לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3841074
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - נח יום חמישי - פרשת נח, פרשת נוח, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
00:59
נח, יום ה´, כ"ט תשרי, תשע"ה: | צפיות: 449 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ל' תשרי תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - נח יום חמישי"
"שנים שנים באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהים את נח". הרבי מדבר מחובתו של האדם לעבוד את הבורא, ומלמד ששאר הדברים יעשו מאליהם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - נח יום רביעי - פרשת נח, פרשת נוח, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:29
נח, יום ד´, כ"ח תשרי, תשע"ה: | צפיות: 409 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ח תשרי תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - נח יום רביעי"
"ויאמר ה´ לנח בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה". אמר רבי ישראל הבעל שם טוב, תיבת נח רומזת על תיבות התורה. אם כך כמו שהקב"ה צווה את נח ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - נח יום שלישי - פרשת נח, פרשת נוח, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:29
נח, יום ג´, כ"ז תשרי, תשע"ה: | צפיות: 444 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ז תשרי תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - נח יום שלישי"
"עשה לך תבת עצי גפר קנים תעשה את התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר". הרבי מבאר את דברי ה´אברבנל´ ומקשר את עשיית תיבת נח לעשיית הסוכה.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - נח יום שני - פרשת נח, פרשת נוח, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:53
נח, יום ב´, כ"ו תשרי, תשע"ה: | צפיות: 426 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ו תשרי תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - נח יום שני"
"אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח". הרבי מסביר ומבאר על דברי רבותינו למה התורה פתחה את הפרשה בשבחו של נח.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - נח יום ראשון - פרשת נח, פרשת נוח, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:53
נח, יום א´, כ"ה תשרי, תשע"ה: | צפיות: 353 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ו תשרי תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - נח יום ראשון"
הרבי שואל ומתתרץ, מדוע פרשתינו נקראת בשם "פרשת נח".
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - בראשית יום שישי - פרשת בראשית, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:50
בראשית, יום ו´, כ"ג תשרי, תשע"ה: | צפיות: 485 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ג תשרי תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - בראשית יום שישי"
"ויהי ערב ויהי בקר יום אחד". מה הקשר בין "צדיקים, רשעים ויום כיפורים" לפסוק? ביאור של הרבי על הפסוק.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - בראשית יום חמישי - פרשת בראשית, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:05
בראשית, יום ה´, כ"ב תשרי, תשע"ה: | צפיות: 458 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ב תשרי תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - בראשית יום חמישי"
"ויאמר אלוהים" הרבי מלמד מהו ההבדל בין המילים "ויאמר" לבין "וידבר", ומהו הקשר למעשה בריאת העולם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - בראשית יום רביעי - פרשת בראשית, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
01:27
בראשית, יום ד´, כ"א תשרי, תשע"ה: | צפיות: 465 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"א תשרי תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - בראשית יום רביעי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - בראשית יום שלישי - פרשת בראשית, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:27
בראשית, יום ג´, כ´ תשרי, תשע"ה: | צפיות: 415 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ' תשרי תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - בראשית יום שלישי"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חב"ד על הפרשה - בראשית יום שני - פרשת בראשית, שתי דקות חבד, 2 דקות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, הרבי מילובביץ´, הרבי מחבד, חבד, חב"ד, קרני הוד, ליקוטי שיחות
02:40
בראשית, יום ב´, י"ט תשרי, תשע"ה: | צפיות: 407 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ט תשרי תשע"ה

"חב"ד על הפרשה - בראשית יום שני"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035