לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841513
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - חקת יום חמישי - פרשת חקת, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:45
חקת, יום ה´, כ"ח סיוון, תשע"ד: | צפיות: 314 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ב תמוז תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - חקת יום חמישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - חקת יום רביעי - פרשת חקת, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:15
חקת, יום ד´, כ"ז סיוון, תשע"ד: | צפיות: 335 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ב תמוז תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - חקת יום רביעי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - חקת יום שלישי - פרשת חקת, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:14
חקת, יום ג´, כ"ו סיוון, תשע"ד: | צפיות: 331 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ב תמוז תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - חקת יום שלישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - חקת יום שני - פרשת חקת, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:53
חקת, יום ב´, כ"ה סיוון, תשע"ד: | צפיות: 342 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ב תמוז תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - חקת יום שני"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - חקת יום ראשון - פרשת חקת, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:05
חקת, יום א´, כ"ד סיוון, תשע"ד: | צפיות: 329 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ב תמוז תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - חקת יום ראשון"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - קרח יום שישי - פרשת קרח, שתי דקות חבד, מצוות לא תעשה, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:44
קרח, יום ו´, כ"ב סיוון, תשע"ד: | צפיות: 381 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - קרח יום שישי"
בפרשה אנו מוצאים את אחת ממצות ´לא תעשה´ - "לא תהיה כקרח וכעדתו". כידוע, עיקר מחלוקתו של קרח היתה על מינויו של אהרון לכהן. הרבי מסביר, איך נקבע שכל מחלוקת שהיא...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - קרח יום חמישי - פרשת קרח, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:25
קרח, יום ה´, כ"א סיוון, תשע"ד: | צפיות: 378 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - קרח יום חמישי"
"קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו ותנו בהן אש ושימו עליהן קטרת לפני יי מחר והיה האיש אשר יבחר יי הוא הקדוש". ´הרבי´ מלמד אותנו מה היה רצונם של 250 ראשי הסנהדראות כש...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - קרח יום רביעי - פרשת קרח, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:25
קרח, יום ד´, כ´ סיוון, תשע"ד: | צפיות: 366 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - קרח יום רביעי"
´הרבי´ מפרש את הפסוק "ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם יי ומדוע תתנשאו על קהל יי" ומסביר את מחשבת קרח ועדתו. לשיטתם, משה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - קרח יום שלישי - פרשת קרח, שתי דקות חבד, יעקב אבינו, דברי הימים, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:01
קרח, יום ג´, י"ט סיוון, תשע"ד: | צפיות: 356 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - קרח יום שלישי"
"ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי". מדוע התורה לא מזכירה את יעקב אבינו, בעוד שבספר ´דברי הימים´ יעקב אבינו מוזכר בפסוק - "בן אביסף בן קרח בן יצהר בן קהת בן...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - קרח יום שני - פרשת קרח, שתי דקות חבד, תנחומא, תורת החסידות, רש"י, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:03
קרח, יום ב´, י"ח סיוון, תשע"ד: | צפיות: 341 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ב סיון תשע"ד

"חב"ד על הפרשה - קרח יום שני"
"ויקח קרח", רש"י על הפסוק - "פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא". ביאור של ´הרבי´ על פי תורת החסידות, שתשוקתו של ´קרח´ להיות כהן, ה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035