליונות ממנה, והיא נקראת בכינוי "קיר" ועל כן אמרו חז&q...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת חיי שרה יום רביעי - פרשת שרה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:09
חיי שרה, יום ד´, י"ט חשוון, תשע"ד: | צפיות: 461 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ג' כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת חיי שרה יום רביעי"
"מאמר שבח התורה ומעלת העוסקים בה" ומבואר בו כי התורה כוללת כל חיים וכל טוב בעולם הזה ובעולם הבא, ומבאר שמי שעוסק בתורה זוכה לחירות מכל שעבוד, ואין האומות יכולים לשלוט בו,...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת חיי שרה יום שלישי - פרשת שרה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:40
חיי שרה, יום ג´, י"ח חשוון, תשע"ד: | צפיות: 600 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ג' כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת חיי שרה יום שלישי"
"מאמר מקור יצירת גוף ונשמת האדם" יסוד הגוף האדם שנברא מן האדמה הוא מן העפר שממקום בית המקדש העליון שבעולם היצירה. ומקור רוח החיים שבו הוא מסוד עולם האצילות, ורק באדם יש ח...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת חיי שרה יום שני - פרשת שרה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:41
חיי שרה, יום ב´, י"ז חשוון, תשע"ד: | צפיות: 456 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ג' כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת חיי שרה יום שני"
"מאמר מעלת המדקדקים לעבוד בדרך הסוד" אלו הצדיקים שכל מגמתם הוא לקיים את המצוות על דרך הסוד, והם מעיינים ומתייגעים בפנימיות חכמת הסוד, הנה מעלתם גדולה מאד, והם זוכים לנשמה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת חיי שרה יום ראשון - פרשת שרה, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:07
חיי שרה, יום א´, ט"ז חשוון, תשע"ד: | צפיות: 471 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: ג' כסליו תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת חיי שרה יום ראשון"
"מאמר מעלת בעלי תשובה" אברהם היה בבחינת צדיק שהתקרב לקב"ה ממדרגה למדרגה במשך כמה שנים. ומבאר כי גדולים בעלי תשובה מצדיקים גמורים, לפי שהם מתקרבים אל הקב"ה בפעם ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וירא יום שישי - פרשת וירא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:11
וירא, יום ו´, י"ד חשוון, תשע"ד: | צפיות: 568 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ח חשון תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וירא יום שישי"
"מאמר בשבת העולם שמור בשמירה עליונה" בהתקדש השבת אז השכינה הקדושה שהיא סוד השבת פורסת כנפיה על העולם, ושורה בו, ולכן אין שליטה לחיצונים אז, כי הם נסתרים בנוקבא דתהומוא רב...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וירא יום חמישי - פרשת וירא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:02
וירא, יום ה´, י"ג חשוון, תשע"ד: | צפיות: 475 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ח חשון תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וירא יום חמישי"
"מאמר השכינה משתתפת בצער ישראל" השכינה נמצאת בגלות עם ישראל, ולכן נחמתינו היא שבפקידתה נפקד גם אנו. ומבאר על ידך הסוד את הצער המגיע למדות העליונות בהיותנו הגלות, ואת מקור...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וירא יום רביעי - פרשת וירא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:56
וירא, יום ד´, י"ב חשוון, תשע"ד: | צפיות: 548 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ח חשון תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וירא יום רביעי"
"מאמר מעלת ושבח ארץ ישראל" ארץ ישראל שולט בה הקב"ה לבדו, ואינה מונהגת ומושגחת על ידי מלאך וממונה כשאר הארצות. ולפי שהשכינה הקדושה שורה בה לכן היא מקבלת את עיקר השפע,...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וירא יום שלישי - פרשת וירא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:05
וירא, יום ג´, י"א חשוון, תשע"ד: | צפיות: 507 | פרטים
לפני 8 שנים | הועלה ב: כ"ח חשון תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וירא יום שלישי"
"מאמר הקב"ה משגיח בפרטיות וזן ומפרנס לכל" האדם העוסק בתורה מעלתו גדולה, והקב"ה משתבח בו ומזמין לו את פרנסתו. ונמשיך לבאר על הסוד את אופן השגחת הקב"ה על עול...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035