לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841513
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - וירא יום שלישי - פרשת וירא, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:53
וירא, יום ג´, י"א חשון, תשע"ה: | צפיות: 456 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"א חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - וירא יום שלישי"
"...והוא ישב פתח האהל כחם היום". הרבי מקשה ומתרץ, מדוע ה´ שלח אורחים לאברהם? ומה הייתה התועלת בהוצאת השמש?
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - וירא יום שני - פרשת וירא, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:53
וירא, יום ב´, י´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 348 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - וירא יום שני"
"וירא אליו ה´ באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום". כיצד יתכן שאברהם אבינו מסופק אם לקיים את ציווי ה´ אחרי שעמד ב10 נסיונות?? תירוץ מוסרי נפלא של ה´ר...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - וירא יום ראשון - פרשת וירא, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:01
וירא, יום א´, ט´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 344 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - וירא יום ראשון"
"וירא אליו ה´ באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום". ה´ מתגלה לאברהם בפרשת השבוע פעמיים, אך פעם אחת לא נאמר שמו של אברהם אלא - ´אליו´. הרבי מסבי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - לך לך יום שישי - פרשת לך לך, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:27
לך לך, יום ו´, ז´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 469 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ז' חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - לך לך יום שישי"
"ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך". מפסוק זה אנו לומדים דרך בעבודת הבורא. הרבי מסביר את הענין יותר לעומק.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - לך לך יום חמישי - פרשת לך לך, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:02
לך לך, יום ה´, ו´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 454 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ו' חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - לך לך יום חמישי"
"וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכש גדול". הרבי מסביר שאותו רכוש גדול שבנ"י יצאו איתו ממצרים, הוא לא רק רכוש כספי אלא יש בו גם ניצוצות רוחניים שהיו צר...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - לך לך יום רביעי - פרשת לך לך, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:25
לך לך, יום ד´, ה´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 438 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ה' חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - לך לך יום רביעי"
"ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית אברם". מי הוא אותו "פליט"? מה הוא אמר לאברם? מה היתה כוונתו? הרבי עונה ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - לך לך יום שלישי - פרשת לך לך, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:55
לך לך, יום ג´, ד´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 438 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - לך לך יום שלישי"
"ויקח אברם...ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען". במסכת סנהדרין כתוב, "כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו", ואילו במשה...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - לך לך יום שני - פרשת לך לך, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:01
לך לך, יום ב´, ג´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 411 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ג' חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - לך לך יום שני"
"ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה". הרבי מבאר את עניין הברכה שהקב"ה חפץ לברך את אברהם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - לך לך יום ראשון - פרשת לך לך, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:16
לך לך, יום א´, ב´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 459 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ב' חשון תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - לך לך יום ראשון"
"ויאמר ה´ אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". לך לך - להנאתך ולטובתך. הרבי מבאר מהו ההבדל בין ´להנאתך´ לבין ´ולטובתך´...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - נח יום חמישי - פרשת נח, פרשת נוח, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:50
נח, יום ו´, ל´ תשרי, תשע"ה: | צפיות: 453 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ל' תשרי תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - נח יום חמישי"
"נבקעו כל מעינת תהום רבה וארבת השמים נפתחו". הרבי מבאר את ענין המבול ע"פ עבודת השם. הרבי מציב את המבול, מעינת תהום רבה וארבת השמים כקשיים העוברים על האדם. אם כן, מ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035