לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3846795
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - וירא יום חמישי - פרשת וירא, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:01
וירא, יום ה´, י"ג חשון, תשע"ה: | צפיות: 437 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ג חשון תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - וירא יום חמישי"
"וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים כאשר צוה אתו אלהים". רבי חיים הכהן מלמד מגודל בטחונו של אברהם אבינו בהקב"ה.´מאיר´ עיניים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - וירא יום רביעי - פרשת וירא, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:02
וירא, יום ד´, י"ב חשון, תשע"ה: | צפיות: 431 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"ב חשון תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - וירא יום רביעי"
"ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת". האם אפשר לעלות על הדעת, שצדקת כמו שרה אמנו כחשה בקב"ה?? רבי מאיר לניאדו בפירוש ´מאיר´ עיניים.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - וירא יום שלישי - פרשת וירא, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:04
וירא, יום ג´, י"א חשון, תשע"ה: | צפיות: 408 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י"א חשון תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - וירא יום שלישי"
"ואקחה פת לחם וסעדו לבכם...דברת". רבי אברהם הלוי פתאל מגלה מה מסתתר בראשי התיבות של הפסוק.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - וירא יום שני - פרשת וירא, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:33
וירא, יום ב´, י´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 360 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: י' חשון תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - וירא יום שני"
"וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה" רבי יוסף חיים שרים מסביר למה כתוב בפסוק פעמיים ´וירא´.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - וירא יום ראשון - פרשת וירא, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:23
וירא, יום א´, ט´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 362 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ט' חשון תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - וירא יום ראשון"
"וירא אליו ה´ באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום". רבי שמואל ויטאל מתרץ קושיה: אברהם אבינו היה מגייר את כל העולם, אז איך הוא היה צריך עצה לברית המילה מ´ממ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - לך לך יום שישי - פרשת לך לך, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:14
לך לך, יום ו´, ז´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 432 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ז' חשון תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - לך לך יום שישי"
"וילך אברם כאשר דבר אליו ה´..." רבי שמואל לניאדו מבאר שני עיניניים בפעולתו של אברהם אבינו עקב ציווי השם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - לך לך יום חמישי - פרשת לך לך, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
00:49
לך לך, יום ה´, ו´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 472 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ו' חשון תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - לך לך יום חמישי"
"ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה". רבי חיים הכהן מדקדק על מילות הפסוק.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - לך לך יום רביעי - פרשת לך לך, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:21
לך לך, יום ד´, ה´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 407 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ה' חשון תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - לך לך יום רביעי"
"ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה". רבי אברהם הררי רפול דורש על הפסוק ע"פ תורת הרמז.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - לך לך יום שלישי - פרשת לך לך, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:38
לך לך, יום ג´, ד´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 430 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ד' חשון תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - לך לך יום שלישי"
"ויאמר ה´ אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". רבי יעקב סוכרי מלמד אותנו מה הקשר שבין אברהם אבינו ל...גשם. שואלים מה הקשר? כנסו ותדעו.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - לך לך יום שני - פרשת לך לך, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:38
לך לך, יום ב´, ג´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 420 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ג' חשון תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - לך לך יום שני"
"ויאמר ה´ אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". רבי אליהו חמוי מבאר ע"פ הפסוק מהי עבודת האדם בזה העולם.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035