לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3938363
לפני 10 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - לך לך יום רביעי - פרשת לך לך, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
02:04
לך לך, יום ד´, ה´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 433 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ה' חשון תשע"ה

"ברסלב על הפרשה - לך לך יום רביעי"
"וינגע ה´ את פרעה נגעים גדלים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברם". כאשר שרה היתה בבית פרעה, רבי נתן מגלה, שנעשו פעולות רוחניות בעת ההימצאות שרה שם, שגרמו להכנעתו של פרעה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - לך לך יום שלישי - פרשת לך לך, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
01:44
לך לך, יום ג´, ד´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 439 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ה

"ברסלב על הפרשה - לך לך יום שלישי"
"ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה". רבי נתן מלמד כיצד הפסוק מרמז על מידת האמת של אברהם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - לך לך יום שני - פרשת לך לך, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
01:55
לך לך, יום ב´, ג´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 390 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ג' חשון תשע"ה

"ברסלב על הפרשה - לך לך יום שני"
"ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". רבי נתן ,שוב, מחבר אותנו להקב"ה, בעצה נפלאה ועמוקה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - לך לך יום ראשון - פרשת לך לך, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
02:04
לך לך, יום א´, ב´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 348 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ב' חשון תשע"ה

"ברסלב על הפרשה - לך לך יום ראשון"
"ויאמר ה´ אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". כשרוצים ללכת בדרך האמת, התורה המצוות המעשים הטובים, אנו נתקלים בלא מעט מניעות, בין אם זה מצד ה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - נח יום חמישי - פרשת נח, פרשת נוח, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
01:05
נח, יום ה´, כ"ט תשרי, תשע"ה: | צפיות: 445 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: ל' תשרי תשע"ה

"ברסלב על הפרשה - נח יום חמישי"
"ויהי המבול ארבעים יום על הארץ וירבו המים וישאו את התבה ותרם מעל הארץ". מענין המקווה מים. רבי נתן מדבר על מעלת המים והשמירה המצויה בתוכם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - נח יום רביעי - פרשת נח, פרשת נוח, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
02:03
נח, יום ד´, כ"ח תשרי, תשע"ה: | צפיות: 348 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ח תשרי תשע"ה

"ברסלב על הפרשה - נח יום רביעי"
"ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה". מי המבול הם בחינת המחשבות הרעות והבלבולים שיש לאדם. רבי נתן מסביר כיצד אפשר להנצל מאותם מחשבות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - נח יום שלישי - פרשת נח, פרשת נוח, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
03:02
נח, יום ג´, כ"ז תשרי, תשע"ה: | צפיות: 343 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ז תשרי תשע"ה

"ברסלב על הפרשה - נח יום שלישי"
"ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ". כאשר מתושלח הצדיק הסתלק, הקב"ה המתין שבעת ימים עד להורדת מי המבול. רבי נתן מסביר מדוע הייתה ההמתנה הזאת ומאיזה סיבה היא ה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - נח יום שני - פרשת נח, פרשת נוח, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
02:20
נח, יום ב´, כ"ו תשרי, תשע"ה: | צפיות: 351 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ו תשרי תשע"ה

"ברסלב על הפרשה - נח יום שני"
"עשה לך תבת עצי גפר קנים תעשה את התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר". מצינו בתורה שתי תיבות מוזכרות, האחת תיבת נח והשניה תיבת משה רבנו. רבי נתן מסביר את ההבדל העצום בין שתי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - נח יום ראשון - פרשת נח, פרשת נוח, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
01:21
נח, יום א´, כ"ה תשרי, תשע"ה: | צפיות: 393 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ו תשרי תשע"ה

"ברסלב על הפרשה - נח יום ראשון"
"אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח". בדור המבול עדיין לא נתנה תורה לעולם. אם כך כיצד בני האדם ידעו איך להתנהג? רבי נתן בליקוטי הלכות מסביר מה ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - בראשית יום שישי ב´ - פרשת בראשית, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, חידושים, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן
01:29
בראשית, יום ו´, כ"ג תשרי, תשע"ה: | צפיות: 380 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: כ"ג תשרי תשע"ה

"ברסלב על הפרשה - בראשית יום שישי ב´"
"ביום אכלך ממנו מות תמות". ע"י תאות אכילה מגיע פגם המחלוקת ונמשך כבוד לעזי פנים שבדור. רבי נתן מלמד שניתן לתקן זאת ע"י צדקה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035