לבעלי חשבון פייסבוק:
ס"ה צפיות בשיעורים:
3845731
לפני 8 שנים
שיעורי תורה - הרצאות - דרשות להורדה
הרשם עכשיו! לעדכון שבועי של שיעורי תורה חדשים:
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - לך לך יום ראשון - פרשת לך לך, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:57
לך לך, יום א´, ב´ חשון, תשע"ה: | צפיות: 381 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ב' חשון תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - לך לך יום ראשון"
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - נח יום שישי - פרשת נח, פרשת נוח, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:01
נח, יום ו´, ל´ תשרי, תשע"ה: | צפיות: 450 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ל' תשרי תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - נח יום שישי"
"ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ". רבי חיים הכהן מבאר מה היתה הסיבה למבול.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - נח יום חמישי - פרשת נח, פרשת נוח, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:33
נח, יום ה´, כ"ט תשרי, תשע"ה: | צפיות: 521 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: ל' תשרי תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - נח יום חמישי"
"אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח". רבי יעקב עדס מלמד אותנו כיצד האדם צריך לנהוג בחייו, את את מי עליו לרצות במעשיו - את השמים או את הבריות? ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - נח יום רביעי - פרשת נח, פרשת נוח, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:08
נח, יום ד´, כ"ח תשרי, תשע"ה: | צפיות: 419 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ח תשרי תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - נח יום רביעי"
"אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח". רבי אברהם הררי רפול מבאר את התיבות "נח נח", ומגלה מה הרמזות האותיות בראשי התיבות.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - נח יום שלישי - פרשת נח, פרשת נוח, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:40
נח, יום ג´, כ"ז תשרי, תשע"ה: | צפיות: 434 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ז תשרי תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - נח יום שלישי"
"אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח". בפסוק אנו רואים שנח נקרא תמים, התורה מזכירה גם את אברהם אבינו שהיה תמים. רבי אליהו לופס מסביר מה ההבדל בי...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - נח יום שני - פרשת נח, פרשת נוח, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
02:20
נח, יום ב´, כ"ו תשרי, תשע"ה: | צפיות: 445 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ו תשרי תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - נח יום שני"
"אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח". רבי עובדיה הדאיה מלמד מהי העדות שנח היה איש צדיק.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - נח יום ראשון - פרשת נח, פרשת נוח, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:01
נח, יום א´, כ"ה תשרי, תשע"ה: | צפיות: 416 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ו תשרי תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - נח יום ראשון"
"אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח". רבי משה דוויק הכהן קצב מבאר את פירוש רש"י על הפסוק.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - בראשית יום שישי ב´ - פרשת בראשית, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:38
בראשית, יום ו´, כ"ג תשרי, תשע"ה: | צפיות: 439 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ג תשרי תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - בראשית יום שישי ב´"
"כי ידע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים ידעי טוב ורע". הקב"ה צווה על אדם הראשון לא לאכול מעץ החיים. רבי אליהו דוויק הכהן מסביר מהפסוק את הסכנ...
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - בראשית יום שישי - פרשת בראשית, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
01:29
בראשית, יום ו´, כ"ג תשרי, תשע"ה: | צפיות: 451 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ג תשרי תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - בראשית יום שישי"
"וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה". ביאור של רבי אליהו חמוי מספרו ´פה אליהו´ מדבר מענייני הרמז בפסוק.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    
הרב יוסף שובלי - הרצאות - שיעורי תורה - חכמי המזרח על הפרשה - בראשית יום חמישי - פרשת בראשית, חכמי המזרח, חכמי תימן, חכמי מרוקו, חכמי תוניס, חכמי עיראק, פרשת השבוע, חומש
00:57
בראשית, יום ה´, כ"ב תשרי, תשע"ה: | צפיות: 456 | פרטים
לפני 6 שנים | הועלה ב: כ"ב תשרי תשע"ה

"חכמי המזרח על הפרשה - בראשית יום חמישי"
"בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ". "כל המגביה את עצמו הקב"ה משפילו". רבי עזרא עטיה מסביר את הקשר לפסוק.
שיעורי תורה להורדה - שיעור תורה להורדה - תורה לצפיה בוידאו
    

ישיבת תיקון המידות - ברסלב on Google+


שלח תגובה

שיעורי תורה - תגובות הצופים:

מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1035