לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841582
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וירא יום שני - פרשת וירא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:21
וירא, יום ב´, י´ חשוון, תשע"ד: | צפיות: 578 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ח חשון תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וירא יום שני"
"מאמר הקב"ה מזמין לאדם מצוה שבזכותה ינצל מהדין" כי מחסדי הקב"ה הוא להזמין לעושה רצונו איזו מצוה, כדי שיזכו בה, ועל ידה ינצלו מן הדין והפורענות העתידה. ומבאר שמצ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - זוהר היומי - פרשת וירא יום ראשון - פרשת וירא, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:52
וירא, יום א´, ט´ חשוון, תשע"ד: | צפיות: 497 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ח חשון תשע"ד

"זוהר היומי - פרשת וירא יום ראשון"
"מאמר אברהם עסק לטהר את בני אדם" ומבואר שלפי שאברהם עבד על עצמו וזכה לטהרה לכן עסק להביא טהרה על בני אדם, ועוד שמדתו של אברהם בחסד לכן טיהר לבני אדם במים הרומזים למידת הח...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת לך לך - פרשת לך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
02:45
פרשת לך לך, יום ו´, ז´ חשון, תשע"ד: | צפיות: 554 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת לך לך"
"מאמר בתיקון השכינה נמצא תשלום הבריאה" ומבואר בו כי השלמת מעשה בראשית הכתוב ביום השביעי, רומז למדת המלכות שבה תשלום וקיום כל הנמצאים. ומבאר לרמוז עוד את הנאמר "ביום ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת לך לך - פרשת לך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:47
פרשת לך לך, יום ה´, ו´ חשון, תשע"ד: | צפיות: 563 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת לך לך"
"מאמר הרחק משכן רע" השכינה שורה רק על האדם הראוי, ומביא ראיה מאברהם שמעת שלוט רצה לחזור לסורו, אזי נסתלקה השכינה מאברהם ההולך עמו, וכאשר נפרד לוט מאברהם חזרה השכינה לשרות...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת לך לך - פרשת לך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:05
פרשת לך לך, יום ד´, ה´ חשון, תשע"ד: | צפיות: 576 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת לך לך"
"מאמר עליית הנפש בלילה" כשאדם ישן בלילה, אז עולה נפשו למעלה להחדש, ומבאר כי העליה היא לפי מדרגת האדם וזכיותיו, כי מי שזכאי וטהור אזי עולה נפשו בלי מונע ומעקב, ומתחדשת לו ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת לך לך - פרשת לך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:08
פרשת לך לך, יום ג´, ד´ חשון, תשע"ד: | צפיות: 522 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת לך לך"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת לך לך - פרשת לך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:21
פרשת לך לך, יום ב´, ג´ חשון, תשע"ד: | צפיות: 502 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת לך לך"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת לך לך - פרשת לך, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:01
פרשת לך לך, יום א´, ב´ חשון, תשע"ד: | צפיות: 478 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת לך לך"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת נח - פרשת נח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
02:19
פרשת נח, יום ו´, ל´ תשרי, תשע"ד: | צפיות: 607 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת נח"
"מאמר סוד איסור דיבור חול בשבת" השכינה בשעת הארתה נקראת שבת, וכן היא נקראת דיבור של קודש, ולכן אסור לדבר דברי חול ביום השבת כדי שלא לעורר את שליטת הממונים בימי החול ביום ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת נח - פרשת נח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:20
פרשת נח, יום ה´, כ"ט תשרי, תשע"ד: | צפיות: 456 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת נח"
"מאמר מעלת האדם שנברא בצלם" האדם נברא בצלם אלהים, ולכן כל הבריות שבעולם מתייראים ממנו ונכנעים תחתיו. אבל מי שחוטא אזי סר מעליו צלם אלהים ושולטים בו החיות והבהמות. ומבאר כ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035