לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841070
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת נח - פרשת נח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:03
פרשת נח, יום ד´, כ"ח תשרי, תשע"ד: | צפיות: 444 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת נח"
"מאמר חיוב מצוות התוכחה" ומבואר בו כי נח היה צריך להשתדל להתפלל ולעורר רחמים על בני דורו, והגם שלא היה מועיל. אבל הוא לא התפלל עליהם לפי שראה אותם מכעיסים לקב"ה מאוד...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת נח - פרשת נח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:34
פרשת נח, יום ג´, כ"ז תשרי, תשע"ד: | צפיות: 517 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת נח"
"מאמר תיקון הברית" על ידי פגם הברית נשחתת הארץ, והפוגם אינו יכול להיכנס במחיצתו של הקב"ה אלא אם כן יעשה תשובה גדולה שהיא תשובה מאהבה. ומבאר שעל פגם הברית נשחתה הארץ ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת נח - פרשת נח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:33
פרשת נח, יום ב´, כ"ו תשרי, תשע"ד: | צפיות: 468 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת נח"
"מאמר מעלת ארץ ישראל" ומבואר בו כי קיום הארץ והשחתתה תלויים במעשה בני האדם, שאם הם הולכים בדרך הישר אזי השכינה משפיעה בארץ שפע טוב, ובאם הם חוטאים אזי השכינה מסתלקת והחיצ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת נח - פרשת נח, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
06:34
פרשת נח, יום א´, כ"ה תשרי, תשע"ד: | צפיות: 413 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת נח"
"מאמר מעלת שומר הברית" כל ישראל נקראים בכללות צדיק ויש להם "חלק" לעולם הבא לפי שהם נימולים. ומבאר שמי שעומד בנסיונות ושומר הבריתו יותר מכל בני הדור הנה זה נקרא ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת בראשית - פרשת בראשית, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
03:46
פרשת בראשית, יום א´, כ"ה תשרי, תשע"ד: | צפיות: 968 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת בראשית"
"מאמר זמן הדלקת נר במוצאי שבת קודש" צריך אדם להיזהר שלא לקלל עצמו, ושלא לזרוק פרורים פחות מכזית, ושלא להדליק נר במוצאי שבת קודש לפני שהציבור מבדילים בין קודש לחול כי גורם...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר היומי - ליום שישי פרשת בראשית" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת בראשית - פרשת בראשית, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:46
פרשת בראשית, יום א´, כ"ה תשרי, תשע"ד: | צפיות: 886 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת בראשית"
"מאמר מעלת מצוות הצדקה" הנותן צדקה זוכה להתדמות למידת התפארת המשפיע במלכות, גורם יחוד והשפעת שפע לעולם. ומבאר עוד שסגולת נתינת הצדקה היא להיות נחקק ורשום באדם "צלם א...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר היומי - ליום חמישי פרשת בראשית" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת בראשית - פרשת בראשית, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:13
פרשת בראשית, יום א´, כ"ה תשרי, תשע"ד: | צפיות: 1105 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת בראשית"
"מאמר מעלת העוסקים בתורה" כי תכלית בריאת האדם היא שיעסוק בתורה, ועל ידי זה יתקן דרכיו ויזכה לאור הגנוז. ומבאר כי העוסק בתורה צריך שיראתו תהיה קודמת לחכמתו. ומכאן ממשיך לב...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר היומי - ליום רביעי פרשת בראשית" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת בראשית - פרשת בראשית, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
04:20
פרשת בראשית, יום א´, כ"ה תשרי, תשע"ד: | צפיות: 875 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת בראשית"
"מאמר סדר השינה והקימה" כי העוסק בתורה זוכה להינצל מכל המקטרגים העליונים והתחתונים, וזוכה לבטל מעליו גזרות רעות, כי התורה מדרכת אותו לילך בדרך הישר תמיד. ומכאן מבאר ששמיר...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר היומי - ליום שלישי פרשת בראשית" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת בראשית - פרשת בראשית, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
05:56
פרשת בראשית, יום א´, כ"ה תשרי, תשע"ד: | צפיות: 1088 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת בראשית"
"מאמר מעלת נטילת ידיים" על ידי קיום המצוות ולימוד התורה שבדיבור הפה, מעלים את השכינה הקדושה אל היחוד, ומשם היא יורדת לשרות ולהשפיע שפע לבני ישראל. ומפרש שעלית השכינה היא ...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר היומי - ליום שני פרשת בראשית" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת בראשית - פרשת בראשית, לימוד זוהר יומי, זוהר היומי, חק לישראל, ספר הזהר, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, קבלה, מתוק מדבש
08:44
פרשת בראשית, יום א´, כ"ה תשרי, תשע"ד: | צפיות: 1062 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' חשון תשע"ד

"לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת בראשית"
"מאמר מעלת חידושי תורה" על ידי לימוד התורה בקדושה ובטהרה זוכה האדם לחדש חידושי תורה, ועל ידם נעשים רקיעים חדשים הממשיכים שפע לקיום העולם, כי דברי המחדש נחקקים לפני הקב&qu...
לצפייה בשיעור תורה "לימוד זוהר היומי - ליום ראשון פרשת בראשית" באיכות HD
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035