לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3853289
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - תולדות יום שישי - פרשת תולדות, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ברסלב, ברכות השחר, שני גויים בבטך, יצחק אבינו, רבקה אימנו
03:55
תולדות, יום ו´, כ"ח חשון, תשע"ד: | צפיות: 548 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - תולדות יום שישי"
רבי נתן בספרו הקדוש ´ליקוטי הלכות´, הלכות ברכות השחר הלכה א מבאר על הפסוק ´ויאמר יהוה לה שני גיים בבטך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - תולדות יום חמישי - פרשת תולדות, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ברסלב, בציעת הפת, ויתרצצו הבנים בקרבה, ותלך לדרש את יהוה
03:07
תולדות, יום ה´, כ"ז חשון, תשע"ד: | צפיות: 495 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - תולדות יום חמישי"
רבי נתן בספרו הקדוש "ליקוטי הלכות", הלכות בציעת הפת מבאר על הפסוק "ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את יהוה".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - תולדות יום רביעי - פרשת תולדות, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ברסלב, ויעתר יצחק ליהוה, ותהר רבקה, יצחק אבינו, רבקה אימנו
02:14
תולדות, יום ד´, כ"ו חשון, תשע"ד: | צפיות: 519 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - תולדות יום רביעי"
רבי נתן בספרו הקדוש "ליקוטי הלכות", מבאר על הפסוק "ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - תולדות יום שלישי - פרשת תולדות, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ברסלב, יצחק אבינו, רבקה אימנו, ויעתר יצחק ליהוה, ותהר רבקה, הלכות מתנה
02:35
תולדות, יום ג´, כ"ה חשון, תשע"ד: | צפיות: 525 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - תולדות יום שלישי"
רבי נתן בספרו הקדוש "ליקוטי הלכות", הלכות מתנה הלכה ה" "ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - תולדות יום שני - פרשת תולדות, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ברסלב, ואלה תולדת יצחק, אברהם הוליד את יצחק, הלכות שבת, אברהם
02:04
תולדות, יום ב´, כ"ד חשון, תשע"ד: | צפיות: 515 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - תולדות יום שני"
רבי נתן בספרו הקדוש "ליקוטי הלכות", הלכות שבת הלכה ו", מבאר על הפסוק "ואלה תולדת יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - תולדות יום ראשון - פרשת תולדות, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ברסלב, ואלה תולדת יצחק, אברהם הוליד את יצחק, הלכות שבת, אברהם
02:35
תולדות, יום א´, כ"ג חשון, תשע"ד: | צפיות: 500 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"ט כסליו תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - תולדות יום ראשון"
רבי נתן בספרו הקדוש "ליקוטי הלכות", הלכות שבת סעיף כג", מבאר על הפסוק "ואלה תולדת יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - חיי שרה יום שישי - פרשת חיי שרה, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ברסלב
01:04
פרשת חיי שרה, יום ו´, כ"א חשון, תשע"ד: | צפיות: 521 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א כסליו תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - חיי שרה יום שישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - חיי שרה יום חמישי - פרשת חיי שרה, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ברסלב
02:04
פרשת חיי שרה, יום ה´, כ´ חשון, תשע"ד: | צפיות: 506 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א כסליו תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - חיי שרה יום חמישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - חיי שרה יום רביעי - פרשת חיי שרה, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ברסלב
03:05
פרשת חיי שרה, יום ד´, י"ט חשון, תשע"ד: | צפיות: 467 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א כסליו תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - חיי שרה יום רביעי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - ברסלב על הפרשה - חיי שרה יום שלישי - פרשת חיי שרה, שתי דקות בהשקפת ברסלב, שתי דקות ברסלב, רבי נחמן, רבי נתן, ליקוטי הלכות, ברסלב
04:05
פרשת חיי שרה, יום ג´, י"ח חשון, תשע"ד: | צפיות: 520 | פרטים
לפני 7 שנים | הועלה ב: י"א כסליו תשע"ד

"ברסלב על הפרשה - חיי שרה יום שלישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035